Інформація про попит на робочу силу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

31 травня 2013 року №  316

Звітність

Інформація про попит на робочу силу (вакансії)

 

Подають

Термін подання

Форма № 3-ПН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики  України                

        31 травня 2013 року  № 316

за погодженням із

Державною службою

статистики України

Юридичні особи, а також фізичні особи –підприємці, які використовують працю найманих працівників, незалежно від         місцезнаходження

– територіальному органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті

   

За наявності попиту на

 робочу силу (вакансії):

не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії(й)

 

Респондент:

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків  (фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта)  ___________________________04051661________________________________

 

Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:  __________Виконавчий комітет Щастинської міської ради__________

 

Місцезнаходження/місце проживання:____________91480 Україна, Луганська область, ____________

                                                                                                   (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт,

 

________________________________________________м. Щастя, пл. Міра, 9_________________________________

вулиця/провулок, площа  тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

 

 

І.  ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ       

 

№ з/п

Професія  (посада)

Кіль-кість вакансій

Розмір заробітної плати

Місце проведення робіт (Автономна Республіка Крим, м. Київ,                         м. Севастополь, область,  район, населений пункт,                       район у місті)

Укомплектування вакансії за сприяння Державної служби зайнятості  України                 (Так/Ні)

А

1

2

3

4

5

1

Спеціаліст І категорії з інформаційної діяльності

1

1723 грн.

м. Щастя

Так

2

Спеціаліст І категорії юрисконсульт

2

1723 грн.

м. Щастя

Так

3

Державний реєстратор

2

1 723 грн.

м. Щастя

Так

4

Секретарвиконавчогокомітету

1

2327 грн.

м. Щастя

Ні

 

 

Для укомплектування вакансій за сприяння  Державної служби зайнятості України заповнюється розділ ІІ  (окремо за кожним записом).

Додаток: на____ арк.

Дата заповнення      "       "                                 20       року

 

Керівник (власник) /фізична особа–підприємець,

яка використовує працю найманих працівників

(відповідальна за подання інформації особа)               __________________________                       ____________________  

                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)                                                 (підпис)

 

Телефон:  96-08-53    Факс:  96-08-53   Електронна пошта:   schastye-ispolkom@ukr.net

 

Дата прийняття      "       "                               20       року

 

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію                    _________________________            _____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)                                (підпис)

                                                                 

1

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКАНСІЇ(Й) ТА ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА(ІВ)

(для укомплектування вакансій Державною службою зайнятості)

 

1.    № з/п з І розділу __1__, найменування професії (посади) __спеціаліст І категорії юрисконсульт, розряд, клас, категорія __VІІ категорія__

2. Кількість вакансій, усього:  _____1_____

3. З них на які можуть бути працевлаштовані громадяни, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення"): ____________

4. За можливості зазначаються відповідні категорії громадян:

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до шести років;

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда І групи (незалежно від причини інвалідності);

□-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

□-особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

□-особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

□-молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної служби і яка вперше приймається на роботу;

□-особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;

□-інваліди.

 

5. Завдання та обов'язки ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Умови праці

6. Режим роботи:☑- 5-денний робочий тиждень, 8 годин щоденно; □-6-денний робочий тиждень,           7 годин щоденно; □-підсумковий облік робочого часу - 40 годин на тиждень;  □-2 зміни; □-3 зміни;                  □-ненормований робочий час; □-перервний робочий час; □-гнучкий графік роботи; □-вахтовий метод роботи; □-інше_____________________________________________________________________________

 

7. Характер виконуваної роботи:   ☑-постійна;   □-тимчасова;      □-сезонна;     □-за сумісництвом;  □-роз'їзний (пересувний); □-робота вдома; □- інше _______________________________________

 

8. Умови праці:  ☑-оптимальні;     □-допустимі;    □-шкідливі;    □-інше____________________________

 

9. Пакет соціальних послуг:  □-медичне  страхування;  □-гуртожиток;  □-харчування;                                         □-інше ___________________________________________________________________________________

 

Вимоги до кандидата

10. Освітній рівень:  □-початкова загальна; □-базова загальна середня; □-повна загальна середня;                             □-професійно-технічна;   □-неповна вища;  □-базова вища;  □-повна вища

 

11. Освітньо-кваліфікаційний рівень:  □-молодший спеціаліст; □-бакалавр; □-спеціаліст, □-магістр;                □- кваліфікований робітник

 

12. Спеціальність ____________________юрист_________________________________

 

13. Стаж роботи на посаді  (роки)­­­­___________без вимог до стажу роботи_________________________

 

14. Додаткові вміння, знання, навички  працівника знання державної мови в обсязі, необхідному для виконання посадових обов’язків, володіння комп’ютером.

 

 

          Виконавець                                                              _________________________            _____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)                                (підпис)

 

 

2

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКАНСІЇ(Й) ТА ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА(ІВ)

(для укомплектування вакансій Державною службою зайнятості)

 

2.    № з/п з І розділу __1__, найменування професії (посади) __спеціаліст І категорії юрисконсульт, розряд, клас, категорія __VІІ категорія__

2. Кількість вакансій, усього:  _____1_____

3. З них на які можуть бути працевлаштовані громадяни, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення"): ____________

4. За можливості зазначаються відповідні категорії громадян:

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до шести років;

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда І групи (незалежно від причини інвалідності);

□-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

□-особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

□-особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

□-молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної служби і яка вперше приймається на роботу;

□-особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;

□-інваліди.

 

5. Завдання та обов'язки ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Умови праці

6. Режим роботи:☑- 5-денний робочий тиждень, 8 годин щоденно; □-6-денний робочий тиждень,           7 годин щоденно; □-підсумковий облік робочого часу - 40 годин на тиждень;  □-2 зміни; □-3 зміни;                  □-ненормований робочий час; □-перервний робочий час; □-гнучкий графік роботи; □-вахтовий метод роботи; □-інше_____________________________________________________________________________

 

7. Характер виконуваної роботи:   □-постійна;   ☑-тимчасова;      □-сезонна;     □-за сумісництвом;  □-роз'їзний (пересувний); □-робота вдома; □- інше _______________________________________

 

8. Умови праці:  ☑-оптимальні;     □-допустимі;    □-шкідливі;    □-інше____________________________

 

9. Пакет соціальних послуг:  □-медичне  страхування;  □-гуртожиток;  □-харчування;                                         □-інше ___________________________________________________________________________________

 

Вимоги до кандидата

10. Освітній рівень:  □-початкова загальна; □-базова загальна середня; □-повна загальна середня;                             □-професійно-технічна;   □-неповна вища;  □-базова вища;  □-повна вища

 

11. Освітньо-кваліфікаційний рівень:  □-молодший спеціаліст; □-бакалавр; □-спеціаліст, □-магістр;                □- кваліфікований робітник

 

12. Спеціальність ____________________«Правознавство»_________________________________

 

13. Стаж роботи на посаді  (роки)­­­­___________без вимог до стажу роботи_________________________

 

14. Додаткові вміння, знання, навички  працівника знання державної мови в обсязі, необхідному для виконання посадових обов’язків, володіння комп’ютером.

 

 

          Виконавець                                                              _________________________            _____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)                                (підпис)

 

 

3

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКАНСІЇ(Й) ТА ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА(ІВ)

(для укомплектування вакансій Державною службою зайнятості)

 

3.    № з/п з І розділу __1__, найменування професії (посади) __спеціаліст І категорії з інформаційної діяльності, розряд, клас, категорія __VІІ категорія__

2. Кількість вакансій, усього:  _____1_____

3. З них на які можуть бути працевлаштовані громадяни, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення"): ____________

4. За можливості зазначаються відповідні категорії громадян:

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до шести років;

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда І групи (незалежно від причини інвалідності);

□-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

□-особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

□-особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

□-молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної служби і яка вперше приймається на роботу;

□-особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;

□-інваліди.

 

5. Завдання та обов'язки ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Умови праці

6. Режим роботи:☑- 5-денний робочий тиждень, 8 годин щоденно; □-6-денний робочий тиждень,           7 годин щоденно; □-підсумковий облік робочого часу - 40 годин на тиждень;  □-2 зміни; □-3 зміни;                  □-ненормований робочий час; □-перервний робочий час; □-гнучкий графік роботи; □-вахтовий метод роботи; □-інше_____________________________________________________________________________

 

7. Характер виконуваної роботи:   ☑-постійна;   □-тимчасова;      □-сезонна;     □-за сумісництвом;  □-роз'їзний (пересувний); □-робота вдома; □- інше _______________________________________

 

8. Умови праці:  ☑-оптимальні;     □-допустимі;    □-шкідливі;    □-інше____________________________

 

9. Пакет соціальних послуг:  □-медичне  страхування;  □-гуртожиток;  □-харчування;                                         □-інше ___________________________________________________________________________________

 

Вимоги до кандидата

10. Освітній рівень:  □-початкова загальна; □-базова загальна середня; □-повна загальна середня;                             □-професійно-технічна;   □-неповна вища;  □-базова вища;  □-повна вища

 

11. Освітньо-кваліфікаційний рівень:  □-молодший спеціаліст; □-бакалавр; □-спеціаліст, □-магістр;                □- кваліфікований робітник

 

12. Спеціальність__«Журналістика», «Видавнича справа та редагування»_______________

 

13. Стаж роботи на посаді  (роки)­­­­___________без вимог до стажу роботи_________________________

 

14. Додаткові вміння, знання, навички  працівника знання державної мови в обсязі, необхідному для виконання посадових обов’язків, володіння комп’ютером.

 

 

          Виконавець                                                              _________________________            _____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)                                (підпис)

 

 

4

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКАНСІЇ(Й) ТА ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА(ІВ)

(для укомплектування вакансій Державною службою зайнятості)

 

4.    № з/п з І розділу __1__, найменування професії (посади) __державний реєстратор, розряд, клас, категорія __VІ категорія__

2. Кількість вакансій, усього:  _____2_____

3. З них на які можуть бути працевлаштовані громадяни, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення"): ____________

4. За можливості зазначаються відповідні категорії громадян:

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до шести років;

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда І групи (незалежно від причини інвалідності);

□-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

□-особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

□-особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

□-молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної служби і яка вперше приймається на роботу;

□-особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;

□-інваліди.

 

5. Завдання та обов'язки ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Умови праці

6. Режим роботи:☑- 5-денний робочий тиждень, 8 годин щоденно; □-6-денний робочий тиждень,           7 годин щоденно; □-підсумковий облік робочого часу - 40 годин на тиждень;  □-2 зміни; □-3 зміни;                  □-ненормований робочий час; □-перервний робочий час; □-гнучкий графік роботи; □-вахтовий метод роботи; □-інше_____________________________________________________________________________

 

7. Характер виконуваної роботи:   ☑-постійна;   □-тимчасова;      □-сезонна;     □-за сумісництвом;  □-роз'їзний (пересувний); □-робота вдома; □- інше _______________________________________

 

8. Умови праці:  ☑-оптимальні;     □-допустимі;    □-шкідливі;    □-інше____________________________

 

9. Пакет соціальних послуг:  □-медичне  страхування;  □-гуртожиток;  □-харчування;                                         □-інше ___________________________________________________________________________________

 

Вимоги до кандидата

10. Освітній рівень:  □-початкова загальна; □-базова загальна середня; □-повна загальна середня;                             □-професійно-технічна;   □-неповна вища;  □-базова вища;  □-повна вища

 

11. Освітньо-кваліфікаційний рівень:  □-молодший спеціаліст; □-бакалавр; □-спеціаліст, □-магістр;                □- кваліфікований робітник

 

12. Спеціальність ____________________«Правознавство»________________________________

 

13. Стаж роботи на посаді  (роки)­­­­стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років

 

14. Додаткові вміння, знання, навички  працівника знання державної мови в обсязі, необхідному для виконання посадових обов’язків, володіння комп’ютером.

 

 

          Виконавець                                                              _________________________            _____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)                                (підпис)

Другие вакансии

13 Dec 2019
22 Nov 2019
13 Июн 2019
11 Июн 2019
14 Aug 2018
02 Jul 2018
06 Apr 2018
02 Мар 2018
23 Nov 2016
30 Aug 2016
16 Aug 2016
16 Aug 2016
24 May 2016
31 Aug 2015
22 Jul 2015