Інформація про попит на робочу силу (вакансії)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
31.05.2013 № 316
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 05.12.2016 № 1476)
Звітність
ІНФОРМАЦІЯ
про попит на робочу силу (вакансії)
Подають
Термін подання
Форма № 3-ПН
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
31 травня 2013 року
№ 316
(за погодженням із Державною службою
статистики України)
Юридичні особи, фізичні особи – підприємці, які використовують працю найманих працівників (незалежно від місцезнаходження), - районним, міським, районним у містах і міськрайонним центрам зайнятості
За наявності попиту на робочу силу (вакансії) – не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії
Респондент:
Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку у паспорті, зазначають серію та номер паспорта) _____________________04051661______________________________
Найменування юридичної особи / прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ______________ Виконавчий комітет Щастинської міської ради__________
Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи ________
____________91480 Україна, Луганська область, м. Щастя, пл. Міра, 9______
(поштова адреса)
Вид звітності:
☑ первинна;
□ уточнювальна (на заміну звітності, поданої _____________________________).
(дата подання попередньої звітності)
І. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ
Професія (посада)
Кількість вакансій
Розмір заробітної плати
Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село)
Наявність коментарів у додатку
(так/ні)
усього
(у тому числі премії, надбавки, інші заохочувальні та компенсаційні виплати)
у тому числі основної
А
1
2
3
4
5
6
1
Секретар виконавчого комітету
1
4700 грн.
м. Щастя
Ні
Додаток: на ____ арк.
Дата подання ______________ 20 р.
Керівник юридичної особи або уповноважена ним особа / фізична особа – підприємець ____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис)
Телефон 96-08-53 Факс 96-08-53 Електронна адреса schastye-ispolkom@ukr.net
Дата прийняття ______________ 20 р.
Відповідальна особа центру зайнятості, яка приймає звітність ____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис)

Другие вакансии

13 Dec 2019
22 Nov 2019
13 Июн 2019
11 Июн 2019
14 Aug 2018
02 Jul 2018
06 Apr 2018
02 Мар 2018
23 Nov 2016
30 Aug 2016
16 Aug 2016
16 Aug 2016
24 May 2016
31 Aug 2015
22 Jul 2015