Інформація про попит на робочу силу (вакансії)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  Міністерства  соціальної

політики України

31.05.2013  № 316

(у редакції наказу
Міністерства соціальної
політики України
05.12.2016 № 1476)

 

Звітність

ІНФОРМАЦІЯ

про попит на робочу силу (вакансії)

 

Подають

Термін подання

Форма № 3-ПН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

31 травня 2013 року

 № 316

(за погодженням                  із Державною службою

статистики України)

Юридичні особи, фізичні     особи – підприємці, які використовують працю найманих працівників (незалежно від місцезнаходження), -районним, міським, районним у містах і міськрайонним центрам зайнятості

За наявності попиту на робочу силу (вакансії) –не пізніше ніж через            три робочі дні з дати відкриття вакансії

 

Респондент:

 

Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку у паспорті, зазначають серію та номер паспорта) _____________________42932785______________________________

 

Найменування юридичної особи / прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ____Військово-цивільна адміністрація міста Щастя Новоайдарського району Луганської області________________________________________

 

Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи ________

____________91480 Україна, Луганська область, м. Щастя, пл. Міра, 9______

(поштова адреса)

 

 

 

Вид звітності:

☑первинна;

□ уточнювальна (на заміну звітності, поданої _____________________________).

    (дата подання попередньої звітності)

 

 

І.  ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ

 

Професія (посада)

Кількість вакансій

Розмір заробітної плати

Місце проведення робіт (область,  район, місто, район у місті, селище, село)

Наявність коментарів у додатку

(так/ні)

усього

 (у тому числі премії, надбавки, інші заохочувальні         та компенсаційні виплати)

у тому числі основної

А

1

2

3

4

5

6

1

Перший заступник керівника*

1

-

-

м. Щастя

Ні

2

Заступник керівника військово-цивільної адміністрації з питань безпеки та громадського порядку*

1

-

-

м. Щастя

Ні

3

Заступник керівника військово-цивільної адміністрації із взаємодії з громадськістю та загальних питань

1

-

13200

м. Щастя

Ні

4

Державний реєстратор

1

-

8800

м. Щастя

Ні

5

Головний спеціаліст з питань з інформаційної політики *

1

-

-

м. Щастя

Ні

6

Головний спеціаліст з питань житлово-комунального господарства

1

-

8800

м. Щастя

Ні

7

Інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних

1

-

5900

м. Щастя

Ні

*посади, які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів згідно Указу Президента України від 23.04.2015 року № 237/2015

Додаток: на ____ арк.

Дата подання   ______________  20     р.

 

Керівник юридичної особи або уповноважена ним особа / фізична особа – підприємець

Керівник військово-цивільної адміністрації                       Д.А. СКВОРЦОВ

(прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис)

 

Телефон  96-08-53  Факс  96-08-53  Електронна адреса  schastye-vca@ukr.net

 

Дата прийняття ______________  20     р.

 

Відповідальна особа центру зайнятості, яка приймає звітність ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис)

Другие вакансии

13 Dec 2019
22 Nov 2019
13 Июн 2019
11 Июн 2019
14 Aug 2018
02 Jul 2018
06 Apr 2018
02 Мар 2018
23 Nov 2016
30 Aug 2016
16 Aug 2016
16 Aug 2016
24 May 2016
31 Aug 2015
22 Jul 2015