ІНФОРМАЦІЯ про попит на робочу силу (вакансії)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
31.05.2013 № 316
(у редакції наказу
Міністерства соціальної
політики України
05.12.2016 № 1476)

Звітність
ІНФОРМАЦІЯ
про попит на робочу силу (вакансії)

Подають Термін подання Форма № 3-ПН
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
31 травня 2013 року
№ 316
(за погодженням із Державною службою
статистики України)
Юридичні особи, фізичні особи – підприємці, які використовують працю найманих працівників (незалежно від місцезнаходження), - районним, міським, районним у містах і міськрайонним центрам зайнятості За наявності попиту на робочу силу (вакансії) – не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії

Респондент:

Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку у паспорті, зазначають серію та номер паспорта) _____________________04051661______________________________

Найменування юридичної особи / прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи ______________ Виконавчий комітет Щастинської міської ради__________

Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи ________
____________91480 Україна, Луганська область, м. Щастя, пл. Міра, 9______
(поштова адреса)


Вид звітності:
☑ первинна;
□ уточнювальна (на заміну звітності, поданої _____________________________).
(дата подання попередньої звітності)


І. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ

№ Професія (посада) Кількість вакансій Розмір заробітної плати Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село) Наявність коментарів у додатку
(так/ні)
усього
(у тому числі премії, надбавки, інші заохочувальні та компенсаційні виплати) у тому числі основної
А 1 2 3 4 5 6
1 Секретар виконавчого комітету 1 4700 грн. м. Щастя Ні
2 Спеціаліст І категорії з програмного забезпечення 1 3100 грн. м. Щастя Так

Додаток: на ____ арк.

Дата подання ______________ 20 р.

Керівник юридичної особи або уповноважена ним особа / фізична особа – підприємець ____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис)

Телефон 96-08-53 Факс 96-08-53 Електронна адреса schastye-ispolkom@ukr.net

Дата прийняття ______________ 20 р.

Відповідальна особа центру зайнятості, яка приймає звітність ____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис)

 

 


ІІ. КОМЕНТАРІ ДО ДАНИХ ПРО ВАКАНСІЇ
1. № (згідно з розділом І) ___2___, кількість вакансій (усього) ___1______
2. Кількість осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню та можуть бути працевлаштовані _________
За бажанням зазначаються відповідні категорії громадян:
□ один з батьків або особа, яка їх замінює, має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;
□ один з батьків або особа, яка їх замінює, виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
□ один з батьків або особа, яка їх замінює, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда І групи (незалежно від причини інвалідності);
□ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
□ особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
□ особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
□ молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної служби і яка вперше приймається на роботу;
□ особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років;
□ інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;
□ учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19, 20 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Інші категорії громадян:
□ внутрішньо переміщені особи.

3. Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі
Встановлює, налагоджує придбані програмні продукти, забезпечує їх нормальне функціонування та своєчасно оновлення. Забезпечує антивірусний захист інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі виконавчого комітету Щастинської міської ради. Підтримує у технічно справному стані провідну локальну мережу у виконавчому комітеті. Забезпечує функціонування комп’ютерної та оргтехніки у виконавчому комітеті.

4. Режим роботи: ☑ 5-денний робочий тиждень; □ 6-денний робочий тиждень; □ підсумковий облік робочого часу; □ позмінний графік роботи; □ ненормований робочий час; □ з поділом робочого дня (зміни) на частини; □ гнучкий режим роботи; □ вахтовий метод роботи; □ робота у нічний час; □ неповний робочий час; □ інше _______________________________________

5. Характер виконуваної роботи: ☑ постійний; □ тимчасовий; □ сезонний; □ за сумісництвом; □ робота вдома; □ інше ______________________________

6. Умови праці: ☑ оптимальні; □ допустимі; □ шкідливі; □ небезпечні; □ інше _____________________________________________________________

7. Додатково: □ медичне страхування; □ наявність житла; □ харчування; □ відшкодування транспортних витрат; □ інше ___________________________

Вимоги до кандидата:

8. Освітній рівень: □ початкова загальна освіта; □ базова загальна середня освіта; □ повна загальна середня освіта; □ професійно-технічна освіта; ☑ вища освіта.

9. Освітньо-кваліфікаційний рівень, науковий ступінь: □ кваліфікований робітник; □ молодший спеціаліст; □ молодший бакалавр; ☑ бакалавр; ☑ магістр; □ доктор філософії; □ доктор наук.

10. Спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація _____ відповідне професійне спрясмування_______________________

11. Стаж роботи (років) за відповідною професією (спеціальністю) _ без вимог до стажу роботи_

12. Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника
знання державної мови в обсязі, необхідному для виконання посадових обов’язків, володіння комп’ютером___________________________

Керівник юридичної особи або уповноважена ним особа/фізична особа – підприємець _________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис)


 

Другие вакансии

13 Dec 2019
22 Nov 2019
13 Июн 2019
11 Июн 2019
14 Aug 2018
02 Jul 2018
06 Apr 2018
02 Мар 2018
23 Nov 2016
30 Aug 2016
16 Aug 2016
16 Aug 2016
24 May 2016
31 Aug 2015
22 Jul 2015