ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача комунального закладу «Міська бібліотека для дітей м. Щастя»

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача
комунального закладу «Міська бібліотека для дітей м. Щастя»

Виконавчий комітет Щастинської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача комунального закладу «Міська бібліотека для дітей м. Щастя» (місце знаходження: 91480, Луганська область, Новоайдарський район, м. Щастя, пл. Миру, 10).
Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Обмеження щодо кандидатів: керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка:
- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
- є близькою особою або членом сім’ї Засновника (керівника Засновника, Власника).
Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
- два рекомендаційні листи довільної форми;
- мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси виконавчого комітету Щастинської міської ради у встановлений Законом строк. Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.
Дата початку приймання документів: 23 лютого 2018 року.
Дата початку формування конкурсної комісії: 23 лютого 2018 року.
Умови та строки проведення конкурсу: конкурсний добір проводиться публічно з обов’язковою відео- та аудіофіксацією всіх засідань конкурсної комісії.
Строк проведення конкурсу - 60 днів з дати опублікування оголошення.
Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше тридцяти днів після оголошення про проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу.
У разі проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу, по три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудових колективів, громадські організації, що здійснюють діяльність у сфері культури, та виконавчий комітет Щастинської міської ради.
Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу. Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур від трудового колективу міському голові в установлені строки на паперових носіях закладом культури подається:
 супровідний лист у довільній формі;
 протокол загальних зборів трудового колективу.
Відповідальність за достовірність поданих даних несе головуючий на зборах трудового колективу закладу культури.
Громадські організації, що здійснюють діяльність у сфері культури, подають по три кандидатури міському голові, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування в установлені законом строки подає міському голові на паперових носіях:
 лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;
 копію статуту громадської організації, завірену належним чином.
Міський голова забезпечує онлайн-трансляцію за можливістю, або відеофіксацію жеребкування на офіційному сайті Щастинської міської ради.
У разі неподання громадськими організаціями або їх відсутності, пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної комісії, конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади та учасників конкурсу.
Членами конкурсної комісії можуть бути:
 незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
 члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій, що здійснюють діяльність у сфері культури, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства України;
 члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій, що здійснюють діяльність у сфері культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
 за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи міського голови;
 є членом трудового колективу закладу, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.
За рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у Законі України «Про культуру» (ст. 211).
На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу на один і п’ять років.
Документи приймаються за адресою: 91480, Луганська обл., Новоайдарський район, м. Щастя, пл. Миру, 9, організаційно-інформаційний відділ виконавчого комітету Щастинської міської ради, e-mail: schastye-ispolkom@ukr.net.
Довідки за телефоном: (0642) 96-18-98, 96-08-53.
Зразки заяв розміщенні на офіційному сайті виконавчого комітету Щастинської міської ради (http://www.schastye-rada.gov.ua/).

23.02.2018