ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану м. Щастя

2021-10-26
ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Генерального плану м. Щастя

 

Загальні положення

Замовник генерального плану - Щастинська міська військово-цивільна адміністрація Щастинського району Луганської області.

Адреса: 91480, Луганська обл., Щастинський район, місто Щастя, пл.Міра,   будинок 9. Час роботи. Понеділок-четвер: 8.00-17.00, перерва на обід: 13.00-13.45 п’ятниця 8.00-16.00,  перерва на обід: 13.00-14.00  Вихідні дні: субота та неділя.

тел.: (0642) 960108, (0642)960853,  E-mail: 43982093@mail.gov.ua

Проект містобудівної документації місцевого рівня, а саме генеральний план             м.Щастя, розроблений на підставі Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Щастя  Новоайдарського району Луганської області від 22.12.20 № 260.

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Внесення змін до генерального плану розробляється у зв’язку з необхідністю включення в межі міста суміжних оточуючих територій, впорядкування існуючої житлової забудови, крім того передбачається оптимізації культурно-побутового обслуговування населення, покращення функціонального зонування території населеного пункту, удосконалення вулично-дорожньої мережі та інженерної інфраструктури, а також  приведення містобудівної документації у відповідність із вимогами законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, в тому числі у відповідності до ст. 17 «Генеральний план населеного пункту»,  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Для вирішення цих питань надано пропозиції щодо:

 • - зміни межі населеного пункту для включення фактично існуючої забудови та територій вільних від забудови прилеглих обєктів та підприємств;

 • - ущільнення кварталів існуючої забудови;

 • - пропозиції щодо розміщення будинків громадського призначення,

 • - визначення зон комунального та виробничого призначення;

 • - створення рекреаційних зон (сквери, бульвари), шляхом упорядкування існуючих неблагоустроєних (занедбаних) зон, формування нових;

 • - визначення максимально допустимих  розмірів санітарно-захисних зон (далі - СЗЗ) з урахуванням умов, які склались,

 • - обґрунтування прибережної захисної смуги р. Сіверський Донець;

 • - оптимізація мережі транспортної інфраструктури;

 • - вирішення питань щодо розміщення головних споруд систем інженерного забезпечення населеного пункту,

 • - організація відведення поверхових вод з вулиць, майданчиків загального користування,

 • - організація відведення поверхових вод з територій садибної та дачної забудови,

 • - аналіз наслідків для довкілля реалізації рішень генерального плану, розроблення заходів щодо захисту навколишнього середовища.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань стосовно існуючої забудови та розвитку населеного пункту, у зв’язку з тим що розрахунковий період попереднього генерального плану вичерпався. Наразі раніше розроблена та затверджена містобудівна документація відсутня. Необхідність розробки генерального плану також обумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічному розвитку міста.

Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території населеного пункту, реконструкцію, благоустрій, а також при використанні землі в проектних межах населеного пункту.

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон:

 • житлової зони;

 • громадської зони;

 • промислової зони

 • комунально-складської зони;

 • зони рекреаційного призначення;

 • транспортна зона.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Проект обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення окремих локальних зон або територій, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу показників існуючого використання тих чи інших територій, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку міста обумовлюються в тому числі Завданням на розроблення проекту, державними інтересами. Одночасно генеральний план не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі Плану зонування території міста (зонінг).

Таким чином, проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до проекту є:

 • - утворення та поводження з твердими побутовими відходами;

 • - використання природних ресурсів та розвиток зеленого господарства;

 • - забруднення атмосферного повітря в зоні впливу діючих виробничих обєктів, забруднення атмосферного повітря від доріг загального користування Н-21;

 • - наявність порушених ділянок, в тому числі, що зазнали техногенного впливу в наслідок господарської діяльності.

Цілями охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень є:

 • - зменшення техногенного навантаження на геологічне та ґрунтове середовище;

 • - забезпечення сприятливих умов для життя та відпочинку населення;

 • - зменшення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу доріг загального користування (магістральних вулиць);

 • - збільшення озлеленення спеціального призначення в санітарно-захисних зонах;

 • - створення передумов більш ефективного господарського використання земельних ресурсів населеного пункту.

До сфери охоплення СЕО проекту відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту Внесення змін до Генерального плану здійснюється для території проектування, яка визначається проектною межею населеного пункту.

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генерального плану, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад та місцевих адміністрацій, а саме: Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки.

 

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Реалізація проектних рішень в майбутньому може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища: як ґрунти, ландшафт, повітря, поверхневі води, об’єкти природно-заповідного фонду.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

 • збільшення зелених насаджень загального користування на території міста;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проекті рішення документа державного планування не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зважаючи на географічне розташування території міста на відстані від кордонів суміжних держав.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті стратегічної екологічної оцінки Генерального плану з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

Застаріла містобудівна документація, або відсутня фактично гальмує будівництво нових об’єктів, реконструкцію існуючих. Зокрема і тих, що фінансуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, коштів державного та місцевих бюджетів. Це фактично зупиняє розвиток населених пунктів.

Зважаючи на комплексність рішень проекту, що обумовлюється необхідністю розвитку сельбищних територій (житлової, громадської, комунальної забудови), транспортної інфраструктури, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки проекту, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту Генерального плану, є його можливе не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення які будуть прийматися, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як Генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень Генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища проживання.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати всю наявну доступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля,

 • статистичну інформацію,

 • лабораторні дослідження стану довкілля,

 • дані моніторингу стану довкілля,

 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,

 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших містах України, у першу чергу щодо:

 • оптимізації  функціонально-планувальної  організації виробничих територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з сельбищними територіями (житловою та громадською забудовою), дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від виробничих, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;

 • вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі  з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів, можливість розгляду формування перспективного обїзду автошляху Н-21 обабіч житлової зони;

 • розширення мережі  зелених насаджень  загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування рекреаційних зон, зелених насаджень спеціального призначення;

 • формування спортивного ядра для розміщення сучасних майданчиків активного відпочинку, спортивних полів тощо, для покращення стану здоров’я населення;

 • пропозиції щодо налагодження ефективної системи санітарного очищення території населеного пункту:

 • проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-електропостачання, водопостачання, водовідведення шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення загальних негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої статті 11 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою Генерального плану з розробленням інженерно-технічних заходів цивільної оборони та стратегічної екологічної оцінки.

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, від 10.08.2018 Міністерства екології та природних ресурсів України).

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Щастинська міська військово-цивільна адміністрація Щастинського району Луганської області.

Адреса: 91480, Луганська обл., Щастинський район, місто Щастя, пл.Міра,        будинок 9. Час роботи. Понеділок-четвер: 8.00-17.00, перерва на обід: 12.00-13.45 п’ятниця 8.00-16.00 перерва на обід: 13.00-14.00 Вихідні дні: субота та неділя.

E-mail: 43982093@mail.gov.ua

 

 

Строки поданнязауваження і пропозиції

З 29.10.2021 р по 12.11.2021  у відповідності до вимог ст. 8, 10  ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування місцевого та регіонального рівнів; у строк, що не перевищує 15 днів з дня публіковання такої Заяви (Відповідно до п.п. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

Просимо надати зауваження та пропозиції в встановлені терміни. Дякуємо за розуміння.