Громадська рада

 

 

ПРОТОКОЛ №3

позачергового засідання Громадської ради Щастинської міської  територіальної громади при Щастинській міській військово-цивільній  адміністрації

 

 

04.06.2021                                                    КЗ «Щастинський Центральний палац культури»

 

 

Присутні: члени громадської ради за списком – 12 (двананадцять) осіб .

Відсутні– 4 (четверо) осіб з поважних причин.

 

Участь у засіданні приймали:

Тюрін В. помічик народного депутата,

Болотова Е. помічик народного депутата

 

Головуючий– Ткач Ярослав

Секретар -  Калініна Галина

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Прийняття проекту порядок денного засідання ГР.

 2. Обговорення та прийняття проекту «Регламенту ГР».
 3. Розгляд заяви секретаря ГР Калініної
 4. Про призначення нового секретаря Громадської ради
 5. Про створення Секретаріату, Правління та комітетів.
 6. Про прийняття пропозицій для розгляду на черговому засіданні Громадської ради
 7. Різне.  

 

 1. Прийняття проекту порядок денного засідання ГР.

СЛУХАЛИ:

Ткача Ярослава, голову ГР, який зачитав порядок денний та запропонував проголосувати.

Надійшла  пропозиція від Калініної Галини  прийняти  порядок денний.

Надійшла пропозиція від Назарова Ю.І. про питання щодо створення комітетів – нас мало і немає потреби створювати ці комітети

Ярослав Ткач пояснив для чого ці комітети  потрібні – для створення Правління, щоб голова не приймав одноосібно якесь рішення, для допомоги та підтримки.

Головуючий запропонував проголосувати за порядок денний.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИ» - 1, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний в цілому

 

 1. Обговорення та прийняття проекту «Регламенту ГР».

СЛУХАЛИ:

Ярослава Ткача щодо роботи з підготовки Регламенту ГР та надав слово Андрію Гундертайло. Андрій повідомив, що за основу взяли Регламент, який запропонував  Черних С.О  та додали всі пропозиції й зауваження від членів ГР.

Надійшла пропозиція від Назарова Ю.І. у п. 4,6 замінити «Щастинська міська військово-цивільна адміністрація» на «Адміністрація», зробити це по всьому регламенту.

П. 6.2. Експертні групи, тимчасові комісії, комітети громадської ради можуть бути створені рішенням Правління громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради. Експертні групи, тимчасові комісії та комітети створюються на визначений період часу. – Створювати комісії на засіданнях ГР, а не на Правлінні.

Слухали: Ярослава Ткач – не треба для створення тимчасової комісії скликати всіх членів ГР, щоб швидко вирішити питання, а зібратися  членами Правління.

Надійшла пропозиція від Сафонова О.Д. прийняти Регламент за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 12, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

ВИРІШИЛИ: прийняти  Регламент ГР за основу.

Ярослав Ткач поставив питання про голосування за Регламент ГР в цілому з технічними правками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 12, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

ВИРІШИЛИ: прийняти  Регламент ГР в цілому.

 

 1. Розгляд заяви секретаря ГР Калініної Г.І.

СЛУХАЛИ:

Калініну Галину, яка зачитала свою заяву та запропонувала звернутися до голови ВЦА з пропозицією пропризначення  секретаря із працівників військово-цивільної адміністрації згідно п.20 Положення №996. Всі протоколи, які пишуться надсилаються головному спеціалісту юридичного відділу Тімофєєвої Юлії, виконується подвійна робота.

Слухали:Ярослава Ткача, який поставив питання про звільнення Калініної  Галини, за її заявою, з посади секретаря ГР.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 9, «ПРОТИ» - 2, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

ВИРІШИЛИ: задовольнити заяву Калініної Галини та звільнити її з посади секретаря.

 

 1. Про призначення нового секретаря Громадської ради.

СЛУХАЛИ:

Соколенко О.О., яка повідомила, що в Громадській раді є людина з юридичною освітою – це Черних С.О., якій нажаль сьогодні відсутній. Можна було його призначити секретарем.

Надійшла пропозиція від Сафонова Д.О. підтримати пропозицію Калініної Галини та письмово звернутися до голови ВЦА з клопотання про призначення  секретаря із працівників військово-цивільної адміністрації, а саме із юридичного відділу.

Ярослав Ткач поставив на голосування  питання про письмове   звернення до голови ВЦА про призначення  секретаря із працівників військово-цивільної адміністрації, а саме із юридичного відділу.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 12, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

ВИРІШИЛИ:. голові Громадської ради написати письмове звернення до голови ВЦА про призначення  секретаря із працівників військово-цивільної адміністрації, а саме із юридичного відділу.

 

 

 1. Про створення Секретаріату, Правління та комітетів.

СЛУХАЛИ:

Ярослава Ткача, який запропонував внести дві кандидатури із членів ГР – Гундертайло Андрія та Калініну Галину до Секретаріату, для допомоги та координації роботи.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -9 «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 2.

ВИРІШИЛИ: більшістю голосів, внести дві  кандідатури до складу Секретаріату -  Гундертайло Андрія та Калініну Галину.

СЛУХАЛИ:

Ярослава Ткача, який запропонував створити чотири комітети:

         -  з питань екології, навколишнього середовища та комунального господарства;

         -  з питань соціальної сфери;

         - з капітального будівництва (доріг);

         - з економічного розвитку;

Надійшла пропозиція від  Краснощок Галини внести ще фінанси, та протидію корупції.  Надійшла пропозиція від Назарова Ю.І. все це додати до комітету «економічного розвитку».

Голова зачитав повну назву комітету №4 «З економічного розвитку, фінансової діяльності та протидії корупції».

Слухали:Ярослава Ткача який запропонував проголосувати за створення чотирьох комітетів, а саме:

         -  з питань екології, навколишнього середовища та комунального господарства;

         -  з питань соціальної сфери;

         - з капітального будівництва (доріг);

         - з економічного розвитку, фінансової діяльності та протидії корупції.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -12 «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

ВИРІШИЛИ: створити чотири комітета для постійної роботи, а саме:

         -  з питань екології, навколишнього середовища та комунального господарства;

         -  з питань соціальної сфери;

         - з капітального будівництва (дорого);

         - з економічного розвитку, фінансової діяльності та протидії корупції.

 Слухали:Ярослава Ткача який запропонував всім членам Громадської ради визначитися з комітетом, в якому будуть працювати. Питання про визначення персонального складу комітетів перенести в онлайн обговорення та внести в порядок денний на наступне засідання ГР вибір голів комітетів.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -12 «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

ВИРІШИЛИ: Питання про визначення персонального складу комітетів перенести в онлайн обговорення та внести в порядок денний вибір голів комітетів наступного засідання ГР.

 

 1. Про прийняття пропозицій для розгляду на черговому засіданні Громадської ради.

Слухали

Ярослава Ткача, який запропонував на наступне засідання внести такі питання:

- звіт голови ГР стосовно поданих звернень до ВЦА та відповіді на них, згідно з рішення ГР від 20.05.2021 Протокол №2;

- відповіді  на звернення  «Про деякі питання діяльності ВЦА, які потребують негайного рішення», зустріч з головою ВЦА та уповноваженою особою.

- вибір голов Комітетів;

- різне

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 12 «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

ВИРІШИЛИ: вирішили внести у порядок денний всі ці питання.

 

 1. РІЗНЕ. Вирішення організаційних питань щодо роботи ГР.

 

СЛУХАЛИ:  

 Назарова Ю.І. про подання до Адміністрації Рішень, а не Пропозицій.

Слухали:Криживець Е.Л. – свої рішення ми приймаємо на засіданнях, а в Адміністрацію Пишемо пропозиції, клопотання та заяви, посилаючись на Протоколи  з датою та прийнятими рішеннями.

Слухали:Соколенко О.О. – щодо толерантного ставлення один до одного у соціальних мережах, займатися вирішенням важливих питань, а не критикувати один одного.

Слухали: Гундертайло Андрія – про пропозицію Черних С.О. засідання проводити у приміщенні ліцею. Пропозиція не засмічувати групу телеграм непотрібною інформацією тому, що втрачається важлива.

Слухали:Ткач Ярослава з питання проведення чергового засідання ГР 10.06.2021.

Доручили: голові ГР Ярославу Ткачу домовитися з головою ВЦА Дунець О.Є. на конкретну дату зустрічі – це 10, 15, 17.06.2021 року та обговорити з усіма в онлайн форматі.

 

 

 

Голова ГР                                                                Я.Р. Ткач

 

 

Секретар ГР                                                             Г.І. Калініна

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Громадської ради Щастинської міської територіальної громади

при Щастинській міській військово-цивільній адміністрації Щастинського району Луганської області

 

Дата проведення: 10 червня 2021 року

Місце проведення: Щастинський міський Палац культури

Час: 16:00-18:00

 

1.Вибори секретаря засідання Громадської ради.

2.Звіт голови Громадської ради.

3.Круглий стіл з головою ВЦА Дунцем О.Є.

4.Про визначення персонального складу комітетів, вибір голів комітетів.

5.Про прийняття пропозицій для розгляду на черговому засідання Громадської ради.

6.Про заяву голови Громадської ради Ткача Я.Р.

7.Різне.

 

ПРОТОКОЛ №4

чергового засідання Громадської ради Щастинської міської  територіальної громади при Щастинській міській військово-цивільній  адміністрації.

 

 

 

10.06.2021                                                            КЗ «Щастинський міський Палац культури»

 

 

Присутні: члени громадської ради за списком – 14 (чотирнадцять) осіб офлайн та 2 (двоє) онлайн.

Відсутні– 0

 

Участь у засіданні приймали:

Представники ВЦА: керівник  Дунець О.Є.

Головні спеціалісти з інформаційної політики Оксана Мартиненко та Вікторія Нецвітайло.

Тюрін В. та Болотова Е. -  помічики народного депутата,

Кірносов Д.О. – ГО «Бойове Братерство».

Свірідов О.Л. – мешканець міста Щастя

Гончарова Т.О. – мешканка с. Войтове

 

Головуючий– Ткач Ярослав

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Вибір секретаря засідання Громадської ради.
 2. Прийняття проекту порядок денного засідання ГР
 3. Звіт голови ГР стосовно звернень до ВЦА та відповідей.
 4. Круглий стіл з головою ВЦА Дунець О.Є.
 5. Про визначення персонального складу комітетів та вибір голів.
 6. Про прийняття пропозицій для розгляду на черговому засіданні Громадської ради.
 7. Різне.  

 

 1. Вибір секретаря засідання Громадської ради.

СЛУХАЛИ:

Ткача Ярослава, голову ГР, який запропонував секретарем засідання обрати Калініну Г.І.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 14,  «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання ГР Калініну Г.І.

 

 1. Прийняття проєкту порядок денного засідання ГР

СЛУХАЛИ:

Ярослава Ткача, який оголосив порядок денний засідання.

Надійшла пропозиція від Назарова Ю.І. внести у порядок денний важливе питання про обстріли міста Щастя та загиблих цивільних мешканців, по яких не ведеться розслідування.

Пропозиція від Калініної Г.І. питання розглянути у розділі різне.

Пропозиція від Соколенко О.О. розглянути питання на наступному засіданні.

Ярослав Ткач запропонував проголосувати за внесення, або ні питання, яке запропонував Назаров Ю.І.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 7, «УТРИМАЛИСЬ» - 3.

ВИРІШИЛИ: не вносити питання у порядок денний.

Ярослав Ткач поставив питання про голосування за порядок денний

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 13, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» -3.

ВИРІШИЛИ: прийняти  порядок денний в цілому.

 

 1. Звіт голови ГР стосовно звернень до ВЦА та відповіді.

СЛУХАЛИ:

Ярослава Ткача, який зачитував звернення до ВЦА та відповіді на них. Всі питання, згідно рішення ГР, були направлені у письмовому вигляді до ВЦА та отримані відповіді на них.

Репліка від Чениха С.О. щодо юридично не правильно складеного звернення.

 

 1. Круглий стіл з головою ВЦА Дунець О.Є.

СЛУХАЛИ:

Ярослава Ткача про порядок проведення круглого столу і запропонував по черзі членів ГР задавати питання та отримувати відповіді.

Слухали: Олександра Дунець, який розповів про реальні дії керівництва на сьогодення та поділився планами на найближчий час.

ПИТАННЯ:

 • Ткач Ярослав про вивіз сміття з віддалених вулиць смт. Петропавлівка.
 • Андрій Гундертайло про велику кількість води на всіх вулицях в’їзду у місті Щастя після дощу, не працює зливова каналізація на дорогах.
 • Соколенко О.О. щодо великої кількості дощової води біля будинку Дружба 11, сміттєвих баках та вулиці Спортивна.
 • Торба Л.І. про пошкодження Алеї закоханих, дитячого майданчика, зупинок та лавочок у смт. Петропавлівка.
 • Чистопашина Ірина про відсутність освітлення смт. Петропавлівка та інших населених пунктів громади.
 • Захарова В.О. про безкоштовне харчування пільгових категорій дітей у садочках та школах, які мають таке право згідно з  законодавства.
 • Криживець Е.Л. про культурний заклад Будинок культури, який не працює, маючи обладнання, можливості  та ремонт. Як керівник бачить розвиток культури у місті Щастя, коли все запрацює?
 • Верещук Оксана про надання медичних послуг у с. Войтове. Зробити графік виїзду лікаря, або медсестри для надання медичних послуг та щеплень дітям (у селі багато дітей та літніх людей, погані дороги).
 • Старюк Наталія про дозвілля дітей, які їздять по місту Щастя на велосипедах, скейтах та роліках.
 • Черних С.О. отримав відповідь на те запитання, яке збирався задати.
 • Назаров Ю.І. про премії працівникам ВЦА, щодо скорочення премій та на з зекономлені гроші залучити медичних робітників  лікарні.
 • Назаров Ю.І. про призначення керівниками комунальних підприємств некомпетентних директорів.
 • Назаров Ю.І. про створення рибного господарства не ТОВ, а комунальним.
 • Краснощок Галина про капітальний ремонт садочка «Зірочка» не тільки будівлі, а і доріжок.
 • Валуйсков М.О. про підготовку міста Щастя до опалювального сезону, ізоляція тепломереж, ремонтні роботи.
 • Сафонов О.Д. про зручність для людей з інвалідність, а саме пандуси та тротуари. Пандуси встановлюють, але не консультуються з тими, хто буде їх використовувати. У маленькі магазини зовсім немає можливості потрапити людям на візках.
 • Чепурна Л.В. про соціальних об’єктів  для населення, що планується робити з відремонтованим тубдиспансером. Немає приміщень для відкриття об’єктів для надання населенню соціальних послуг.
 • Калініна Г.І. про прийняття цільової Програми поводження з безпритульними тваринами.
 • Верещук Оксана про прийом керівника ВЦА у с. Войтове.

На всі питання члени ГР отримали відповіді. На які не було можливості надати відповідь одразу, буде відповідь у письмовій формі.  

 

 1. Про визначення персонального складу комітетів та вибір голів.

СЛУХАЛИ:

Ярослава Ткача, який запропонував членам ГР оприділитися з вибором комітета.

Пропозиція від Черних С.О. переіменувати два комітета – «з питань екології, навколишнього середовища та комунального господарства» на  «з питань екології та навколишнього середовища»; «з капітального будівництва» на  «з питань комунального господарства, будівництва та ремонту». 

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» -16 «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

ВИРІШИЛИ: перійменувати два комітета і назвати їх: «з питань екології та навколишнього середовища» та «з питань комунального господарства, будівництва та ремонту». 

Створити чотири комітета:

 1. «З питань екології та навколишнього середовища»

Сафонов О.Д.;  Торба Л.І.; Гундертайло А.В.; Калініна Г.І.

Голова – Гундертайло Андрій Васильович.

 1. «З питань соціальної сфери»

Захарова В.О.; Криживець Е.Л.; Старюк Н.О.; Краснощок Г.Ю; Чепурна Л.В.; Верещук О.О.; Чистопашина І.В.

Голова – Краснощек Галина Юріївна.

 1. «З питань комунального господарства, будівництва та ремонту»

Соколенко О,О.; Черних С.О.; Валуйсков М.О.; Краснощек Г.Ю.

Голова – Соколенко Олександра Олександрівна.

 1. «З економічного розвитку, фінансової діяльності та протидії корупції

      Черних С.О.; Назаров Ю.І.; Валуйсков М.О.

     Голова – Черних Сергій Олександрович.

 

 1. Про прийняття пропозицій для розгляду на черговому засіданні Громадської ради.

Слухали

Ярослава Ткача, який запропонував на наступне засідання внести такі питання:

- вибір секретаря Громадської ради;

- питання  про обстріли міста Щастя та загиблих цивільних мешканців, по яких не ведеться розслідування.

- питання згідно з затвердженому плану

- різне

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 16  «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

ВИРІШИЛИ: вирішили внести у порядок денний всі ці питання.

 

 1. РІЗНЕ. Вирішення організаційних питань щодо роботи ГР.

 

СЛУХАЛИ:  

Ткач Ярослава, який зачитав заяву про вихід із Громадської ради у зв’язку з процедурою закриття громадської організації. Згідно з Положення за це не голосують, а просто передається керівництво заступнику Назарову Ю.І.

 

 

 

 

     Голова ГР                                                                                   Я.Р. Ткач

 

 

     Секретар засідання ГР                                                             Г.І. Калініна