Щодо утворення ОСББ

2016-08-01

До уваги власників квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках.

З 01.07.2015р. набрав чинності Закон України” Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”. Даний Закон врегульовує на законодавчому рівні відносини у сфері управління багатоквартирними будинками, сприяє збереженню наявного житлового фонду та ефективному його управлінню та забезпечує громадян необхідною нормативно-правовою базою для ефективного управління багатоквартирним будинком власними силами (самостійно) і створює умови для залучення у сферу управління спільним майном багатоквартирного будинку суб’єктів господарювання – професійних управителів.

Згідно даного Закону власники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку, які вправі обирати управителя, який за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

 Якщо протягом дії цього Закону, а саме до 01.07.2017р., співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників (ОСББ), не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, а договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначено управителя.

Враховуючи вимоги вищезазначеного Закону, рекомендуємо власникам житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирних будинках, використати своє право та утворити ОСББ (Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), або ж визначити управителя Вашого багатоквартирного будинку. В разі необхідності, Щастинської міською радою буде надана необхідна допомога з даного приводу.

За  довідками звертатися за телефонами: 96-08-53; 96-07-44.

Організаційно-інформаційний відділ