Результати хімічного аналізу питної води та стічних вод за січень 2022 року