Результати хімічного аналізу питної води та стічних вод за липень 2021 року