ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з побутовими відходами індивідуальним споживачам

2021-11-22

                                                                                       ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

                                                                             (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

         про надання послуг з поводження з побутовими відходами

                                   індивідуальним споживачам

м. Щастя

 Цей Договір, в якому одна сторона КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИЛБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35629024), в особі генерального директора Соцкова Олександра Сергійовича, що діє на підставі Статуту та на підставірозпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Щастя Новоайдарського району Луганської області «Про підсумки конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у межах території          м. Щастя» від 16.11.2020 року № 216, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації Новоайдарського району Луганської області «Про встановлення тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами КП «Жилбудсервіс» від 14.02.2020 року № 22, відповідно до Правил благоустрою території м. Щастя, затверджених рішенням Щастинської міської ради від 15.07.2014 року № 47/6, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту, затвердженої рішенням виконавчого комітету Щастинської міської ради від 03.07.2012 року № 89, згідно «Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 27 березня 2019 року № 318)(далі – Виконавець) з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна багатоквартирного будинку – індивідуальний споживач, який прийняв (акцептував) дану пропозицію (надалі – Споживач) з іншої сторони, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією (офертою) Виконавця укласти з будь-яким Споживачем Договір про надання послуг  з поводження з побутовими відходами. При фактичному отриманні та оплаті послуг Виконавця, Споживачі приймають умови цього Договору про нижченаведене.

Даний  Договір є публічним відповідно до Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Споживачів. Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Споживача до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови Договору.

Умови приєднання до договору

1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Споживача на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору сторонами.

2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

3. Споживач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (прийняттям) цього Договору публічної оферти:

– факт отримання послуг  з поводження з побутовими відходами;

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та у відповідності до статті 9 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

– письмова заява Споживача про прийняття умов цього Договору на адресу Виконавця.

5. Укладаючи цей Договір Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.

6. Якщо Споживач не згодний з умовами Договору, він не має права користуватися Послугами.

7. За згодою Сторін цей Договір може бути укладений в письмовій формі у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, але умови не можуть відрізнятися від умов цього Договору.

                                             Терміни і визначення

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на офіційному веб-сайті Щастинської міської військово-цивільної адміністраціі Щастинського району Луганської областіhttps://www.schastye-rada.gov.ua/.

Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України публічним є договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг). У разі необгрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов’язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору. Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, обов’язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.

«Оферта» – пропозиція Виконавця укласти Договір.

Згідно зі статтею 641 Цивільного кодексу України пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття. Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, є запрошенням робити пропозиції укласти договір, якщо інше не вказано у рекламі або інших пропозиціях. Пропозиція укласти договір може бути відкликана до моменту або в момент її одержання адресатом. Пропозиція укласти договір, одержана адресатом, не може бути відкликана протягом строку для відповіді, якщо інше не вказане у пропозиції або не випливає з її суті чи обставин, за яких вона була зроблена.

«Акцепт» – надання Споживачем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору.

Статтею 642 Цивільного кодексу України передбачено, що відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом. Особа, яка прийняла пропозицію, може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти договір, до моменту або в момент одержання нею відповіді про прийняття пропозиції.

«Послуга» – послуга з поводження з побутовими відходами, яка надається Виконавцем.

«Споживач» –  будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна багатоквартирного будинку абобудинку приватного секторуі отримує послугу для власних потреб та акцептувала даний Договір.

«Виконавець» – комунальне підприємство «Жилбудсервіс» (ЄДРПОУ 35629024) – суб’єкт господарювання, який надає послуги з поводження з побутовими відходами,  що зареєстровано у відповідності до чинного законодавства України,  та реквізити якого зазначено у пункті 44 цього Договору.

«Офіційний сайт  Щастинської міської військово-цивільної адміністраціі Щастинського району Луганської області»– веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://www.schastye-rada.gov.ua/ яка є офіційним джерелом інформування Споживачів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

Інші терміни вживаються узначеннях, наведених у Законі України «Про відходи», Законі України «Про житлово-комунальні послуги», в Правилах надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених Постановою КМУ № 1070 від 10.12.2018 р.

Предмет договору

8. Виконавець зобов’язується надавати Споживачеві згідно з графіком та умовами цього Договору послуги з поводження з побутовими відходами за ДК 021:2015 - 90510000-5 «Утилізація та поводження зі сміттям», а Споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги за встановленими тарифами та нормами накопичення у строки і на умовах, передбачених цим Договором (далі – послуги) відповідно правил благоустрою території, з урахуванням схеми санітарного очищення.

 

                                             Перелік послуг

9. Виконавець надає Споживачеві послуги з поводження з побутовим відходами.

10. Послуги з вивезення   побутових  відходів  надаються  за контейнерною схемою.

Для вивезення відходів  за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 1,1 куб. метрів, що належать Виконавцю, у тому числі для роздільного збирання, що належать Виконавцю.  

11. Завантаження побутових відходів здійснюється Виконавцем. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого транспорту Виконавця повинен бути безперешкодним в будь-яку пору року.

12. Збір побутових відходів повинен відповідати вимогам санітарії та гігієни.

13. Не допускається змішування побутових відходів з великогабаритними відходами, гілками, опалим листям, будівельним сміттям, металом.

Тип та кількість  спеціально  обладнаних  для  цього транспортних   засобів,  необхідних   для  перевезення  відходів, визначаються Виконавцем.

                                    Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

 1. Обсяг надання послуг з поводження з побутовими відходами розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених уповноваженим органом.
 2. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється Виконавцем на підставі норм накопичення та тарифу (діючих на моменту акцептування цього Договору), затверджених уповноваженим органом встановленим чинним законодавством.
 3. У разі зміни норм накопичення, діючих на момент акцептування цього Договору, Сторони домовились, що такі зміни поширюються і на умови цього Договору без додаткового їх узгодження Сторонами та внесення додаткових змін, та застосовуються автоматично з моменту вступу в силу відповідного нормативного документу, яким затверджено новий норматив.

17.  Критерієм якості послуг з поводження з побутовими відходамиє дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства. 

                                   Ціна та порядок розрахунків

18. Ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами встановлюються та затверджуються рішенням уповноваженого органу. Розрахунок вартості послуг здійснюється Виконавцем на підставі відповідного рішення уповноваженого органу про встановлення тарифів на послуги, що діє на момент укладання цього Договору.

Ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами складаються з:

- плати за комунальну послугу у розмірі – 15,711 грн./люд. з ПДВ (для населення багатоквартирних будинків) і 16,920 грн./люд. з ПДВ (для населення одноквартирних будинків);

- плати за абонентське обслуговування ______________ грн.

19. Розрахунковим періодом є календарний місяць. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж до 20 числа періоду, що настає за розрахунковим. Можливе здійснення попередньої оплати вартості послуг.  

20. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі або у наданому Виконавцем розрахунковому листі комунальних послуг.

21. У разі несвоєчасного та/або не в повному обсязі внесення плати за житлово-комунальні послуги Споживач зобов’язаний сплачувати пеню у розмірі 0,01 відсотка від суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більше 100 відсотків загальної суми боргу. Зміна визначеного розміру пені за погодженням сторін не допускається.

22. Наявність пільг (для фізичних осіб - індивідуальних споживачів), передбачених законодавчими актами, підтверджується документами, якими підтверджується надання пільг.

23. Про намір змінити вартість послуг або прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на послуги, Виконавець сповіщає Споживача із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань шляхом повідомлення, відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Україні від 05.06.2018 р. № 130.

24. Нові тарифи на послуги застосовуються без додаткового їх узгодження Сторонами та внесення додаткових змін до цього Договору, та застосовуються автоматично з моменту вступу в силу відповідного нормативного документу, яким затверджено нові тарифи.

25. У разі потреби   Виконавець має право  здійснювати перерахунок   вартості  фактично  наданих  послуг, за умови надання Споживачем належним чином оформлених документів у порядку, визначеному діючим законодавством України.

                                         Права та обов’язки споживача

 1. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із діючим законодавством і умовами цього Договору;

2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про послуги,  зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів;

3) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних Виконавцем його майну внаслідок ненадання, неналежного надання або надання послуг не в повному обсязі, що підтверджені належними та допустимими доказами;

4) усунення Виконавцем  недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) несплату вартості послуг за період тимчасової  відсутності фізичної особи – індивідуального споживача та/або членів  його сім’ї  понад 30 календарних днів на підставі письмової заяви і документального підтвердження такої відсутності;

7) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

8) отримання без додаткової плати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги  та отримані  від Споживача платежі;

 1. Споживач зобов’язується:

1) укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом, надавати достовірні дані, що можуть ідентифікувати Споживача.

2) оплачувати в установлений Договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

3) сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

4) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, в тому числі роздільне збирання побутових відходів;

5) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

6) оплачувати в  установлений  Договором  строк  надані  йому послуги з поводження з побутовими відходами;

7) дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм;

8) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню у розмірі, встановленому відповідно до умов цього Договору;

9) письмово інформувати Виконавця про факти та обставини, що впливають на розмір оплати за цим договором, протягом 10 календарних днів від дня настання таких обставин (подій). Індивідуальний Споживач  повинен інформувати Виконавця про  зміну власника житла (приміщення), фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача, осіб, строк тимчасового проживання яких у квартирі власника (наймача, орендаря) перевищив один місяць, а також про інші зміни, що впливають на розмір щомісячного платежу за послуги протягом 10 календарних днів від дня настання таких обставин (подій).

10) створювати Виконавцю умови для вільного доступу до контейнерних майданчиків, не допускати перевантаження контейнерів;

11) забезпечити  належне збирання та зберігання відходів, з урахування унеможливлення їх переповнення;

12)  сприяти  Виконавцю  у  наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим Договором.

Права та обов’язки виконавця

 1. Виконавець має право:

1) вимагати від Споживача обладнати контейнерні майданчики  (за умови перебування території на якій вони розміщенні у власності Споживача) та забезпечувати утримання у належному  санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків,  у разі якщо  вони перебувають  у власності Споживача;

2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену Договором кількість контейнерів,  у разі якщо  вони перебувають  у власності Споживача, з метою запобігання їх переповненню;

3) вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

4) припинити/зупинити  надання послуг у разі  їх несплати або оплати не в повному обсязі  в порядку і строки, встановлені законом та договором. Надання послуг відновлюється в повному обсязі протягом трьох робочих днів з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги;

5) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення  виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

6) звертатися до суду у разі порушення  Споживачем умов Договору;

7) отримувати від Споживача інформацію, яка впливає на зміну обсягів накопичення, інші факти та обставини, що впливають на розмір оплати за цим договором

8) у разі несвоєчасного здійснення Споживачем платежів за послуги нараховувати пеню у розмірі, встановленому відповідно до цього Договору;

 1. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність та відповідну якість  послуг  відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил  надання послуг з поводження з побутовими відходами та умов цього Договору;

2) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених Договором;

3) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

4) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

5) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених недоліків (неполадок), пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

6) інформувати Споживача про намір або зміну цін/тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

7) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному  стані  контейнерів  та контейнерних   майданчиків  у  разі перебування  їх  у  власності Виконавця;

8) ліквідувати звалище відходів у разі його утворення на   контейнерному  майданчику через    недотримання    графіка перевезення,  проводити  прибирання  в  разі  розсипання побутових відходів  під  час  завантаження у спеціально обладнаний для цього
транспортний засіб.

                    Відповідальність сторін за невиконання умов договору

 1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
 2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг».

За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до умов цього Договору.

 

 

                                                      Розв’язання спорів

 1. Спори за Договором між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.
 2. Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

                                         Форс-мажорні обставини

 1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
 2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

                         Строк дії, умови продовження та припинення договору

 1. Даний Договір укладається з врахуванням вимог ст. ст. 205, 631, 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.
 2. Цей Договір є публічним й безстроковим та вводитьсяв дію з дня публікації його на офіційному сайті Щастинської міської військово-цивільної адміністраціі Щастинського району Луганської області  https://www.schastye-rada.gov.ua/. 
 3.  Договір може бути розірваний достроково у разі:

- переходу права власності (користування) на квартиру (приміщення) до іншої особи  або припинення права власності, шляхом письмового повідомлення Споживачем Виконавця;

- невиконання умов договору сторонами Договору;

- смерті фізичної особи – Споживача;

- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи (Виконавця);

- за рішенням суду;

- в інших випадках, передбачених законом.

                                             Прикінцеві положення

39. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови цього Договору. Споживач, який акцептував умови цього Договору підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору.

Даний Договір публічно доводиться до відома всіх Споживачів міста Щастя Луганської області шляхом його розміщення на офіційному сайті  Щастинської міської військово-цивільної адміністраціі Щастинського району Луганської області https://www.schastye-rada.gov.ua/. 

40. Споживач надає Виконавцю згоду на обробку будь-яких персональних даних Споживача та виконання пов’язаних із такою обробкою дій у рамках цього Договору та Закону України «Про захист персональних даних».

41. У разі внесення змін до цього Договору, Виконавець зобов'язується розмістити відповідне повідомлення про такі зміни на офіційному сайті  Щастинської міської військово-цивільної адміністраціі Щастинського району Луганської області https://www.schastye-rada.gov.ua/   протягом 10 робочих днів з моменту набрання змінами чинності. У разі незгоди Споживача зі змінами, спір вирішується у судовому порядку.

42. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до цього умов.

43. З Правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів Споживач ознайомлений.

Реквізити Виконавця

  44. Комунальне підприємство  «Жилбудсервіс»

Юридична та фактична  адреса:91480, Луганська область, Щастинський район, місто Щастя, вулиця Дружби, 2-А. Код ЄДРПОУ 35629024. ІПН 356290212348. E-mail: kp-gss@i.ua.

Р/р UA873047950000026007053719942 ЛФ КБ «Приватбанк».

Р/р UA82304665000002600771809 ЛФ ЛОУ АТ «Ощадбанк».

Тел. 0642 96 06 31.