Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання для потреб населення КП «Щастинська теплова енергетична компанія»

2016-08-30

 

                                                                                                                                                  проект    25.08.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРах енергетики

та КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

(НКРЕКП)

 

ПОСТАНОВА

 

   Київ

_______________                                                                                   _______

     

     

Про встановлення тарифів

на теплову енергію, її

транспортування, постачання

для потреб населення

КП «Щастинська теплова

енергетична компанія»

  

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року  № 715,Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09червня 2016 року за № 835/28965, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

 

                    

ПОСТАНОВЛЯЄ:

                     

1.  Установити Комунальному підприємству «Щастинська теплова енергетична компанія» тарифи на теплову енергію, її транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 577,30 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на транспортування теплової енергії – 90,29грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 6,44грн/Гкал (без ПДВ).

 

2. Установити Комунальному підприємству «Щастинська теплова енергетична компанія» структуру тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання згідно з додатками 1 - 3.

 

 

 

 

Голова Комісії                                                                                         Д. Вовк

                                                                  Проект  25.08.2016

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

(НКРЕКП)

 

ПОСТАНОВА

 

_____________

Київ

№ ______  

 

 

 

 

Про внесення змін до постанови

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від               31 березня 2015 року № 1171

 

 

Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»,Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року                                             № 715, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 835/28965, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1.    Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня           2015 року № 1171 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2015 року за                            № 433/26878 (зі змінами), такі зміни:

1)    у пункті 1:

в абзацах третьому, четвертому, шостому і сьомому підпункту 20 цифри «1313,59», «38,16», «76,63» і «70,67» замінити відповідно цифрами «1398,01», «45,33», «80,88» і «74,44»;

в абзацах третьому, четвертому, шостому і сьомому підпункту 22 цифри «1411,77», «42,69», «81,46» і «75,19» замінити відповідно цифрами «1417,94», «51,63», «81,48» і «75,15»;

в абзацах третьому і четвертому підпункту 46 цифри «1251,31» і «29,41» замінити відповідно цифрами «1267,05» і «30,74»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«168) комунальним підприємством «Щастинська теплова енергетична компанія» зі структурою, наведеною в додатку 168 до цієї постанови:

з централізованого опалення:

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 704,26 грн/Гкал (з податком на додану вартість);

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 21,92 грн за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з податком на додану вартість).»;

 

2)    додатки 20, 22 та 46 до постанови викласти в новій редакції, що додаються;

 

3)    доповнити постанову новим додатком 168, що додається.

 

2.    Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиціїУкраїни в установленому законодавством порядку.

 

3.    Ця постанова набирає чинності з 01 жовтня 2016 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

 

 

Голова Комісії                                                                                                   Д. Вовк
    Додаток 1  
    до постанови Національної комісії,
    що здійснює державне регулювання
    у сферах енергетики
    та комунальних послуг
    _________________№______
       
Структура тарифу на теплову енергію
Комунального підприємства «Щастинська теплова енергетична компанія»
 
      Без ПДВ
№ з/п  Найменування показників  Для потреб населення
тис. грн на рік грн/Гкал
1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.:  17840,84 553,81
1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.:  16092,97 499,55
1.1.1 витрати на паливо  0,00 0,00
1.1.2 витрати на електроенергію 14,96 0,46
1.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ 0,00 0,00
1.1.4 витрати на покупну теплову енергію 15481,48 480,57
1.1.5 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств  0,00 0,00
1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення  230,75 7,16
1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси  365,78 11,35
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи  1257,17 39,02
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.:  333,50 10,35
1.3.1 амортизаційні відрахування  181,29 5,63
1.3.2 інші прямі витрати  152,21 4,72
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.:  157,20 4,88
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи  129,50 4,02
1.4.2 інші витрати  27,70 0,86
2 Адміністративні витрати, у т. ч.:  756,68 23,49
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи  625,81 19,43
2.2 інші витрати  130,87 4,06
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати  0,00 0,00
5 Повна собівартість 18597,52 577,30
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.:  0,00 0,00
7.1 податок на прибуток  0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди  0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00
8 Вартість  теплової енергії за відповідним тарифом 18597,52 577,30
9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал   577,30
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал  32215,17  
11 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00
Директор Департаменту із регулювання                                                                                                                  відносин у сфері теплопостачання С. Черних
    Додаток 168
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
31.03.2015 № 1171 
    (у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від ________________ № ____)
Структура одноставкових тарифів на послугу з централізованого опалення, що надається населенню  комунальним підприємством "Щастинська теплова енергетична компанія"
   
№ з/п Назва показника Послуга з централізованого опалення 
 для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії  для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії
грн/Гкал грн/м2на рік
1 2 3 4
1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення  577,30 102,05
2 Витрати на утримання абонентської служби,              усього, у тому числі: 2,89 0,51
 2.1 витрати на оплату праці із відрахуваннями на соціальні заходи  2,89 0,51
 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00
3 Витрати  з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки 0,00 x
4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води x x
5 Решта витрат, крім послуг банку 2,30 0,41
6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 582,48 102,96
7 Послуги банку 4,40 0,778
8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 586,89 103,74
9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00
 9.1 чистий прибуток 0,00 0,00
 9.2 податок на прибуток 0,00 0,00
10 Плановані тарифи на послуги 586,89 103,74
11 Податок на додану вартість 117,38 20,75
12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 704,26 124,49
13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ х 21,92
14 Планована тривалість опалювального
періоду, діб
172 172
       
  Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання
  С. Черних