Про проведення відкритого конкурсу на звання «Кращий двір» в місті Щастя Новоайдарського району Луганської області.

2016-08-31

ЩАСТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

Від _30.08.2016р.                                                                                                    

№ _98__

м.Щастя

 

Про проведення відкритого конкурсу на звання

«Кращий двір» в місті Щастя

Новоайдарського району Луганської області.

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами та доповненнями), Законом України «Про благоустрій населених пунктів» (із змінами та доповненнями), Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (із змінами та доповненнями), Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 р. № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», в цілях підвищення рівня благоустрою, поліпшення та перетворення вигляду міста Щастя, виконавчий комітет Щастинської міської ради

                                                               В И Р І Ш И В :

1. Провести відкритий конкурс «Кращий двір» в місті Щастя Новоайдарського району Луганської області в період з 30.08.2016 р. до 17.09.2016 р.

2. Затвердити:

2.1. Положення про проведення відкритого конкурсу «Кращий двір» в місті Щастя Новоайдарського району Луганської області (додаток № 1).

2.2. Форму оцінної картки відкритого конкурсу «Кращий двір» в місті Щастя Новоайдарського району Луганської області (додаток № 2).

2.3. Склад комісії з проведення відкритого конкурсу «Кращий двір» в місті Щастя Новоайдарського району Луганської області (додаток № 3).

3. Створити комісію по проведенню відкритого конкурсу «Кращий двір» в місті Щастя Новоайдарського району Луганської області.

4. Встановити, що дане рішення підлягає офіційному опублікуванню.

    5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Заступник міського голови                                                                  В.П. Тюрін

 

Додаток 1

до рішення   виконавчого комітету Щастинської міської ради

від _30._08_2016  №_98_

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення відкритого конкурсу на звання

«Кращий двір» в місті Щастя Новоайдарського району

Луганської області

 

1. Загальні положення

1.1.  Положення про проведення відкритого конкурсу на звання «Кращий двір» в місті Щастя Новоайдарського  району Луганської області (далі – Положення) визначає порядок організації та проведення відкритого конкурсу «Кращий двір» в місті Щастя (далі – конкурс).

1.2. Організатором конкурсу виступає виконавчий комітет Щастинської міської ради (далі – виконавчий комітет).

1.3. Учасниками конкурсу є жителі багатоквартирних житлових будинків, ініціативні групи мешканців міста Щастя.

 

2. Цілі і завдання конкурсу

 2.1. Цілі конкурсу: активізація діяльності служб житлово-комунального господарства:

-  залучення жителів міста Щастя (далі – місто) до благоустрою житлових дворів і активізація діяльності служб житлово-комунального господарства;

- підтримка ініціатив мешканців окремих багатоквартирних житлових будинків, керуючої компанії по збереженню і поліпшенню благоустрою дворових територій, ландшафтного дизайну прибудинкових територій;
- залучення городян в суспільно значиму діяльність з метою формування спільних духовних цінностей і соціальних інтересів, відродження традицій озеленення та благоустрою міста;
- пропаганда найбільш вдалих прикладів роботи городян з благоустрою та поліпшення культури утримання дворів багатоквартирних житлових будинків  через засоби масової  інформації.

 

3. Умови проведення конкурсу:
3.1. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

• Кращий двір «Золоті руки»
• Кращий двір «Зелений куточок»

3.2. Для участі у конкурсі необхідно:
3.2.1. Виконати роботи з комплексного благоустрою та озеленення території подвір'я багатоквартирного будинку згідно з критеріями, зазначеними у розділі 4 цього Положення.

 

4. Критерії  відбору:

При підведенні підсумків конкурсу «Кращий двір» використовуються наступні критерії:

 

п/п

Найменування критерію

Кількість   виставлених    балів

1

Активна участь мешканців багатоквартирного житлового будинку (кількість мешканців) у роботі з благоустрою та озеленення прибудинкової території, підтримання чистоти і порядку, ремонту та збереження малих архітектурних форм

від 0 до 10

2

Творча ініціатива в естетичному оформленні дворового простору, нестандартність проектних/дизайнерських рішень

від 0 до 10

3

Чистота прибудинкової території

    від 0 до 10

4

Стан фасаду будинку, чистота в під'їздах, наявність дошки (дощок) оголошень

    від 0 до 10

5

Наявність і якість виконання художнього оформлення під'їзду багатоквартирного житлового будинку

    від 0 до 10

6

Стан малих архітектурних форм: дитячих ігрових і спортивних майданчиків, лавок, урн, пристроїв для сушіння білизни, вибивання килимів, огорож палісадників

    від 0 до 10

7

Наявність зелених насаджень (дерев, кущів), їх стан

    від 0 до 10

8

Наявність квітників, їх естетичний вигляд:
- вдале поєднання забарвлення квітів;
- підбір рослин з різними термінами цвітіння

    від 0 до 10

9

Винахідливість, неформальний підхід, новизна елементів,  оригінальність виконаних робіт по влаштуванню дворового квітника

    від 0 до 10

10

Використання в оформленні квітників вертикального озеленення, зеленої скульптури, природного матеріалу: галька, дерево, шишки, пісок і інше

    від 0 до 10

11

Використання та поєднання різних видів квітників: бордюри, рабатки, клумби, газони, альпійська гірка

    від 0 до 10

 

     Максимальна оцінка учасника Конкурсу – 110 балів.

 

 5. Порядок проведення конкурсу:

5.1. Оголошення про конкурс, формування конкурсної комісії – 30 серпня 2016 р.

5.2. Попередній відбір об'єктів конкурсу членами конкурсної комісії та інформаційний     супровід – до 5 вересня 2016р.

 5.3. Огляд прибудинкових територій на предмет оцінки відібраних на конкурс об'єктів 5 - 14 вересня 2016г.

    5.4. Підведення підсумків конкурсу та оголошення результатів – 14 вересня 2016г.

5.5.  Нагородження переможців відбудеться в День міста - 17 вересня 2016 р.

 

6. Підведення підсумків конкурсу та нагородження переможців.

 

6.1. Для підведення підсумків конкурсу та визначення переможців створюється комісія з підведення підсумків відкритого конкурсу «Кращий двір» в місті Щастя Новоайдарського району Луганської області (далі – комісія).

6.2. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря, членів комісії.

6.3. Керівництво діяльністю комісії здійснюється головою, а в його відсутність – заступником голови.

6.4. Робота комісії з відбору переможців конкурсу:

6.4.1. Комісія розглядає відібрані на конкурс об'єкти з виїздом на місце реалізації конкурсних проектів та зустрічається з мешканцями;

6.4.2. Комісія визначає переможців шляхом рейтингового голосування. Кожен член комісії, присутній на засіданні, заповнює оціночну картку конкурсу (додаток № 2) і виставляє оціночні бали за критеріями. По кожному з критеріїв присвоюються бали від 0 до 10. Ніхто не вправі впливати на членів комісії, а також перешкоджати їх волевиявлення при оцінюванні поданих робіт.
    6.4.3. Оцінка робіт проводиться шляхом підсумовування балів, виставлених членами комісії. Підрахунок балів проводить секретар комісії безпосередньо після заповнення оцінних карток членами Комісії.
    6.4.4. Ініціативна  група мешканців відібраних на конкурс об'єктів – претендентів  на перемогуподає (в письмовий чи в усній формі, з складанням протоколу) до комісії кандидатуру самого активного жителя свогодвору, чий вклад у благоустрій та озелененняпри дворової території  слід відзначити.

6.4.5.  З метою популяризації ідеї залучення городян в суспільно значиму діяльність з відродження традицій озеленення та благоустрою міста, формування громадянського осередку лідерів,  залучити ТРК "Енергія" до освітлення роботи комісії  з відбору переможців конкурсу.

6.5. Рішення комісії оформляється протоколом. Протокол підписується головою та секретарем комісії.

6.6. Комісія приймає рішення про нагородження переможців конкурсу і повідомляє конкурсантів, а також забезпечує опублікування інформації про підсумки конкурсу на сайті Щастинської міської ради http://www.schastye-rada.gov.ua і в газеті «Счастьенские вести».
    6.7. Переможці конкурсу нагороджуються грамотами виконавчого комітету Щастинської міської ради. 

 

Додаток 2

до рішення   виконавчого комітету Щастинської міської ради

від _30._08_2016  №_98_

 

ФОРМА ОЦІННОЇ КАРТКИ

відкритого конкурсу «Кращий двір» в місті Щастя Луганської області

Подвір'я багатоквартирного житлового будинку: _____________________________

(адреса)

 

п/п

Найменування критерію

Кількість   виставлених    балів

Кількість   зароблених балів

1

Активну участь мешканців багатоквартирного житлового будинку (кількість мешканців) у роботі з благоустрою та озеленення прибудинкової території, підтримання чистоти і порядку, ремонту та збереження малих архітектурних форм

від 0 до 10

 

2

Творча ініціатива в естетичному оформленні дворового простору, нестандартність проектних/дизайнерських рішень

від 0 до 10

 

3

Чистота прибудинкової території

від 0 до 10

 

4

Стан фасаду будинку, чистота в під'їздах, наявність дошки (дощок) оголошень

від 0 до 10

 

5

Наявність і якість виконання художнього оформлення під'їзду багатоквартирного житлового будинку

від 0 до 10

 

6

Стан малих архітектурних форм: дитячих ігрових і спортивних майданчиків, лавок, урн, пристроїв для сушіння білизни, вибивання килимів, огорож палісадників

від 0 до 10

 

7

Наявність зелених насаджень (дерев, кущів), їх стан

від 0 до 10

 

8

Наявність квітників, їх естетичний вигляд:
- вдале поєднання забарвлення квітів;
- підбір рослин з різними термінами цвітіння

від 0 до 10

 

9

Винахідливість, неформальний підхід, новизна елементів,  оригінальність виконаних робіт по влаштуванню дворового квітника

від 0 до 10

 

10

Використання в оформленні квітників вертикального озеленення, зеленої скульптури, природного матеріалу: галька, дерево, шишки, пісок і інше

від 0 до 10

 

11

Використання та поєднання різних видів квітників: бордюри, рабатки, клумби, газони, альпійська гірка

від 0 до 10

 

 

Член конкурсної Комісії_______________________________________

(ф.и.о.)

_________________                                             ___________________

(дата)                                                                                                                                 (підпис)

__________

 

 

 

Додаток 3

до рішення   виконавчого комітету Щастинської міської ради

від _30_._08_2016  №_98_

 

СКЛАД

комісії з проведення відкритого конкурсу

«Кращий двір»

в місті Щастя Луганської області

 

Голова комісії:

 

Лукашенко О.О.

-

Начальник відділу архітектури, землекористування та ЖКГ

виконкому Щастинської міської ради

Заступник голови комісії:

 

Шевцов О.В.

-

Директор КП «Жилбудсервіс»

 

Секретар комісії:

 

Палагута Н.Г.

-

Спеціаліст Ікатегории з інформаційної діяльності організаційно-інформаційного відділу виконкому Щастинської міської ради

 

     

 

Члени комісії:

 

Пухов О.П.

 

 Голова постійної комісії Щастинської міської ради з питань комунального господарства, архітектури та будівництва

 

 

Бояренко К.Ю.

 

Спеціаліст I категорії з питань ЖКГ

 

Морозова Я.О.

 

Спеціаліст I категорії по захисту прав споживачів

 

Швидунова М.П.

 

 Член постійної комісії Щастинської міської ради з питань благоустрою, екології та землекористування