Державна реєстрація змін до відомостей про громадську організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Документи та строки державної реєстрації

2021-11-29

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) (далі — Управління) нагадує, що у разі зміни керівника, складу керівного органу, місцезнаходження, інших відомостей про громадську організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) такі зміни підлягають державній реєстрації.

Громадська організація повідомляє про внесення змін до статуту громадської організації, зміни у складі керівних органів, зміну місцезнаходження громадської організації протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

Для державної реєстрації змін до відомостей про громадську організацію необхідно підготувати та подати до суб’єкта державної реєстрації певний перелік документів, на підставі яких буде проведено державну реєстрацію.

Суб’єктом державної реєстрації громадських організацій, місцезнаходженням яких є населені пункти Луганської області, є Управління через відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) (далі — Відділ).

Для державної реєстрації змін до відомостей про громадську організацію зі статусом юридичної особи подаються наступні документи:

  • — заява щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування, форми 4;

  • — примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру (крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник — юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку);

  • — реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління громадського об’єднання;

  • — відомості про керівні органи громадського об’єднання (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) — у разі внесення змін до складу керівних органів;

  • — статут (викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується уповноваженими особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами) — у разі внесення змін до установчого документу;

  • — структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

  • — документ про сплату адміністративного збору — 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

  • Для державної реєстрації змін до відомостей про громадську організацію зі статусом юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у громадській організації члена керівного органу (крім керівника) така особа подає копію заяви про зупинення (припинення) нею членства до відповідних статутних органів громадської організації з відміткою про її прийняття.

Для державної реєстрації змін до відомостей про громадську організацію, що не має статусу юридичної особи, подаються наступні документи:

— заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи, форми 7;

— примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадській організації, що не має статусу юридичної особи, член керівного органу (крім керівника) подає копію заяви про зупинення (припинення) ним членства до відповідних статутних органів громадської організації з відміткою про її прийняття.

Розгляд документів — не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Місцезнаходження Відділу — 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд. 22.

Отримати консультацію з питань державної реєстрації громадських формувань у Луганській області можна за телефонами: 0645242216, 0953624202.

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків)