Чи обов’язково суб’єкт господарювання повинен видати, без нагадування споживачем, розрахунковий документ?

2022-02-04

Відповідно до ч. 11 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

Така норма передбачена і правилами торгівлі, як продовольчими товарами, так і непродовольчими.

 

Якщо суб’єкт господарювання не видав покупцю розрахунковий документ, то у цьому випадку покупець повинен вимагати його видачу.

Чек для споживача – це гарантія права на звернення до суб’єкта господарювання щодо усунення виявленого недоліку товару, заміни товару або повернення коштів та до органів, що здійснюють захист споживачів, а також – для вирішення спірного питання у суді.

Нагадуємо, відповідно до ч. 11 ст. 8 даного Закону, вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

На ринку також треба вимагати видачу розрахункового документу.

Продавець на ринку (чи виконавець послуг) також повинен видати товарний чек, який підтверджує факт купівлі, в якому зазначається: найменування суб’єкта господарювання і ринку, ряд і номер торгового місця, ціна товару, дата продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис. В свою чергу покупець повинен вимагати видачу товарного чеку, щоб у подальшому мати можливість при виникненні спірного питання себе самостійно захистити.