Програма запровадження в місті Щастя роздільного збору твердих побутових відходів на 2018-2021 роки

21 Feb 2018

Додаток
до рішення Щастинської міської ради
від 15.02.2018 року № 82_3

 

 

 

 

Програма запровадження в місті Щастя роздільного збору твердих побутових відходів на 2018-2021 роки

 

 

 

 

 


м. Щастя
2018
ВСТУП
З точки зору екології відходи є важливим місцевим фактором забруднення та основним джерелом довготривалої негативної дії на довкілля. В Україні щорічно утворюється близько 50 млн.куб.м твердих побутових відходів (ТПВ), що дорівнює близько 12 млн. тонн. Загалом в Україні на полігонах та звалищах накопичено понад 1,13 млрд. м3 ТПВ, середня норма утворення ТПВ однією людиною в Україні – 1,5 м3/рік (375кг/рік).
Низький рівень використання відходів для переробки призводить до накопичення їх у навколишньому природному середовищі і спричиняє його забруднення.
Найбільшої гостроти набула проблема твердих побутових відходів, пов’язана, насамперед, з їх збиранням, сортуванням і знешкодженням чи утилізацією. Відповідно до п. і) ст. 32 Закону України «Про відходи» з 1 січня 2018 року забороняється захоронення непереробних (необроблених) побутових відходів. п. в) ст. 21 вищевказаного закону передбачає що до повноважень органів місцевого самоврядування в сфері поводження з відходами є організація роздільного збирання корисних компонентів видалених побутових відходів.
Зорієнтованість винятково на вивезення та захоронення відходів ніколи не забезпечувала і не може забезпечити необхідну нейтралізацію їх шкідливого впливу на навколишнє середовище. Основна частка відходів, що вивозиться на полігони, є потенційним ресурсом, який може бути використаний , як вторинна сировина.
Проблема у сфері поводження з побутовими відходами потребують невідкладного вирішення за умови фінансування заходів на місцевому та державному рівнях.
Щастинська міська рада у сучасних умовах зіткнулась із труднощами, які стосуються поводження з ТПВ, основними з яких є:
- зміна морфології ТПВ зі збільшенням частки компонентів, які не піддаються процесам біологічного розкладання;
- низький рівень участі мешканців у сфері поводження з ТПВ;
- відмова власників житлових будинків приватної забудови, членів садових товариств укладати договори з перевізниками ТПВ;
- попадання у контейнери для ТПВ небезпечних та специфічних відходів.
Програма запровадження в м. Щастя роздільного збору твердих побутових відходів (надалі – Програма) спрямована на розв’язання ключових екологічних проблем, пов’язаних з неефективним поводженням з відходами, а також створення системи комплексного управління твердими побутовими відходами з вилученням вторинної сировини.


Мета та основні завдання Програми

Стратегічною метою Програми є стовідсоткове залучення населення до роздільного збору ТПВ, доведення рівня екологічної освіти, виховання та підвищення рівня свідомості мешканців міста, впровадження роздільного збору ТПВ, а також ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста.
Метою Програми є зменшення кількості ТПВ, що захоронюються на полігонах ТПВ, поліпшення екологічного стану довкілля, одержання вторинної сировини.
Для досягнення поставленої мети, передбачається розв’язати такі основні завдання:
- зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів переробки, утилізації та знешкодження, а також придбання та встановлення сміттєсортувальної станції, яка дасть можливість зменшити об’єми захоронення відходів на міському сміттєзвалищі та забезпечить поліпшення екологічного стану довкілля, зменшить негативний вплив на навколишнє середовище;
- запровадження на всій території міста системи роздільного збору окремих компонентів побутових відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів;
- придбати та впровадити нове обладнання, устаткування та техніку у сфері поводження з побутовими відходами, а також поліпшити стан сміттєзбірних майданчиків та під’їзних доріг до них, за рахунок місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища;
- проведення постійної агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному відношеннях поводження з ТПВ та необхідності свідомої активної участі усіх верств населення у впровадженні роздільного збирання компонентів ТПВ.

 

Укладання договорів на вивіз ТПВ та відповідальність за їх порушення
Санітарне очищення населеного пункту здійснюється спеціальними автомобілями комунальних підприємств, що визначені виконавцями послуг на конкурсних засадах.
Виконавець послуг з вивезення побутових відходів у межах території м. Щастя визначається на конкурсних засадах. Впродовж останніх років переможцем конкурсу було комунальне підприємство «Жилбудсервіс».
Для утримання в належному стані території міста, об’єкти утворення побутових відходів: мешканці багатоквартирних житлових будинків, мешканці одноквартирних житлових будинків (приватна житлова забудова), підприємства, установи, організації всіх форм власності, укладають договори на вивезення ТПВ з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів. Відсутності зазначеного договору є порушенням вимог Закону України «Про відходи», Правил благоустрою м. Щастя та передбачає адміністративну відповідальність за ст. 82 та 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення і тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340-1360 грн.) і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700).
У зв’язку з недотриманням мешканцями міста вимог законодавства України про відходи має місце утворення стихійних сміттєзвалищ, які становлять екологічну небезпеку, оскільки вони, насичені забруднюючими речовинами, потрапляють у водні об’єкти, ґрунти, атмосферне повітря та створюють загрозу для здоров’я людей, погіршують санітарно-епідеміологічну ситуацію міської території.


Проведення інформаційно-просвітницької та агітаційної роботи

Важливою умовою впровадження Програми є постійна робота з населенням. Населення повинно бути інформовано про наявність цієї Програми, про її мету, завдання, терміни виконання та досягнуті результати.
Інформаційну компанію потрібно проводити постійно. За інтенсивністю інформаційна компанія розподіляється таким чином, що найбільшу кількість інформації потрібно донести населенню у період реалізації роздільного збирання відходів та запровадження нових послуг, що надаються підприємствами.
Сприйняття Програми та участь населення у її впровадженні відіграють вирішальне значення в успішності втілення самої Програми та отриманні результатів.
Основними етапами агітаційної роботи щодо поводження з ТПВ та широкої участі населення у роздільному зборі ТПВ є:
- етап інформування;
- етап переконання;
- етап нагадування.
Мета етапу інформування – це ознайомлення громадськості з впливом ТПВ на довкілля, реальним станом речей у сфері поводження з відходами та перевагами роздільного збирання ТПВ. Головна мета цього етапу – це обізнаність населення з проблемою та розуміння того, що її потрібно вирішувати. Цільова аудиторія повинна знати про потребу та незворотність змін у цій галузі. Під час цього етапу розробляється стратегія агітаційної роботи, обирається гасло яке подається населенню – у формі статей про екологію (подаються статті про появу місць несанкціонованих сміттєзвалищ, наведення досвіду передових країн тощо).
Наступним етапом проведення інформаційної компанії є етап переконання, мета якого – формування в аудиторії власної позитивної думки про необхідність свідомої участі у роздільному збиранні ТПВ. На етапі переконання, крім звичайних засобів агітаційної роботи (реклами на телебаченні і радіо, публікації у пресі, наочної агітації тощо), необхідно провести експеримент з роздільного збирання компонентів ТПВ. Необхідне постійне інформування населення через засоби масової інформації, зовнішню рекламу, зустрічі, уроки у школах про проведення експерименту і його позитивні сторони. Етап переконання передбачає формування громадської думки щодо роздільного збирання ТПВ.
Компанія повинна містити спеціальну інформацію про мінімізацію обсягів відходів, сортування відходів у місцях утворення та поводження з небезпечними і великовантажними відходами.
На вулицях потрібно розміщати агітаційні плакати та рекламні щити з правилами поводження з ТПВ.
Проводити роботу сумісно з органами освіти з екологічного та гігієнічного навчання для дітей у дошкільних установах і школах.
Етап нагадування – це найбільш віддалений за часом етап проведення агітаційної компанії. Він застосовується вже при сталій системі роздільного збирання ТПВ і ставить на меті нагадування населенню про необхідність роздільного збору твердих побутових відходів.
Особливу увагу потрібно приділити обізнаності та професіоналізму працівників житлово-комунального господарства, які повинні своїм прикладом демонструвати населенню правила поводження з ТПВ.
Необхідно активізувати роботу щодо еколого – освітніх заходів із здійснення роздільного збору відходів, зокрема шкоди для довкілля від використаних батарейок та люмінесцентних ламп, викинутих разом із іншими відходами у смітник.
Враховуючи ці заходи, зросте рівень інформованості населення щодо екологобезпечного поводження з побутовими відходами та підвищиться ефективність впровадження нових сучасних технологій поводження з побутовими відходами.


Характеристика полігону ТПВ в м. Щастя Луганської області

Полігон твердих побутових відходів м. Щастя розташовано в 2 км північно-західніше міста Щастя в 100 м від автомобільної дороги Луганськ-Старобільськ. Захоронення твердих побутових відходів здійснює балансоутримувач полігону - КП «Жилбудсервіс». Полігон ТПВ введено в експлуатацію в 2008 році. Полігон ТПВ експлуатується Комунальним підприємством «Жилбудсервіс» на підставі договору оренди земельної ділянки зі Станично-Луганською райдержадміністрацією.
Полігон ТПВ експлуатується на підставі робочого проекту «Расширение полигона ТБО г. Счастье Луганской области», розробленого ВАТ «Луганськводпроект» у 2000 році.
В 2010 році ПАТ «Луганськводпроект» розроблено санітарно-технічний паспорт полігону ТПВ м. Щастя згідно з затвердженого наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово - комунального господарства України від 5 квітня 2007 р. № 120.
Проектні параметри полігону:
Земельна площа полігону – 5,313 га, 53130 м2.
Проектний обсяг – 4807,6 т/рік.
Площа складування – 2,94 га, 29400 м2.
Площа резервної зони – 1,903 га, 19030 м2.
Термін експлуатації полігону 20 років після реконструкції 2007 року.
Фактичні параметри полігону відповідають проектним.
Станом на 31.12.2017 на полігон твердих побутових відходів м. Щастя для захоронення надійшло 49896 т відходів.
Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів в м. Щастя продовжить термін експлуатації полігону ТПВ в м. Щастя.


Встановлення сортувальної станції з відбором вторинної сировини

Сортувальна лінія з відбором вторинної сировини є інфраструктурним елементом, що встановлюється на полігоні ТПВ в м. Щастя та забезпечить подрібнення і сортування відходів, макулатуру, полімери, скло, метал з метою їх наступного вторинного використання і утилізації.
На сміттєсортувальну станцію з усього міста звозитимуть ресурсоцінні компоненти. Вони завозяться на окрему площадку та завантажуються в приймальний конвеєр, з нього подаються по транспортирній стрічці до станції попереднього сортування. На цій ділянці вручну відбираються великогабаритні відходи. Далі сміття потрапляє в бункерний конвеєр де на сортувальній платформі подають уже відсортовані фракції на завантажувальний конвеєр прес. На сортувальному конвеєрі із двох боків обладнуються пости ручного відбору вторинної сировини, де послідовно відбирають папір (картон), полімерні пляшки, плівку, текстиль і склобій. Над конвеєром розташовується магнітний сепаратор який видаляє з потоку відходи з металевим включенням (консервні банки, тощо). Далі пресом для металевих відходів ущільняються металеві відходи в зручні для подальшого оброблення брикети. Після попереднього сортування вторинна сировина подається у прес для ущільнення і пакетування.
Введення в експлуатацію сміттєсортувальної станції дає можливість:
- зменшити екологічний вплив сміттєзвалищ на навколишнє природне середовище;
- зменшити кількість ТПВ, які призначені для захоронення на полігоні;
- створення нових робочих місць.


Технологічна схема роздільного збору ТПВ

З метою забезпечення зменшення негативного впливу на довкілля на території Щастинської міської ради потрібно застосувати сучасну систему сортування відходів із вилученням ресурсоцінних матеріалів (скло, пластик).
В 2017 році ПП «Светличный» розроблено проект «Мусорные площадки под раздельный мусор г. Счастье». Згідно з вказаного проекту передбачається:
- розміщення майданчиків під євроконтейнери в кількості 3 од. для збору роздільного сміття передбачається позаду існуючих майданчиків для сміття. Місце розміщення майданчика під контейнери буде огороджено панельною бетонною огорожей;
- підставкою майданчика будуть бетонні плити;
- перед плитами передбачено пандус;
- будівництво кровлі над сміттєвими майданчиками.
На сміттєвих майданчиках м. Щастя, розміщуватиметься три типи контейнерів.
Перший тип контейнерів призначений для збирання скла, як вторинної сировини.
Другий тип контейнерів призначений для збирання пластика, як вторинної сировини.
Третій тип контейнерів призначений для збирання решти змішаних відходів, у тому числі органічної складової побутових відходів.
Технологічна схема передбачає централізоване перевезення зібраних окремо в одному контейнері відходів як вторинної сировини на досортування на сортувальній станції.

Етапи впровадження Програми роздільного збору твердих побутових відходів на 2018 – 2021 роки
№ п/п Вид робіт Строки виконання Відповідальний
1 2 3 4
1 Організація та проведення агітаційної екологічної акції на тему «Роздільний збір сміття – це просто» протягом 2018 року Виконавчий комітет Щастинської міської ради
2 Реалізація проекту «Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Щастя» 2018-2021 роки КП «Жилбудсервіс»
1 2 3 4
3 Реалізація проекту «Реконструкція сміттєвих майданчиків м. Щастя ІІ черга» протягом 2018 року КП «Жилбудсервіс»
4 Реалізація проекту «Сміттєві майданчики під роздільне сміття м.Щастя» протягом 2018 року КП «Жилбудсервіс»

В цілому для реалізації Програми приблизно необхідно 38891,922 тис. грн а саме:
- Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Щастя – 33647,902 тис. грн.;
- Сміттєві майданчики під роздільне сміття м. Щастя ІІІ черга – 2973,621 тис. грн.;
- Реконструкція сміттєвих майданчиків м. Щастя ІІ черга – 2270,399 тис. грн
Фінансування Програми – за рахунок коштів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.

Очікувані результати та наслідки реалізації Програми

У результаті реалізації Програми очікується:
- поліпшення екологічного стану та благоустрою території міста;
- мінімізація відходів;
- впровадження системи роздільного збирання ТПВ;
- підвищення екологічної культури населення.


Секретар Щастинської міської ради О.О. Богиня