Бюджет

Аналіз виконання  бюджету міста Щастя  по доходах.
Код Доходи   бюджет м. Щастя
   

   

2009

 

 2010

 

2011

 

2012

 

2013

 
  ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД          
1000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 6024,8 6277,7 8363,4 10302,5 10317,3
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
4163,6 4250,5 5430,3 7175,7 7148,5
11010000 Податок з доходів фізичних осіб 3813,5 4244,9 5350,1 6943,5 6969,1
11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 350,1 5,6 80,2 232,2 179,4
13000000 Збори на спеціальне використання природних ресурсів 1669,2 1793,0 2891,5 3109,6 3148,0
13010200 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів     0,1 0,1  
13050000 Плата за землю 1669,2 1793,0 2891,4 3109,5 3147,9
13050100
13050300
            Земельний податок з юридичних та фізичних осіб 109,1 132,9 189,9 215,4 203,6
13050200
13050500
            Орендна плата  з юридичних та фізичних осіб 1560,1 1660,1 2701,5 2894,1 2944,3
14070000   8,1 13,7      
16010000 Місцеві податки 80,7 121,4 11,3 -0,2 0,5
16050000   103,2 99,1      
18000000 Місцеві податки і збори      30,3 17,4 20,3
14060300 Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності          
18030000 Туристичний збір       0,8 1,9
18040000 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами     30,3 16,6 18,4
20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 99,1 16,1 1181,5 1849,9 1829,7
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності     489,6 1772,4 1806,4
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів     489,6 1772,4 1803,6
21080000 Інші надходження 7,6 13,8 4,5 2,6 0,4
21080900 Штрафи санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 5,1 0,9      
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0,1 3,4 4,5 2,6 0,4
21081300 Адміністративні штрафи у сфері забеспечення безпеки дорожнього руху 2,4 9,5      
21010302 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх обєднань, що вилучається до бюджету   2,3 5,8 3,3 2,4
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційного та побічного продажу
16,9 9,5 573,0 19,0 18,0
22080402 Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна 11,2 6,1 546,3 10,6 11,9
22090000 Державне мито 5,7 3,4 26,7 8,4 6,1
24060000 Інші надходження 74,6 0,1 108,6 52,6 5,3
24060300 Інші надходження 74,6   108,6 52,6 5,3
24060600 Надходження коштів з рахунків виборчих фондів   0,1      
  РАЗОМ ДОХОДІВ 6124,0 6303,4 9544,8 14440,2 12147,0
41038000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей          
40000000 Офіційні трансферти 61,2 260,7 1314,0 2290,2 1288,9
41035000 Інші субвенції     1200,0    
41034503 Субвенція з державного бюджету м.Щастя на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій       2290,2 1288,9
41020300 Дотації вирівнювання, що одержуються з бюджетів   201,6      
41020603 Додаткова дотація з держбюджету місцевим бюджетам 56,6        
41021603 Додаткова дотація з держбюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат      114,0    
41037003 Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів   59,1      
41032303 Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на погашення кредиторської заборгованості 4,6        
  ВСЬОГО ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 6185,2 6564,1 10858,8 14442,5 13435,9
  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД          
12000000 Податки на власність 167,0 156,5 38,1 24,0 50,5
21080700 Перерахування підприємцями частки вартості виготовленної нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації          
18010000 Податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки         0,3
18041500 Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабарітних і пересувних  автозапрвних станціях, заправних пунктах       1,2  
18050000 Єдиний податок     9,3 178,7 321,8
33010101 Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності   14,9 29,5 49,4  
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1,2 0,2 0,1 0,8  
25000000 Власні надходження бюджетних установ         364,3
19000000 Інші податки  та збори 6596,1 8326,5 25099,7 29791,1 30896,9
31030000 Надходження від відчудження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності 185,6     91,8 7,0
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво , реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах       257,0 214,5
41035000 Інші субвенції       750,0  
41036600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованності з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися,транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла          
  ВСЬОГО СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 7125,7 8391,4 25176,7 31144,1 31855,3
  РАЗОМ ДОХОДІВ 13310,9 14955,5 36035,5 45586,6 45291,2