Чому громадам важливо враховувати гендерний підхід у плануванні та бюджетуванні. Як здійнити це на практиці?