Результати хімічного аналізу стічних вод за травень 2021 року