Програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Щастя на 2011-2015 р.

15 Mar 2013

                                                                       

                                                       ЩАСТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                                                                    VI  скликання

                                                                         VIІ сесія

 

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від   22.03.2011 р.

№   7/4

м. Щастя

 

«Про затвердження

«Програми розвитку фізичної культури та

 спорту в місті  Щастяна 2011-2015 роки».

   

 

 

                    

              Керуючись ст.143  Конституції України, Бюджетним кодексом України, згідно з загальними  положеннями Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»,     доведеними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2011 рік,  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення № 4/1 Щастинської міської ради від 11.01.2011 р. «Про затвердження Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Щастя на 2011 рік»,  Щастинська  міська  рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити «Програму розвитку фізичної культури та спорту в місті Щастяна 2011-2015 роки»(додається).

2. Секретарю Щастинської міської ради (Богиня О.О.)  оприлюднити«Програму розвитку фізичної культури та спорту в місті  Щастяна 2011-2015 роки»в засобах  масової інформації.

3. Секретарю Щастинської міської ради (Богиня О.О.) підготувати, у разі надходження, та винести  на розгляд міської ради пропозиції,  зміни щодо змісту «Програми розвитку фізичної культури та спорту в місті  Щастя на 2011-2015 роки».

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Щастинської       міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціально-культурної сфери та спорту             ( Ткаченко С. В.).

 

 

 

 

Міський голова                                                                       В.Л. Живлюк

 

 

 

 

 

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

місті Щастя на 2011-2015 роки

 

 

Комісія Щастинської  міської  ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціально-культурної сфери та спорту.

 

                                                                                             Затверджено

                                                                                             рішенням Щастинської міської ради

                                                                                             №7/4      від 22.03.2011 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                   Міський голова

                                                                                                  ______________  В.Л.Живлюк      

 

Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті  Щастя на 2011-2015 роки

 

Характеристика проблеми:

   Головне із завдань державної політики є створення умов для збереження фізичного та духовного здоров'я громадян. Істотним фактором, що визначає стан здоров'я населення, є підтримка оптимальної фізичної активності протягом усього життя громадянина. Крім того, роль спорту стає не тільки соціальним, але й  політичним фактором у сучасному світі. Залучення широких мас населення до занять фізичною культурою, стан здоров'я населення та успіхи на міжнародних змаганнях є безперечним доказом життєздатності й духовної сили будь-якої нації. Однак за останнє десятирічча, через недолік фінансових ресурсів і уваги з боку держави, цей, колись колосальний, потенціал багато в чому був загублений.

    Показники здоров'я і фізичної підготовки дітей, молоді, призовників, споживання алкоголю та наркотичних речовин, говорить про гостроту проблеми і необхідності організації більш широкого залучення до занять фізичною культурою та спортом молоді.

    У цей час, є ряд проблем, що впливають на розвиток фізичної культури та спорту, що вимагають невідкладного рішення, у тому числі:

·         недостатнє залучення населення до регулярних занять фізичною культурою;

·         невідповідність рівня матеріальної бази та інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом  завданням розвитку масового спорту в місті;

·         недостатня кількість професійних тренерських кадрів;

·         втрата традицій міського спорту вищих досягнень;

·         відсутність на міському рівні активної пропаганди занять фізичною культурою та спортом, як складової здорового способу життя;

·         передача спортивних споруд, що належали раніше промисловим підприємствам, у комунальну власність, та іх недофінансування.

     Значна частина капітальних спортивних споруджень експлуатується більш ніж 30 років, багато з них розташовані в пристосованих і переустаткованих приміщеннях і будинках. Більшість спортивних споруд  і майданчиків вимагають капітального ремонту та реконструкції.

     При збереженні цієї тенденції в розвитку фізичної культури та спорту в м. Щастя неминучі:

·         подальше погіршення здоров'я жителів і, як наслідок цього, скорочення тривалості життя;

·         економічні втрати, у зв'язку із захворюванням населення;

·         зростання негативних соціальних явищ серед дітей і молоді.

     Перераховані проблеми і фактори, що стримують розвиток фізичної культури та спорту в м. Щастя на поточному етапі, вимагають програмних методів рішення й визначають встановлення цілей і завдань Програми, а також перелік програмних заходів.

     Наукові й статистичні дослідження підтверджують, що в порівнянні з особами, що не займаються фізичною культурою та спортом, люди, що активно і  регулярно займаються спортом, в 1,5 рази менше страждають від стомлення, в 2 рази рідше хворіють захворюваннями органів травлення, в 2,5 рази рідше – гіпертонічними хворобами. За  даними вчених, перше місце серед причин погіршення здоров'я займають фактори, що відносяться до категорії способу життя (50-55%). На другому місці – фактори, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища (20-25%). На третьому місці – генетичні фактори (15-20%). У зв'язку із цим, підвищення забезпеченості населення послугами соціальної інфраструктури та забезпечення потреби в дозвіллі, у тому числі в спорті, є одним із пріоритетних соціально-економічних завдань.

Мета програми:

 1.             Забезпечення умов для розвитку в м. Щастя масової фізкультури та спорту.
 2. Організація і проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.
 3. Створення і відкриття нових спортивних секцій, що не існують у м. Щастя (бокс, велоспорт, східні єдиноборства, важка атлетика та інші).
 4. Будівництво нових спортивних споруджень (хокейний  корт у парку, штучне футбольне поле і велопарк на базі стадіону «Енергія»).
 5. Визначення джерел фінансування для утримання,  розвитку стадіона «Енергія».

Завдання:

1.      Підвищення інтересу різних верств населення міста до занять фізичною культурою та спортом.

2.      Зміцнення матеріально-технічної бази для занять спортом шляхом будівництва найпростіших спортивних споруджень і  ремонту наявних спортивних об'єктів міста (стадіон «Енергія», футбольне поле на кв. Енергетиків у районі будинку №20, двірських і шкільних спортивних майданчиків ЗОШ № 46, ЗОШ №56).

3.      Забезпечення підготовки і виступу команд міста з ігрових видів спорту на міських, районних і обласних змаганнях.

4.      Залучення загальноосвітніх установ міста до проведення спартакиад між учнями старших класів.

5.      Виділення коштів на охорону, розвиток стадіону «Енергія», витрати на навчально-тренувальну роботу (семінари, збори, відрядження).

Найважливіші  індикатори програми:

 1. Кількість громадян, що систематично займаються фізичною культурою та спортом.
 2. Кількість новоспоруджених і ремонт наявних фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів міста.
 3. Кількість організацій і спортивних суспільств, що ведуть діяльність у м. Щастя.
 4. Кількість спортсменів у м. Щастя, які пройшли процедуру відбіркових змагань і що брали участь у змаганнях на першість країни.
 5. Частка спортсменів, із загального числа що займаються, які виконали розрядні нормативи у своєму виді спорту, і спортсмени, що виконали норматив кандидатів у майстри спорту та майстри спорту.
 6. Кількість глядачів, що відвідали домашні матчі команд з ігрових видів спорту.
 7. Результати виступу команд на обласних і міських першостях країни.

 

Основні напрямки:

1.    Створення умов для участі спортсменів у спортивних заходах згідно графіку їх проведення.

2.    Закупівля спортивного інвентарю.

3.    Підвищення майстерності, шляхом відвідування семінарів, виставок і тренінгів.

                                                              Джерела фінансування:

1.    Обласний бюджет.

2.    Міський бюджет м. Луганська.

3.    Місцевий бюджет.

4.    Спонсорські та інші джерела.

 

Обсяг фінансування:

      1.   Будівництво й укладання штучного футбольного поля на стадіоні «Енергія»

 

1.1.Підготовка ґрунту ( згідно з кошторисом на 15 лютого 2011 р.)  – 160 000 грн.

1.2.Штучне поле (освітлення, огородження) – 100 000 грн.

Разом: 260 000 грн.

 1. Ремонт і відновлення трав'яного покриття на стадіоні «Енергія»:

2.1.Розробка проекту – 3 000 грн.

2.2.Ґрунт – 7 500 грн.

2.3.Насіння трави – 1 500 грн.

2.4.Ремонт табло (придбання і заміна лампочок) – 1 400 грн.

Разом:13 400 грн.

 1. Витрати на утримання стадіону «Енергія»:

3.1        На 2011 р. (з/п працівникам, вода/тепло)- 160 000 грн.

3.2        На 2012 р.( з/п працівникам, вода/тепло, з урахуванням інфляції)-180 000грн.

3.3        На 2013 р. – 190 000 грн.

3.4        На 2014 р. – 195 000 грн.

3.5        На 2015 р. – 200 000грн.

                                                                                                                    Разом:925 000 грн.

 1. Хокейний корт:

4.1.Хокейна коробка (пластикова) – 170 000 грн.

4.2.Ворота хокейні (2 шт.) – 5 000 грн.

4.3.Утримування корта – 100 000 грн.

4.4.Закупівля інвентаря:

- ковзани 20 пар – 8 000 грн.

- ключки 15 шт. – 2 500 грн.

- шайби 10 шт. – 300 грн.

- шланги 150 м.  – 4 000 грн.

- пристосування для заливання ковзанки (волокуша) – 500 грн.

Разом:290 300 грн.

 1. Придбання тенісних столів для клубу «Белые Молнии» (3 шт.) – 18 000 грн.

6.      Клуб любителів зимового плавання «Аквайс- Счастье»:

6.1.Придбання бензопили для вирізки ополонки – 1 500 грн.

6.2.Інвентар для збирання і догляду за ополонкою – 800 грн.

6.3.Придбання сходів- 2800 грн.

6.4.Придбання пересувного приміщення – 24 000 грн.

Разом:29 100 грн.

 1. Легкоатлетична збірна:

7.1.Спортивна форма:

- шиповки (5 пар) – 4 000 грн.

- костюми (5 од.) – 3 000 грн.

- форма для змагань (5 комплектів) – 1000 грн.

Разом:8 000 грн.

 1. Зал боротьби:

8.1.Тренажери – 2 500 грн.

8.2.Гирі, гантелі – 800 грн.

Разом:3 300 грн.

 

Будівництво вело-дерт парку.

 1. Проектні роботи згідно з кошторисом на 10 січня -  75 000 грн.
 2. Будівництво вело-дерт парку- 750 000 грн .
 3. Придбання для вело секції велосипедів 3 шт. – 10 000 грн.

Разом:835 000 грн.

 

 

 

 

Футбол:

        1.  Заміна дерев’яного покриття підлоги спортивного залу  ВП ЩПЛАТ ЛНУ ім. Тараса Шевченка- 120 000 грн.

        2.    Заміна  вікон спортивного залу  ВП ЩПЛАТ ЛНУ ім. Тараса Шевченка- 110 000 грн.

        3.   Закупівля для команд форми(15 комплектів) – 9 000 грн.

        4.  М'ячі (7 шт.) – 2 300 грн.

Разом:241 300грн.

Стипендії призерам чемпіонатів, змагань і турнірів – 100 000 грн.

Разом:100 000 грн.                   

                                                                                          Разом по програмі: : 2 723 400 грн.

Розрахунки виконані в цінах станом на 01.03.2011 р.,  та на момент реалізації програми можуть містити не остаточну вартість запланованих заходів.                                             .  

 

План програми розвитку фізичної культури та спорту на 2011-2015 рр. у м. Щастя.