Програма з поліпшення стану житлових будинків м. Щастя на 2011-2015 р.

15 Mar 2013

 

                                                                                       

                                                                      ЩАСТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

                                                                                    VI  скликання

                                                                                         VIсесія

 

                                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від   25.02.2011 р.

 

№   6/7

м. Щастя

 «Про затвердження Програми

з поліпшення стану житлових будинків

м. Щастя на 2011-2015 роки »   

 

 

                    

Керуючись ст.143  Конституції України, Бюджетним кодексом України, згідно з загальними  положеннями Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»,     доведеними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на      2011 рік,  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення № 4/1 Щастинської міської ради від 11.01.2011 р. «Про затвердження Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Щастя на 2011 рік»,  Щастинська  міська  рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.   Затвердити Програму з поліпшення стану житлових будинків м. Щастя на 2011-2015 роки (додається).

 2. Секретарю Щастинської міської ради (Богиня О.О.)   оприлюднити Програму з поліпшення стану житлових будинків м. Щастя на 2011-2015 роки в засобах  масової інформації.

 3. Секретарю Щастинської міської ради (Богиня О.О.)  підготувати та винести  на розгляд міської ради пропозиції, у разі надходження,  зміни щодо змісту Програмиз поліпшення стану житлових будинків м. Щастя на 2011-2015 роки.

 4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Щастинської       міської ради зпитань комунального господарства, архітектури та будівництва ( Пухов О.П. )

 

 

 

 

Міський голова                                                                       В.Л. Живлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Рішенням    Щастинської міської ради

№ 6/7                                 

Від  25.02.2011 р.

 

 

 ПРОГРАМА

з поліпшення стану житлових будинків   м. Щастя

на 2011 – 2015 роки.

 

 

1. Загальні положення

 

   Розроблення Програми з поліпшення стану житлових будинків   м. Щастя на 2011 – 2015 роки (далі - Програма)  обумовлено:

1.1. Недосконалістю системи управління багатоквартирними  житловими будинками;

1.2. Невчасним проведенням капітальних ремонтів житлових будинків;

1.3. Відсутністю доходів  у  населення для утримання багатоквартирного  будинку;

1.4. Обмеженістю фінансових ресурсів, необхідних для проведення капітальних  ремонтів, утримання в належному технічному стані житлового фонду.

 

2. Сучасний стан житлових будинків в м. Щастя.

 

Станом на 1 січня 2011 року у комунальній власності на балансі підприємства КП «Жилбудсервіс» перебуває 139 жилих будинків загальною площею 220 тис. кв. м.

Наявний технічний стан житлового фонду вказує на недофінансування з боку  держави заходів з капітальних ремонтів будинків. Майже 86% житлових будинків експлуатується більш, ніж 50 років, 81% внутрішньобудинкових мереж мають ступінь фізичного зношування більш 70%. Деякі будинки потребують проведення  повторного капітального ремонту. 

Крім того, значних фінансових витрат потребує усунення недоліків технології будівництва великопанельних та великоблочних будинків через порушені тепловологісні умови експлуатації жилих помешкань.

     На 1 січня 2011 року капітального ремонту потребують 77 багатоквартирних будинків, що становить більш ніж 50 % загальної кількості будинків.

      На  1 січня 2011 року в місті приватизовано майже 93% квартир. Капітальні ремонти внутрішніх  інженерних  мереж  будинку  виконуються з залученням коштів співвласників будинку.  Приймати участь в проведенні капітальних ремонтів покрівель та фасадів населення відмовляється, посилаючись на задекларовану державою тезу «Перший капітальний ремонт буде виконуватися за рахунок держави». 

    Важливим фактором поганого стану житлових будинків є неплатоспроможність населення і як наслідок- заборгованість населення за житлові послуги. 

        У зв’язку зі змінами зовнішніх максимальних температурних режимів в 2011 р. гостро постануть питання  з експлуатації покрівель з м’яким покриттям. Будинків з м’якими покрівлями  в м. Щастя нараховується  34 шт. Нажаль, сучасні технології ефективно  працюють лишеза умови100% заміні покриття.

         

3. Мета Програми

 

     Метою Програми є:

- покращення стану  та збереження житлових будинків міста;

- залучення населення до участі в управлінні будинком;

- заохочення населення до створення ОСББ;

- зменшення соціальної напруги;

- покращення іміджу міста;

- залучення інвесторів до реконструкції покрівель під житло.

 

 

 

 

4. Основні напрями та заходи з реалізації Програми

 

Основні напрями та заходи з реалізації Програми (додаються) полягають в організації ефективного управління житловими будинками. Залучення населення до участі в утриманні житлових будинків. Створення ОСББ.  Залучення інвесторів до  реконструкцій горищ під житло та добудови легких  (при можливості) додаткових поверхів у житлових будинках. Переобладнання м’яких покрівель на тверді.     

 

 

5. Етапи виконання Програми

 

Програма розрахована на 5 років .

 

            На  протязі  п’яти  років  передбачається:

- реконструкція м’яких покрівель під тверде покриття;

- капітальний ремонт твердих покрівель;

- капітальний ремонт фасадів будинків;

 

6. Організаційне та фінансове забезпечення виконання Програми

 

             Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів бюджетних програм;

- коштів обласного бюджету;

- коштів місцевого бюджету;

- власних коштів співвласників будинків;

- інших коштів, не заборонених законодавством.

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                       О.О. Богиня

 

 

 

 

 

Додаток   до ПРОГРАМИ

з поліпшення стану житлових будинків   м. Щастя

на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням  Щастинської  міської ради  № 6/7 від  25.02.2011 р.                             

 

                                                                                                              

 

 

                                                

 

                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                        Таблиця  № 2 

                                                            Перелік будинків, фасади  яких

 підлягають  капітальному ремонту

у 2011-2015 роках.

 

 

 

Адреса

№ будинку

Кількість поверхів, шт.

Площа фасаду, м2

 

Вартість, тис. грн.

Донєцкая

28

3

830

152,376

Донєцкая

30

3

830

152,376

Донєцкая

32

3

830

152,376

Донєцкая

42

2

831

86,837

  Дружба

24

2

428

96,908

 Дружба

26

2

428

96,908

 Дружба

38

2

428

96,908

 Комсомольская

11

2

393

89,374

Лєніна

1

2

381

86,837

Лєніна

2

2

381

86,837

Лєніна

3

3

728

138,739

Лєніна

4

3

728

138,739

Лєніна

6

3

728

138,739

Лєніна

7

3

728

138,739

Лєніна

8

3

728

138,739

Лєніна

9

3

732

160,920

Лєніна

10

2

732

160,920

Матросова

1

3

830

152,376

Матросова

2

3

830

152,376

пл. Міра 

2

3

830

152,376

пл. Міра 

3

2

381

86,837

пл. Міра 

6

3

728

138,739

пл. Міра 

7

3

728

138,739

пл. Міра 

8

3

920

200,694

пл. Міра 

9

3

920

200,694

Рєспубліканская

1

3

950

177,188

 Рєспубліканская

2

3

960

209,022

Рєспубліканская

3

3

950

177,188

Рєспубліканская

4

2

381

86,837

Рєспубліканская

5

2

428

96,908

Рєспубліканская

6

2

428

96,908

Рєспубліканская

7

2

381

86,837

Рєспубліканская

8

2

381

86,837

Рєспубліканская

9

2

428

96,908

Рєспубліканская

10

2

428

96,908

 Рєспубліканская

12

2

381

86,837

Рєспубліканская

13

3

728

138,739

Рєспубліканская

14

3

728

138,739

Рєспубліканская

15

2

428

96,908

Рєспубліканская

17

2

381

86,837

Рєспубліканская

18

2

428

96,908

Рєспубліканская

19

2

381

86,837

Рєспубліканская

20

2

428

96,908

Рєспубліканская

21

2

381

86,837

Рєспубліканская

22

2

428

96,908

 Рєспубліканская

23

2

428

96,908

Рєспубліканская

24

2

428

96,908

Рєспубліканская

24а

2

381

86,837

Рєспубліканская

25

2

428

96,908

Рєспубліканская

26

2

381

86,837

Рєспубліканская

27а

2

428

96,908

Рєспубліканская

28

2

381

86,837

Рєспубліканская

29

2

428

96,908

Рєспубліканская

30

2

428

96,908

 Рєспубліканская

31

2

381

86,837

Рєспубліканская

32

2

381

86,837

Рєспубліканская

33

2

428

96,908

Рєспубліканская

34

2

428

96,908

Советская

3

2

428

96,908

Советская

4

2

381

86,837

Советская

6

2

381

86,837

Советская

7

3

728

138,739

Советская

9

3

728

138,739

Советская

10

3

728

138,739

Советская

11

2

428

96,908

Советская

12

3

920

200,964

Советская

13

2

428

96,908

Советская

14

3

920

200,964

Советская

16

3

728

138,739

Советская

20

 

2

428

96,908

Советская

22

 

2

428

96,908

Разом                                                                                                                                  8 417,905 

 

   Розрахунки наведені  в таблицях  виконанні в цінах станом на 01.12.2010 р.,  та на момент проведення ремонту можуть містити   не остаточну вартість проведення  реконструкцій та ремонтів будинків.  

 

 

     

 

 

 

Секретар ради                                                            О.О. Богиня