Програма соціально-економічного розвитку мiста Щастя на 2017– 2020 роки (у новій редакції зі змінами та доповненнями)

20 Aug 2019

 

Програма

соціально-економічного розвитку

мiста Щастя на 2017– 2020 роки

 

(у новій редакції зі змінамита доповненнями)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Щастя

 

Змiст

 

Вступ

Роздiл I. Характеристика та аналiз соцiально-економiчного стану м. Щастя та проблем його розвитку.

1.         Економіка.

1.1.   Суб’єкти підприємницької діяльності.

1.2.   Населення.

1.3.   Житлово-комунальне господарство.

Роздiл II. Цiлiта прiоритети соцiально-економiчного розвитку мiста Щастя.

Роздiл III. Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення головних цілей.

Розділ IV. Розвиток комунальної інфраструктури.

1. Житлово-комунальне господарство.

1.1. Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м. Щастя в сфері житлово-комунального господарства та благоустрію на 2017 – 2020 р.р.

1.2.Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м. Щастя в сфері розвитку інфраструктури міського та речевого ринку на 2017-2020 р.р.

1.3. Міська програма «Питна вода м. Щастя».

1.4. Міська програма зполіпшення стану житлових будинків м. Щастя.

1.5.Благоустрій міста.

1.6.Міська програма з поліпшення стану комунальних підприємств.

1.7.Оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії.

1.8.Заміна існуючих трубопроводів системи теплопостачання міста на попередньо ізольовані труби пінополіуретаном.

2.Розвиток ринку землі.

2.1.Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м. Щастя в сфері земельних відносин на2017 – 2020 р.р.

Роздiл V. Розвиток соцiальної сфери.

1.Соціальне забезпечення.

1.1.Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м. Щастя в сфері соціального забезпечення протягом 2017 -2020 р.р.

2. Культура.

2.1.Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м. Щастя в сфері культури на 2017 – 2020 р.р.

2.2. Програма міських та інших заходів на 2017-2020 р.р.

3.Освіта

3.1.Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м. Щастя в сфері освіти на 2017 – 2020 р.р.

4.Охорона навколишнього природного середовища.

4.1. Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м. Щастя в сфері екології на 2017 – 2020 р.р.

5.Охорона здоров’я.

5.1.Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м. Щастя в сфері охорони здоров’я на 2017 – 2020 р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Програма соціально-економічного розвитку міста Щастя на 2017 – 2020 р.р. (далі - Програма) є документом, у якому на основі аналізу розвитку міста у попередній період, визначаються пріоритети та завдання соціально-економічного розвитку міста Щастя на 2017 – 2020 роки та заходи щодо реалізації державної політики, що спрямовані на забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення та підвищення конкурентоспроможності економіки міста.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

- Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стимулювання розвитку регіонів»;

- Постанов Кабінету Міністрів України: від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання державного бюджету», від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2015-2017 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 №  404 та інших нормативно-правових актів.

Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 2017 – 2020 роки, що визначає цілі та стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів соціально-економічного, культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.

Показники соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 – 2020 роки базуються на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася за останні роки, який здійснено на підставі оперативних даних підприємств, організацій, установ та закладів міста, та прогнозних розрахунків підприємств і організацій за результатами їх діяльності за попередній період.

Програма направлена на:

 - реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку громади, розв’язання соціально-побутових проблем населення, його соціального захисту;

 - гармонійний та скоординований розвиток підприємництва, економіки та інфраструктури територіальної громади;

 - забезпечення стабільного і ефективного функціонування комунального господарства, матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.

Фінансування заходів міських програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету. Організацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет та підприємства, організації, установи та заклади міста, які надали пропозиції до її розділів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Щастинськоюміською радою за поданням виконавчого комітету Щастинськоїміської ради.

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ М. ЩАСТЯ ТА ПРОБЛЕМ ЙОГО РОЗВИТКУ

 

Стислий аналіз виконання програми соціально-економічного розвитку міста Щастя на 2012-2017 р.р.

 

Доходи отримані від фізичних та юридичних осіб в місцевий бюджет

 

 

2012 р. (тис.грн.)

2013 р. (тис.грн.)

2014 р. (тис.грн.)

2015 р. (тис.грн.)

2016 р. (тис.грн.)

2017 р. (тис.грн.)

Загальний фонд

12152,255

12147,012

16244,057

83127,601

6916,172

4052,430

Спеціальний фонд

31144,097 

31276,506

21148,508

4945,49

47245,935

28860,648

 

                                                                                                                                            

ВИТРАТИ

 

 

Житлове-комунальне господарство

 

2012 р. (тис. грн.)

Кап. Ремонт будівлі

3 432,837

Кап. Ремонт  установ

3 387,532

Реконструкція установ

2,336

Ремонт доріг

198,862

2013 р. (тис. грн.)

Ремонт будівель

1 4145,0 

КП «Жилбудсервіс» ремонт будівль

1 154,0 

Ремонт доріг

274,704 

 

2014 р.

 

План (тис. грн.)

Виконано (тис.грн.)

КП «Жилбудсервіс»

511,856

10,855

 

2015 р.

 

План (тис.грн.)

Виконано (тис.грн.)

Кап. Ремонт будівель

10571,934

5 465,411

Реконструкція будівель

16 551,663

4 294,699

КП «Жилбудсервіс» кап. ремонт

7 88,185

4 589,816

Ремонт установ

9460,970

6602,426

Реконструкція установ

569,400

564,797

КП «Жилбудсервіс»

3942,510

264,296

 

2016 р.

 

План (тис.грн.)

Виконано (тис.грн.)

КП «Жилбудсервіс» ремонт будівль

10958,973

7248,863

КП «Жилбудсервіс» ремонт установ

3426,959

3141,297

 

2017 р.

 

План (тис.грн.)

Виконано (тис.грн.)

 

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів ради

9757,494

7976,708

Капітальні вкладення

 

2712,884

2581,612

 

Охорона навколишнього середовища

 

 

2013р.

(тис.грн.)

2014 р.

(тис. грн.)

2015р.

(тис.грн.)

2016 р.

(тис.грн.)

2017 р.

(тис.грн.)

КНС №2

-

-

100,642

70,000

-

КНС№9

-

-

-

186,199

-

КНС№5,6

-

-

2357,704

2942,462

221,518

КНС№2,5,6,9

2338,308

-

-

-

-

КНС№4,5,6,9

-

1084,964

-

-

-

Реконструкція окремих ділянок самопливних каналізаційних мереж    м. Щастя

-

-

-

-

270,000

Реконструкція машиного відділення КНС № 1 м. Щастя

-

-

-

-

2525,729

Реконструкція самопливного каналізаційного коллектора по вул. Рєспубліканская, 16 (будівельні роботи)

-

-

-

-

198,314

Реконструкція каналізаційної мережі на території міської лікарні (проектні роботи)

-

-

-

-

227,622

Реконструкція самопливних коллекторів (проектні роботи)

-

-

-

-

656,226

КНС № 11

-

-

-

-

624,150

 

 

Оцінка майна та державного мита, міських та інших заходів

 

2012 р. (тис.грн.)

2013 р.(тис.грн.)

2014 р.(тис.грн.)

2015 р.(тис.грн.)

2016 р.(тис.грн.)

2017 р.(тис.грн.)

8,365

54,103

269,048

71,088

230,709

115,063

 

Витрати на розвиток землі

 

2013 р.(тис.грн.)

2014 р. (тис.грн.)

2015 р.(тис.грн.)

2016 р.(тис.грн.)

2017 р.(тис.грн.)

206,855

19,140

-

47,691

156,469

 

Программа благоустрій

 

2013 р.(тис.грн.)

2014 р.(тис.грн.)

2015 р.(тис.грн.)

2016 р.(тис.грн.)

2017 р.(тис.грн.)

226,099

156,585

450,143

651,258

3512,657

 

Розвиток соціальной сфери (соціального захисту)

 

2013 р.(тис.грн.)

2014 р.(тис.грн.)

2015 р.(тис.грн.)

2016 р.(тис.грн.)

2017 р.(тис.грн.)

80,005

33,342

20,600

132,243

441,924

 

 

 

 

 

 

                                                                  

1. ЕКОНОМІКА

 

1.1.     СУБ’ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Вирішальний вплив на економічний розвиток та зростання добробуту в цілому відіграє розвиток підприємницької діяльності. У місті Щастя зареєстровано 573 суб'єкта підприємницької діяльності, кількість яких у порівнянні з 2009 роком зросла у 1,3 рази. Із загальної кількості суб'єктів юридичні особи складають 34, або 6%, з яких 95% - підприємства малого бізнесу.

Зареєстровані суб'єкти підприємницької діяльності на 1000 жителів

Юридичні особи на 1000 жителів

 (усі суб'єкти підприємницької діяльності) (одиниць)

 

 

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Місто

3,1

3,3

3,5

3,6

3,6

3,7

3,7

13,5

13,7

Україна

21

22

23

24

24

25

25

27

27

 

Фізичні особи

 

 

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Місто, абс. на 1000 жителів

398

464

520

521

522

540

540

280

285

На 1000 жителів

 

29,3

34,1

38,2

38,3

38,4

38,8

38,8

29,0

30,0

 

Таблиця містить дані реєстрації фізичних осіб з урахуванням ліквідованих.

Щорічно зростає кількість зайнятих суб'єктів підприємницької діяльності -фізичних осіб. За 2015 рік кількість найманих працівників у суб'єктів малого підприємництва-фізичних осіб склала 178 осіб, що більше на 17 особи, або на 8% порівняно з 2010 роком. На спрощеній системі оподаткування працює 53% осіб, на фіксованому податку - 33%, на загальній системі оподаткування - 14%.

 

Зареєстровані суб'єкти підприємницької діяльності в місті

 

 

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

СПД (юридичні га фізичні особи) разом

440

509

568

570

572

573

573

412

417

Частка фізичних осіб, %

90,5 %

91,2%

91,1%

91,4%

91,6%

91,65%

91,65%

71,9%

72,8%

Кількість зареєстрованих суб'єктів ланцюговий індекс

115,8%

115,7%

111,6%

114,6%

116,6%

116,7%

116,8%

67,9%

68,3%

 

Малий бізнес носить яскраво виражений регіональний характер оскільки він, на відміну від великого, орієнтований на місцеві потреби в товарах та послугах і є основою ринкової структури господарства території як спосіб створення нових робочих місць і одним із головних джерел наповнення місцевого бюджету. У 2015 році питома вага надходжень від суб'єктів малого підприємництва (юридичних і фізичних осіб) в загальній сумі надходжень до зведеного бюджету склала 6,3%, до міського бюджету - 15,7%. Від юридичних осіб надходження до місцевого бюджету у порівнянні з 2010 роком зросли на 34,6%, від фізичних осіб - на 23,2%.

На сьогодні у малому бізнесі переважає соціальна функція, тобто спостерігається тенденція розвитку самозайнятих осіб. Переважна більшість малих підприємств здійснює діяльність у сфері торгівлі (38% від загальної кількості), промислову діяльність ведуть 23%, здійснюють операції з нерухомістю - 12%, будівельну діяльність - 8%.

 

 

 

Загальний обсяг продукції та послуг за видами діяльності (тис. грн.).

 

 

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибне господарство

_

_

_

_

_

_

             _

Промисловість, у т.ч.:

4314208

5546020

5926882

6584637

6944614

3846380

3126728

добувна промисловість

-

-

-

-

-

-

-

обробна промисловість

4677,8

4167,2

4271,4

4382,7

4012,8

5357,4

4167,2

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

4309530

5541853

5922611

6580254

6940601

3841023

3122561

Будівництво

5265,4

10079,5

4415,02

3265,0

2359,8

5265,4

10079,5

Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

7011,5

8223,3

273,1

390,1

7266,0

7011,5

8223,3

Готелі та ресторани

-

-

-

-

-

-

-

Транспорт і зв'язок

26,2

636,7

19,7

26,2

35,7

24,8

12,7

Фінансова діяльність

-

-

-

-

-

-

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

59,3

45,0

45,0

59,3

26,0

19,3

13,5

Освіта

-

-

-

-

-

-

-

Охорона здоров'я та соціальна допомога

-

-

-

-

-

-

-

Колективні, громадські та особисті послуги

413,9

467,9

439,82

288,5

227,7

177,3

109,4

Послуги домашньої прислуги

-

-

-

-

-

-

-

РАЗОМ

4326984

5565472

5932075

6588666

6954529

3858878

3145166

 

 

Найбільший обсяг виробництва продукції припадає на промисловість міста, який становить 99,7% у загальному обсязі продукції та послуг в цілому по місту. Обсяг продукції в оптовій та роздрібній торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послугах з ремонту незначний та складає 0,3%.

Обсяг продукції, реалізованої суб'єктами малого підприємництва, незначний.

 

Стисла характеристика промислових підприємств міста

 

Гордість і опора міста – Луганська теплова електростанція, будівництво якої починалося в 1952році. Перший енергогенератор ТЕС потужністю 100тисяч кіловат дав перший струм 29 вересня 1956-го, другий – у грудні того ж року. Досягнувши потужності 1500 тисяч кіловат, Луганська ТЕС стала самою великою електростанцією колишнього Радянського Союзу на той час, однією з найбільших теплоелектростанцій у Європі, і на 400 тисяч кіловат перевершила потужність усіх електростанцій дореволюційної Росії

З1 квітня 2002рокуЛуганська теплова електростанція входить до складу єдиної в Україні недержавної енергогенеруючої компанії «Східенерго». Встановлена потужність Луганської ТЕС 2 млн. 300тис.кВт., а загальна встановлена потужність енергоблоків компанії – 3 985 Мвт. В даний час Луганська ТЕС ТОВ «Східенерго» входить в «Донбаську паливно-енергетичну компанію», об'єднуючу підприємства в повний технологічний ланцюжок, – від видобутку вугілля до генерації електроенергії і її постачання. Вертікально-інтегрована структура компанії дозволяє покривати до 90% потреби теплоелектростанцій у вугіллі, оптимізувати виробничі процеси, відновлювати і модернізувати технологічне устаткування електростанцій. Луганська ТЕС, одна з перших на Україні, протягом 2005-2006 р.р., відновила проектну потужність двох енергоблоків (станційний №11 і №15) від 175МВтдо 200МВт. На капітальний ремонт енергоблока №14 було виділено близько 33млн.грн., що дозволило виконати комплекс робіт по відновленню проектної потужності блоку -200Мвт.

За 2016 рік доля підприємства в реалізації продукції в цілому по місту склала 99,8%.

На території міста торговельну діяльність станом на 01.01.2016 р. здійснює 30 суб’єктів підприємницької діяльності, загальною торгівельною площею 3,8 тис. кв. м, у тому числі продовольчих - 23 одиниць, непродовольчих -12 одиниць, та 35 кіосків дрібно­роздрібної мережі. На 1 тисячу мешканців міста приходиться 275 кв. м торговельної площі, що на 29 м2 більше ніж у 2010 році. Збережена мережа закладів громадського харчування при учбових закладах. При промислових підприємствах міста працюють 5 підприємств громадського харчування. У сфері побутового обслуговування працює 6 суб’єктів підприємницької діяльності. За рахунок приватного капіталу суб'єктів підприємницької діяльності мережа підприємств торгівлі протягом 2011 року зменшилась на 2 одиниці, торговельною площею 423,1 кв.м.. Фірмова мережа в місті представлена 2 підприємствами стаціонарної роздрібної торгівлі та кіосків - 3.

 

1.2.НАСЕЛЕННЯ

 

З 2000 р. у місті Щасті спостерігається тенденція незначного, але постійного зменшення чисельності населення. У 2000 р. чисельність складала-13100, у 2017 р.-12657 чол.

 Починаючи з 2005 р. у місті намітилась тенденція збільшення кількості народжених, яка продовжувалася до 2013 р. Якщо у 2014р. народилося 88малюків, то у 2017році народилося 44немовлят. З 2017 року намітилася тенденція зменшення кількості новонароджених. При цьому, за період з 2014р. до 2017 р. природний приріст населення залишається негативним.

Щодо розподілу населення за віком спостерігається переважна більшість жінок у працездатних вікових категоріях з 25 до 59 років. Хоча серед дітей та молоді з 0 до 24 років спостерігається переважна більшість чоловіків. А у віці з 60 років жінок більше за чоловіків у півтори рази.

Загальна кількість працездатного населення перевищує кількість осіб пенсійного віку. Але, як свідчать дані таблиці, показник населення працездатного віку постійно падає, а кількість пенсіонерів, навпаки, зростає. Це вказує на те, що через декілька років на ринку праці виникне гостра нестача робочої сили.

Про старіння населення міста Щастя свідчить такий показник, як віковий індекс населення, який представляє собою співвідношення кількості пенсіонерів до кількості дітей до 14 років. Цей показник перевищує 100 відсотків починаючи з 2013року і катастрофічно збільшується. У 2016році цей показник становить 188,5%(пенсіонери-3304 чол., діти – 1753 чол.)

У місті Щастя склалася така ситуація, що майже 50 відсотківпрацездатногонаселення мають базову вищу та повну вищу освіту (52%). Але значна кількість осіб з повною вищою освітою є непрацевлаштованою, тобто саме ця категорія мешканців міста постійно поповнює армію безробітних. За відсутності робочих місць у місті Щастя його мешканці забезпечують себе роботою на підприємствах інших містЛуганської області. Це вказує на те, що ринок праці в місті Щастя не розвивається. Така ситуація може призвести до того, що економіка міста не розвиватиметься, не будуть впроваджуватися нові технології. Що потягне за собою занепад в економіці міста та в його культурному житті.

 

Резюме до розділу

Аналіз демографічних змін свідчить, що поряд з позитивним показником механічного приросту населення в цілому по місту залишається складна демографічна ситуація, яка характеризується негативним загальним зменшенням населення міста.

Динаміка статевої структури мешканців міста відображає перевагу жінок у її загальній чисельності. Вікова структура жінок є більш старою, ніж чоловіків.

 

 

1.3.   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Житлово-комунальне господарство є однією із найважливіших соціальних галузей в останній час, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугаминалежної якості.

Населення міста забезпечено 5353 помешканням, з яких 865 приватні будинки. Середня забезпеченість населення загальною площею становить 28,3 кв.м на одного мешканця, що перевищує відповідний показник в області на 2,9% та Україні - на 8,1%.

Однією із особливостей житлового фонду є висока ступень його зносу: 50% житла побудовано у 1960-1970 р.р., 40% - 1980 p.p., 10%- в 90- ті роки. Більшістьжитла потребує капітального ремонту у в зв'язку с тим, що воно будувалось як тимчасове.

Обслуговування житлового фонду з 2008 року виконує комунальне підприємство «Жилбудсервіс». КП «Жилбудсервіс» унікальне підприємство, яке надає послуги з утримання житлового фонду, добуває та поставляє питну воду, приймає та очищує стоки, збирає та займається утилізацією твердих побутових відходів.

  комунальне підприємство «Щастинська теплова енергетична компанія»

 

Розвитокжитловогозабезпечення

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Заселені будинки разом, у томучислі:

798

800

804

812

822

832

1017

1017

1017

1017

- індивідуальні будинки

647

648

652

660

670

680

865

865

865

865

Заселеніпомешканняразом

у тому числі:

5113

5146

5150

5158

5158

5168

5353

5353

5353

5353

- віндивідуальних будинках

647

648

652

660

670

680

865

865

865

865

% помешкань, підключених до комунального водопостачання

97,2

97,5

97,5

97,5

97,5

97,5

95

93,2

91

90,5

%помешкань, підключених до комунального газопостачання

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

% помешкань, підключених до комунальної системи каналізації

90,65

89,34

90,1

90,1

90,21

91,1

90,1

89

88,3

87,5

% помешкань, підключених до центрального опалення

89,34

87,56

86,14

85,2

85,1

84,2

83,3

81,5

80,5

0

Кількість помешкань на 100 мешканців

40

39

38

39

39

39

41

41

41

1

 

 

Помешкання - квартира або індивідуальний будинок.

 

 

У місті Щастя постачанням послуги з централізованого теплопостачання з 2011 року є

 

З метою сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Щастинською міською радою проводилася широка роз'яснювальна робота через засоби масової інформації, надається необхідна організаційна, юридична та методична допомога населенню та органам самоорганізації населення з метою залучення їх до вирішення питань у сфері житлового господарства.

Житлове господарство є одним з найбільш енергоємних господарств міста. Серед житлових будинків, що експлуатуються більшість є такими, які збудовані без врахування енергозберігаючих заходів.

Відсутність теплоізоляції стін, дахів, підвалів, терморегуляторів на системах опалення, герметичних вікон та дверей, призводить до значних витрат теплової та електричної енергії.

 

Резюме до розділу:

Житлово-комунальне господарство має потребу в удосконаленні структури та підвищенні ефективності управління майном територіальної громади міста Щастя (житловим фондом, об'єктами інженерної інфраструктури та ін.), формуванні конкурентного середовища в сфері обслуговування, поточного та капітального ремонту житлового фонду. Основні проблемні питання: збитковість і низька ефективність функціонування житлового господарства, технічна відсталість житлового фонду міста, відсутність енергоефективності в будинках.

 

ІІ.МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЩАСТЯ

 

Головна мета- сучасні економічні умови пред'являють нові вимоги до визначення проблем, які можуть бути вирішені тільки на основі системної, комплексної організації впровадження сукупності встановлених цілей і пріоритетів розвитку міста, визначення шляхів їх досягнення з застосуванням інноваційних принципів і механізмів господарської діяльності.

Створення умов для досягнення динамічних темпів збалансованого і стійкого економічного розвитку, реальної соціально-економічної самодостатності міста, забезпечення соціальних стандартів і підвищення рівня життя населення, формування інвестиційно-орієнтованого простору, поліпшення процесу трансформації господарського комплексу міста за рахунок ефективнішого використання його потенціалу та вдосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами, організаціями та суспільством є головною метою соціально-економічної політики міста Щастя на 2017-2020 р.р.

Пріоритети розвитку міста визначені за основними напрямками:

·         Гармонізація суспільства та підвищення рівня добробуту населення;

·         Досягнення продуктивної зайнятості громадян;

·         Вдосконалення міської системи соціального захисту;

·         Структурно - технологічна і організаційно-економічна перебудова економіки міста;

·         Оптимізація системи управління;

·         Модернізація та розвиток інженерної, комунальної та транспортної інфраструктури міста;

·         Раціональне використання інвестиційних ресурсів та інноваційних пропозицій;

·         Впровадження ресурсозберігаючих технологій для забезпечення конкурентоспроможної економіки міста;

·         Розбудова культурного простору;

·         Забезпечення ефективного використання ресурсів територіальної громади м. Щастя.

 

 

ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ

ТА ДОСЯГНЕННЯ ГОЛОВНИХ ЦІЛЕЙ

 

Основні завдання:

1.Мобілізація фінансових ресурсів і їх ефективне використання для вирішення найбільш значущих питань, спрямованих на комплексний соціально - економічний розвиток міста;

2.Реалізація діючих міських цільових програм.

Впровадження Стратегічного плану економічного розвитку м. Щастя на 2017- 2020 р.р., спрямованого на підтримку розвитку малого підприємництва та залучення інвестицій.

 Залучення інвестицій на будівництво об’єктів соціально-культурної і виробничої інфраструктур м. Щастя.

Переорієнтація виробничого потенціалу, сфери послуг на створення конкурентоздатної продукції (послуг) шляхом модернізації наявних потужностей, нового будівництва, реструктуризації господарського комплексу міста.

 

 

ІV. РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

Інфраструктура не є типовим питанням для діяльності з економічного розвитку, тому що належить до сфери послуг, що надаються органами місцевого самоврядування. Вона обслуговує громадян, компанії, установи і організації. Якщо вона відсутня або невідповідна, це перешкоджає руху товарів і послуг, гальмує розвиток виробничих потужностей або заважає підприємствам реалізовувати плани розширення своєї діяльності, а у деяких випадках - змушує припиняти діяльність. Відповідно, технічна інфраструктура, транспорт і дороги мають критичне значення для економічного розвитку будь-якого міста.

Зовнішній вигляд міста, його культурні, освітні, рекреаційні ресурси, наявність доступного за ціною та якісного житла, якість комунальних послуг, ставлення посадовців міської влади до проблем міста та ефективність вирішення цих проблем, стан довкілля - все це є компонентами «якості життя в громаді» та іміджу міста - як в очах пересічних громадян, так і бізнесової спільноти.

Розвиток комунальної інфраструктури міста є базовим чинником створення сприятливих умов для розвитку бізнесу і залучення інвестицій. Роботи з реконструкції об'єктів комунального господарства міста залишаються пріоритетними в щорічних програмах соціально-економічного розвитку Щастя. У місті потребують значного поліпшення утримання доріг, житлове будівництво, збирання і вивезення сміття, реконструкція мереж комунальної інфраструктури.

Обмежені фінансові ресурси як у місцевому, так і в державному бюджеті не дозволяють швидко покращити ситуацію. Можливим рішенням цієї проблеми є чітке визначення пріоритетів та розмежування послуг, які мають надаватись на конкурентних засадах приватними структурами, для залучення фінансово міцних інвесторів.

Витрати на технічне обслуговування та прагнення до підвищення якості комунальних послуг, що надаються населенню в місті вимагають серйозних інвестицій, нових підходів у самоорганізації населення та вищого рівня організаційного менеджменту з боку влади. Обмежені фінансові ресурси як у місцевому, так і в державному бюджеті, відсутність коштовних цільових програм не дозволяють швидко покращити ситуацію.

Можливим рішенням цієї проблеми є ретельна підготовка проектів з пошуками зовнішнього фінансування, чітке визначення пріоритетів або визначення послуг, які мають бути приватизовані, для залучення фінансово міцних інвесторів, співпраця з усіма можливими проектами міжнародної технічної допомоги, вихід на міжнародні структурні фонди, тісний діалог з мешканцями, упровадження сучасних систем менеджменту у комунальній сфері.

З метою виділення додаткових інвестиційних субвенцій та дотацій місту слід активніше працювати із регіональними та центральними органами влади.

 

 

1. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

1.1.Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м. Щастя в сфері житлово-комунального господарства та благоустрою на 2017-2019р.р.

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головна мета- забезпечення населення міста житлово-комунальними послугами відповідно до визначених нормативів і стандартів, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства, технічне переоснащення підприємств галузі, стимулювання інвестиційної діяльності.

Основні проблемні питання:

 - незадовільний технічний стан житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення, теплових мереж (високий ступень рівень зносу основних фондів, відсутність реального формування амортизаційних фондів);

 - значна фізична зношеність основних фондів об’єктів житлово-комунального господарства;

- дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для належної експлуатації та обслуговування житлових будинків, систем теплопостачання;

- низький рівень технічної оснащеності об’єктів житлово-комунального господарства;

- низький рівень конкурентного середовища на ринку послуг;

- низька активність населення міста щодо участі у проведення реформування галузі;

-повільне здійснення інвестиційної політики та впровадження інноваційних технологій в галузі житлово-комунального господарства;

- зростання питомих витрат енергетичних ресурсів під час виробництва і надання житлово-комунальних послуг;

- низький рівень обладнання приладами обліку теплової енергії і води об’єктів житлово-комунального господарства та житлового фонду;

- нерегульованість взаємовідносин між виконавцями житлово-комунальних послуг з їх постачальниками та споживачами.

Основними завданнями Програмиє:

- запровадження енергозберігаючих технологій, впровадження заходів спрямованих на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення ефективності та надійності інженерних систем життєзабезпечення міста;

- залучення на конкурсній основі організацій різних форм власності у сферу надання житлово-комунальних послуг;

-активне залучення інвестиційних ресурсів для відновлення експлуатаційних показників об’єктів житлово-комунального господарства;

- впровадження договірних відносин в житлово-комунальній сфері;

-впровадження заходів щодо поліпшення забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами та підвищення їх якості;

- проведення обстеження житлового фонду та визначення груп будівель, на яких можливо впровадження пілотних проектів зі створення ОСББ, з передбаченням у їх структурі підприємств обслуговування житлового фонду.

 

 

1.2.Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м. Щастя в сфері розвитку інфраструктури міського та речевого ринку на 2017-2020 р.р.

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

Головна мета- створення умов для активного розвитку торгівлі на ринках в сучасних умовах, вільний доступ громадян до цієї форми торгівлі, безпосередній вільний доступ товаровиробників і відсутність у більшості випадків посередника, дає продавцям на ринках конкурентну перевагу - в ціні реалізації; розвиток у сфері побутових послуг на території ринку; забезпечення беззбиткового функціонування підприємства; стимулювання інвестиційної діяльності; створення робочих місць для мешканців міста.

Торгівля на ринках сьогодні грає надзвичайно важливу роль в забезпеченні населення як продовольчими, так і непродовольчими товарами. У сучасних умовах торгівля на ринках має також надзвичайно важливе соціальне значення. Воно полягає в реальній участі цієї форми торгівлі в опосередкованому соціальному захисту багатьох категорій населення. В умовах реального і прихованого безробіття, скорочення соціальних виплат, неритмічності у виплаті посібників і пенсій торгівля на ринках стала фактичним місцем праці великої кількості як пенсіонерів, так і працездатного населення, джерелом додаткового стабільного доходу жителів міста Щастя і навколишніх сіл, місце перетин інтересів виробника і споживача.

Основні проблеми:

-       відсутність критих павільйонів для торгівлі молочною і м'ясною продукцією, у відповідності санітарних норм і вимог;

-       відсутність критих торгових місць для торгівлі сільськогосподарською продукцією;

-       відсутність торгових місць, обладнаними охолоджувальними вітринами для торгівлі рибною продукцією;

-       відсутність власного туалету на території ринку;

-       відсутність другого в'їзду на територію ринку відповідно до норм пожежної безопастности ;

-        відсутність зони з постійним поданням холодної і теплої води, для миття інвентаря;

-       відсутність власної системи послуг на території ринку, через відсутність власних будівель і споруджень необхідних для створення умов , для надання послуг ринку;

-       відсутність на більшій території ринку твердого покриття, та дренажної системи;

-       відсутність на підприємстві власної матеріально технічної бази для обслуговування території ринку і потреб підприємства;

-       відсутність сфери побутових послуг для населення на території міста.

Основними завданнями Програми є:

-       впровадження заходів по плануванню облаштування території ринку, а саме забезпечення проектною документацією облаштування території ринка;

-       будівництво критих торгових місць, критих павільйонів будівництво туалету;

-       будівництво приміщення з постійним поданням холодної і гарячої води;

-       будівництво зони для надання послуг ринку;

-       покриття території ринку твердим покриттям , збудування дренажної системи;

-       створення матеріально-технічної бази для обслуговування ринку і підприємства;

-       створення умов і організація, надання побутових послуг для населення міста і ближніх населених пунктів;

-       залучення інвестицій для виконання Програми;

-       залучення виробника для здійснення торгової діяльності з метою зниження цін для споживача.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

-коштів підприємства ;

-коштів Державного бюджету;

-коштів місцевого бюджету;

-інших коштів, незаборонених законодавством.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми наддасть можливість забезпечити:

-       поліпшення якості обслуговування споживача;

-       зниження цін на основні види товарів і продуктів в торгівлі на ринках;

-       створення матеріальної бази комунального підприємства.

 

1.3.Міська програма «Питна вода м. Щастя».

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головна мета- покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Основними завданнями програми є:

• попередження забруднення джерел питного водопостачання на основі постійного моніторингу стану підземних вод та прогнозу зміни гідрогеологічної ситуації, забезпечення їх відповідності санітарно-епідемічним вимогам;

• підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів;

• удосконалення технології підготовки води на водопідготовчих баках;

• контролю якості питної води;

• розвитку систем забору, транспортування питної води;

• розвитку нормативно-правової бази з питань водопостачання;

• розвитку господарського механізму, що стимулює енергозбереження та економію води за рахунок державної підтримки, розвитку та сталого функціонування водопровідної мережі.;

• створення альтернативного водопостачання питної води.

 Основним завданням розвитку систем питного водопостачання є також здійснення заходів щодо забезпечення населення питною водою нормативної якості.

 Завдання Програми можуть бути виконані за умови реалізації взаємопов'язаних заходів інших програм, зокрема, загальнодержавної Програми «Питна вода України» 2006-2020 р.р., загальнодержавної програми розвитку водного господарства.

 

НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

• охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання;

• науково-технічне забезпечення з урахуванням стандартів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському союзі;

• розвиток і реконструкція систем водопостачання;

• забезпечення підприємства питного водопостачання ресурсними енергозберігаючими технологіями підготовки питної води і відповідним обладнанням та приладами контролю.

Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

• покращання стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;

• благоустрій водоохоронних зон;

• моніторинг стану свердловин, вода з яких використовується для питного водопостачання.

         У результаті здійснення цих заходів, а також заходів, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства, іншими загальнодержавними та цільовими програмами, зменшиться потрапляння забруднюючих речовин у водні об'єкти - джерела питного водопостачання.

Серед заходів, що надають можливість значно поліпшити якість питного водопостачання, суттєве значення мають заходи щодо покращання стану зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, які включають: проведення обстеження стану першого поясу зон санітарної охорони, їх відновлення; здійснення робіт з попередження міграції забруднюючих речовин у другому і третьому поясах зон санітарної охорони; винесення за межі другої зони санітарної охорони особливо небезпечних забруднювачів – звалищ.

Науково-технічне забезпечення Програми включає розроблення технологій щодо раціонального використання та економії питної води, вдосконалення водозаборів з підземних джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води.

Розроблення технологій щодо раціонального використання та економії питної води передбачає проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з розробки сучасного енергоресурсозберігаючого обладнання та технологій, встановлення оптимальних за параметрами насосів, гідравлічних розрахунків для оптимізації тиску у водоводах і водопровідних мережах, удосконалення систем контролю та обліку за використанням питної води, модернізацію енергетичного господарства водопровідних споруд.

Здійснення зазначених заходів дозволить забезпечити зниження споживання питної води, витрат на експлуатацію систем водопостачання, скоротити капітальні вкладання на будівництво головних споруд водопровідних мереж та питому вагу водоспоживання в житлово-комунальному господарстві.

Удосконалення водозаборів з підземних джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води передбачає:

• створення та впровадження удосконалених конструкцій водоприймальних споруд і пристроїв;

• проведення інвентаризації водозаборів підземних вод з визначенням техніко-економічних, санітарно-епідеміологічних та екологічних критеріїв водозаборів;

• здійснення робіт з вдосконалення конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури;

• вдосконалення методів і засобів фізико-хімічного та біологічного очищення води шляхом використання процесів ультрафільтрації, зворотного осмосу, інтенсифікації реагентної обробки з використанням сучасних високоефективних коагулянтів, флокулянтів, флотореагентів, дозволених до використання органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я;

• розробку комплексу заходів щодо захисту підземних вод від виснаження та забруднення;

• розробку комплексу гігієнічних вимог до методів аналізу, а також обладнання і матеріалів для підготовки питної води та контролю її якості;

• розробку та впровадження нових і вдосконалення існуючих технологій підготовки питної води;

• використання нових матеріалів та обладнання, які мають надійний антикорозійний захист і високий термін використання.

Впровадження нових технологічних рішень з вдосконалення водозаборів буде здійснюватися тільки після проведення відповідної санітарно-гігієнічної експертизи.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення передбачає:

• будівництво та реконструкцію водопровідних споруд;

• реконструкцію систем водопостачання житлових будинків;

• реконструкцію та технічне переоснащення водопідготовчих баків;

• запобігання аваріям на підприємствах питного водопостачання.

 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма розрахована на 4 роки і виконуватиметься у три етапи.

На першому етапі передбачається:

• стабілізація фінансово-економічного стану підприємства КП «Жилбудсервіс» шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з урахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень;

• здійснення заходів щодо ефективного використання питної води та зниження енергоємності її виробництва:

-       встановлення загальнобудинкових лічильників питної води. Вартість заходу складає 2950,000 тис. грн;

-       Встановлення автоматичної системи контролю за постачанням питної води на місто. Вартість заходу 1840,00 тис. грн;

-       Розробка схеми з оптимізації централізованого водопостачання. Вартість заходу складає 80,00 тис. грн;

-       Розробка проекту з будівництва цеху з розливу бутильованої питної води. Вартість заходу складає 500,00 тис. грн;

-       Реконструкція системи доочищення питної води. Вартість заходу складає 1200,00 тис. грн;

• створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання;

• здійснення заходів з дослідження і охорони джерел питного водопостачання (інвентаризація та екологічна оцінка стану підземних джерел, розроблення прогнозів їх якості, проведення паспортизації джерел питного водопостачання);

• поліпшення стану і забезпечення дотримання режимів зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання;

-       встановлення чітких границь першої зони санітарної охорони питних свердловин та водонасосної станції. Вартість заходу складає 840,00 тис.грн.

На першому етапі виконання Програми використовуватимуться результати вже проведених наукових досліджень, доведених до стадії розробки конструкторської документації, буде забезпечено введення в експлуатацію дослідно-промислових зразків на основі новітніх технологій питного водопостачання та водовідведення. Одночасно в рамках науково-технічних та інноваційних підпрограм буде розгорнуто наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, що забезпечать впровадження передових науково-технічних досягнень під час реалізації інвестиційних програм на наступних етапах. Таким чином, буде забезпечено випереджувальне виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та їх своєчасне впровадження у практику.

На другому етапі передбачається:

-       розширення обсягів робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного водопостачання міста, а також з охорони та покращення стану водних об'єктів:

-       Капітальний ремонт магістральних колекторів питної води. Вартість заходу складає 7400,00 тис.грн.

-       Капітальний ремонт свердловин. Вартість заходу складає 2400,00 тис. грн.

-       Реалізація проекту з будівництва цеху з розливу бутильованої питної води. Вартість заходу буде встановлено після затвердження кошторисної документації.

-       Реконструкція мереж водопостачання відповідно до схеми оптимізації централізованого водопостачання. Вартість заходу буде встановлено після затвердження кошторисної документації.

На третьому етапі передбачається завершення найбільш капіталовитратних заходів, які дадуть змогу докорінно покращити забезпечення населення міста якісною питною водою і в достатній кількості.

 

ОСВІТА, ПІДГОТОВКА КАДРІВ, ВИХОВАННЯ, ІНФОРМУВАННЯ

ТА УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У РОЗВ'ЯЗАННІ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ

З метою сприяння розвитку системи екологічної освіти, виховання, інформування населення, підготовки професійних кадрів і формування екологічної свідомості та культури спеціалістів підприємства КП «Жилбудсервіс», для ефективного виконання пріоритетних напрямів реалізації Програми передбачається:

• перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців сфери управління водопровідними мережами;

• підготовка і підвищення кваліфікації фахівців контрольно-вимірювальних лабораторій;

• залучення громадських організацій до участі у заходах, передбачених цією Програмою.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми, з урахуванням заходів, що реалізуються, здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України;

 • коштів обласного бюджету;

 • коштів місцевого бюджету;

 • коштів підприємства КП «Жилбудсервіс»;

• інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми наддасть можливість забезпечити:

• реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

• підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання;

• поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

• охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

• впровадження на КП «Жилбудсервіс» сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

• зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання;

• оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

 

 

1.4.Міська програма з поліпшення стану житлових будинків м. Щастя.

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головна мета - покращення стану та збереження житлових будинків міста; залучення населення до участі в управлінні будинком; заохочення населення до створення ОСББ;зменшення соціальної напруги; покращення іміджу міста.

Основні напрями та заходи з реалізації програми

Основні напрями та заходи з реалізації Програми полягають в організації ефективного управління житловими будинками. Залучення населення до участі в утриманні житлових будинків. Створення ОСББ.

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма розрахована на 4 роки.

На протязі 4 років передбачається:

- капітальний ремонт покрівель;

- капітальний ремонт фасадів будинків;

- капітальний ремонт систем опалення, каналізації та водопостачання;

- встановлення лічильників питної води в квартирах;

- обстеження будинків на теплові втрати;

- утеплення будинків;

- розробка проектів землеустрою під багатоквартирними будинками;

- надання субвенцій створеним ОСББ;

- реконструкція систем електропостачання в багатоквартирних житлових будинках;

- заходи по визнанню право власності за Щастинською міською радою квартир в яких невизначений власник;

- проведення навчальних семінарів для населення з питання створення ОСББ;

- юридична підтримка створеним ОСББ.

 

 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів обласного бюджету;

- коштів місцевого бюджету;

- власних коштів співвласників будинків;

- інших коштів, не заборонених законодавством.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми наддасть можливість забезпечити:

-       створення 141 ОСББ;

-       залучення до надання послуг з утримання будинків приватних підприємців.

 

 

1.5.Благоустрій міста.

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головна мета-забезпечення життєдіяльності міста, збереження технічно-справного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби усіх елементів благоустрою. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату міста, забезпечення об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона, приведення у належний стан обладнання зовнішнього освітлення, забезпечення освітлення територій загального користування, приведення у належний стан доріг місцевого значення та тротуарів.

Основні проблемні питання:

-Значна фізична зношеність та низький рівень технічного оснащення основних фондів об’єктів благоустрою;

-Повільне здійснення інвестиційної політики;

-Незадовільний технічний стан значної частини автомобільних доріг комунальної власності;

-Критичний стан вуличних та внутриквартальних доріг;

-Нераціональне використання, неналежне утримання та охорона об’єктів міського благоустрою.

Основними завданнями Програми є:

-      Поліпшення зовнішнього вигляду міста у сучасному стилі та комфортного відпочинку мешканців міста;

-      Поліпшення освітленості вулиць міста, технічного стану електричних мереж зовнішнього освітлення, з метою економії електроенергії, впровадження енергозберігаючих заходів;

-Збереження належного утримання та охорони об’єктів та елементів благоустрою, їх раціональне використання , у тому числі зелених насаджень;

-Залучення суб’єктів господарювання щодо виконання робіт з ремонту доріг та реконструкції вулиць відповідно до діючого законодавства;

-Залучення до відновлення експлуатаційних показників об’єктів благоустрою інвестиційних ресурсів.

 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма розрахована на 4 роки.

На протязі 4 років передбачається:

-       реконструкція системи освітлення вулиць міста та прибудинкової території багатоквартирних будинків;

-       заходи з забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м.Щастя (боротьба з безпритульними тваринами);

-       роботи з санітарної очистки міста (ліквідація стихійних звалищ, прибирання парків та скверів);

-       роботи з благоустрою та санітарної очистки міського цвинтаря;

-       заходи з утримання пам’ятників м. Щастя;

-       заходи з утримання доріг місцевого значення та тротуарів (поточний ремонт, придбання спеціалізованої техніки та механізмів, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, тощо);

-       заходи з утримання мереж зовнішнього освітлення м. Щастя;

-       капітальний ремонт та утримання світлофорного об’єкта, який знаходиться наперехресті вул. Рєспубліканскій та вул. Гагаріна;

-       капітальний ремонт доріг місцевого значення та тротуарів;

-       будівництво доріг з твердим покриття по приватному сектору;

-       заходи з організації міського цвинтаря;

-       влаштування системи відеоспостереження за сміттєвими майданчиками та вулицями міста;

-       організація дорожнього руху в місті Щастя.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів обласного бюджету;

- коштів місцевого бюджету;

- інших коштів, не заборонених законодавством.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми наддасть можливість забезпечити:

-        забезпечити чистоту і порядок у місті та належний рівень довкілля для життєдіяльності людини.

 

 

1.6. Міська програма з поліпшення стану комунальних підприємств.

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головна мета-покращення стану комунальних підприємств м. Щастя. Підвищення якості комунальних послуг.

Основні проблемні питання

Відсутність зв’язку між населенням та комунальними підприємствами.Значна фізична зношеність та низький рівень технічного оснащення по офісному обладнанню. Великі адміністративні витрати.

Основними завданнями Програми є:

Покращення технічного оснащення комунальних підприємств. Використання новітніх технологів в управлінні комунальних підприємств. Зменшення адміністративних витрат. Прозорість роботи комунальних підприємств.

 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма розрахована на 4 роки.

На протязі 4 років передбачається:

- розробка інтернет сайтів комунальних підприємств з зворотнім зв’язком.

- придбання сучасної оргтехніки.

- придбання офісних програм для створення електронного документообороту.

- придбання електронної техникі та відповідних системних програм для організації диспетчерського пункту з наданням окремих показників в інтерактивному часі на сайті виконкому.

- розробка інтерактивних схем водопостачання, теплопостачання та каналізації.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів обласного бюджету;

- коштів місцевого бюджету;

- власні кошти підприємств;

- інших коштів, не заборонених законодавством.

 

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

-       покращення технічного стану комунальних підприємств;

-       зменшення адміністративних витрат;

-       підвищення контролю населення за роботою комунальних підприємств.

 

1.7.Оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії.

                 Головна мета - забезпечення комплексного обліку корисного відпуску теплової енергії для населення в багатоквартирних житлових будинках на опалення.

На підставі даних приладового обліку впровадження комплексу енергозберігаючих заходів.

Теплова енергія на потреби міста Щастя, виробляється котлами Луганської ТЕС, відпускається з колекторів станції оптовому споживачеві КП «ЩТЕК» для подальшого транспортування та реалізації вроздріб.

КП «ЩТЕК» розраховується з ТЕС згідно показів лічильника СВТУ -10М, який встановлено на межі балансового розмежування (на вході в місто). Споживачі, яким постачає тепло КП «ЩТЕК» розраховуються з КП згідно розрахункових навантажень будинків (тарифікація за кількість м. кв. опалювальної площі).

Виникає не справедливість, так як із за відсутності загально будинкових приладів обліку теплової енергії не можливо визначити фактичне споживання теплової енергії житловими будинками, втрати теплоносія в житлових будинках і відповідно фактичні втрати теплової енергії в теплових мережах, а вони суттєві в першу чергу через невідповідність діаметрів трубопроводів тепловим навантаженням споживачів та зношеність теплових мереж.

Для вирішення цих проблем необхідно:

·      на 100% оснастити житлові будинки приладами обліку теплової енергії;

·      замінити існуючі трубопроводи системи теплопостачання міста на трубопроводи типу ПІТ ППУ з оптимальними діаметрами згідно приєднаних навантажень споживачів. Починати потрібно з більш зношених та важливіших ділянок.

Основні цілі:

- Забезпечення комплексного обліку корисного відпуску теплової енергії для населення в багатоквартирних житлових будинках на опалення.

- На підставі даних приладового обліку впровадження комплексу енергозберігаючих заходів.

                 У зв'язку з відсутністю встановлених комерційних приладів обліку в житлових будинках програма спрямована на встановлення в багатоквартирних житлових будинках на межі балансової належності приладів комерційного обліку теплової енергії на потреби опалення. Планомірне встановлення загально будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення дозволить здійснювати економію енергетичних ресурсів, проводити достовірний облік корисного відпуску теплової енергії, відпущеної споживачам – населенню, наднормативних витоків теплоносія з внутрішніх систем опалення.

Встановлення вузлів обліку теплової енергії буде стимулювати споживачів до енергозбереження, і дасть можливість виявляти не правомірний злив теплоносія в квартирах. На сьогоднішній день без теплового лічильника неможливо оцінити ефективність енергозберігаючих заходів.

                 Рішенням сесії Щастинської міської ради №65.8 від 31.03.2016 року було затверджено програму «Оснащення загально будинковими приладами обліку теплової енергії житлових будинків м. Щастя на 2016-2018 роки». Програма «Оснащення загально будинковими приладами обліку теплової енергії житлових будинків м. Щастя на 2016-2018 роки» додається і є невід’ємною частиною даної програми соціально-економічного розвитку міста.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів обласного бюджету;

- коштів місцевого бюджету;

- власних коштів співвласників будинків.

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

- визначення питомих фактичних норм споживання теплової енергії населенням по будинках;

- визначення фактичних витоків теплоносія із системи опалення по будинках;

- забезпечення заходів зі збереження теплової енергії і теплоносія;

- оплата споживачами не по розрахунковому методу, а за фактично використану теплову енергію».

 

1.8.Заміна існуючих трубопроводів системи теплопостачання міста

на попередньо ізольовані труби пінополіуретаном.

Головна мета- заміна зношених ділянок труб теплових мереж з оптимізацією діаметрів на ділянках.

Загальна довжина теплових мереж м. Щастя, які знаходяться на балансі комунального підприємства «Щастинська теплова енергетична компанія», в однотрубному обчисленні складає 32,042 км. Кількість трубопроводів теплових мереж, що мають вік:

·           понад 25 років, становить 38% (12,169 км);

·           20-25 років, становить 6,6% (2,107 км);

·           15-20 років, становить 7,6% (2,435 км);

·           10-15 років, становить 9,6% (3,069 км);

·           5-10 років, становить 21,7% (6,963 км);

·           до 5 років, становить 16,5% (5,298 км).

Тобто, на сьогоднішній день вкрай потребує заміни 38% всієї теплової мережі м. Щастя, що є на балансі підприємства КП «ЩТЕК». Як результат стану теплової мережі - кількість аварій в теплових мережах за останній опалювальний сезон склала 38. Кількість пошкоджень на 1 км теплової мережі становило 1,2 , що вище європейського нормативного рівня (який складає 0,1 пошкодження на 1км в рік) в 12 разів.

Висока фактична питома пошкоджуваність теплових мереж свідчить про пріоритетність реалізації заходу по заміні зношених ділянок труб теплових мереж з оптимізацією діаметрів на ділянках, де це необхідно.

Якщо не вжити відповідних заходів по заміні труб теплових мереж, то при кількості поривів, що перевищують значення 2-3 пошкодження на 1 км, цей процес може прийняти лавиноподібний характер. В результаті, функціонування централізованої системи теплопостачання буде під загрозою.

Однією з таких пріоритетних ділянок є міжквартальний колектор по вул. Дружби ж/б 24-38. Цю ділянку було введено в експлуатацію понад 25 років тому, на сьогоднішній день вкрай зношена і потребує капітального ремонту. Діаметр трубопроводу – 325 мм. Його протяжність в однотрубному вимірі становить 662 метра.

Заміна вищезазначеної ділянки на попередньо-ізольовану трубу повинна стати пріоритетною у 2017 році з підвищення надійності та ефективності функціонування системи теплопостачання міста.

Сумарні витрати на виконання заходу по проведенню капітального ремонту колектору теплової мережі по вул. Дружба ж/б 24-38 складуть 4000,0 тис. грн.

В період з 2018 по 2020 роки пріоритетним має бути реалізація розробленого проекту ТОВ «Рубіжбудпроект» «Капітальний ремонт ділянок теплової мережі під проїзною частиною вул. Республіканській та заміна ділянки тепломережі від вул. Дружби до ТК-41 в м. Щастя». Цим проектом передбачається капітальний ремонт 5-ти ділянок теплової мережі під проїзною частиною вул. Республіканській методом проколу під проїзною частиною та затягування у сталеві футляри попередньо ізольованої труби пінополіуретаном із захисною оболонкою з поліетилену, та заміна зворотного трубопроводу теплової мережі від вул. Дружби до ТК-41 зі зменшенням діаметру трубопроводу з 530 мм до 426 мм. Заміна цих ділянок має дуже суттєвий характер, так як саме ці ділянки важкодоступні у разі виявлення на них дефектів, усунення яких в опалювальний період потребує багато часу і наявності спеціалізованої техніки, якої в регіоні дефіцит, що може в кінцевому підсумку призвести до надзвичайної події в системі теплопостачання міста.

Заміна зворотного трубопроводу теплової мережі від вул. Дружби до ТК-41 зі зменшенням діаметру трубопроводу з 530 мм до 426 мм має також важливе значення, так як дана ділянка вичерпала свій строк експлуатації, є аварійною і транспортує тепло 1/2 населення міста. Протягом кожного опалювального періоду на цій ділянці виникають дефекти, що свідчить про необхідність її заміни.

Сумарні витрати на реалізацію проекту «Капітальний ремонт ділянок теплової мережі під проїзною частиною вул. Республіканській та заміна ділянки тепломережі від вул. Дружби до ТК-41 в м. Щастя» складуть 8000,0 тис. грн.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів обласного бюджету;

- коштів місцевого бюджету;

- власних коштів співвласників будинків.

 

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

- підвищення надійності та ефективності функціонування системи теплопостачання міста.

 

 

2. РОЗВИТОК РИНКУ ЗЕМЛІ

 

2.1.Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м. Щастя в сфері земельних відносин на 2017-2020 р.р.

Для максимального поліпшення ефективності використання земельних ресурсів, протягом 2017-2020 років необхідно провести ряд наступних заходів:

 

1.Створення планово-картографічної основи для регулюванняземельних відносин (плани, карти), схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань.

Згідно вимог Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій» та «Про охорону земель», схеми землеустрою є основними планувальними і передпроектними документами, що регламентують головні питання використання та охорони земель на регіональному рівні.

Вони не менш, ніж на 10-15 років визначають формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань, удосконалення співвідношення і розміщення категорій земель та угідь; систему заходів по збереженню і поліпшенню природних ландшафтів, агроекосистем, територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення і заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами і хімічними речовинами та інших видів деградації.

На підставі закладених у схемах землеустрою планувальних і передпроектних рішень розроблятиметься уся місцева планувальна документація, проекти та робочі проекти із землеустрою та охорони земель, лісовпорядкування, формування екологічної мережі, будівництва, тощо.

 Це дасть можливість нарешті подолати безсистемність та неефективність у підходах до прийняття рішень з питань регулювання земельних відносин та охорони земель, зміни їх цільового призначення і забудови, а також консолідувати відповідні зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, органів земельних ресурсів, екології, сільського, лісового, водного господарства, контролюючих органів та інших зацікавлених сторін, в тому числі існуючих та потенційних землекористувачів.

Вже сьогодні необхідно невідкладноприступати до розробки таких схем шляхом укладення відповідних угод з розробниками такого виду документації із землеустрою.(Глава 31 ст.184 п. «і» Земельного Кодексу України).

Строк виконання робіт до 2020 року.

 

2.Формування території і встановлення меж міста Щастя.

Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів, здійснюється на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки.

Встановлення меж м.Щастя дає можливість створити повноцінне життєве середовище і сприятливі умови територіального розвитку з врахуванням інтересів землекористувачів і власників земельних ділянок. ( Закон України «Про землеустрій»).

 

 3.Інвентаризація земель в межах м.Щастя.

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, нераціонально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення контролю за використанням земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органом місцевого самоврядування (ст.35 Закону України «Про землеустрій»; Глава 31 ст.184 п. «з» Земельного Кодексу України).

Призначенням інвентаризації земель є :

визначення кількісного складу земель;

-            отримання даних для виготовлення технічної документації та оформленню документів, що посвідчують право власності або право користування земельними ділянками, які раніше були надані юридичним та фізичним особам;

-            одержання достовірної інформації для вирішення питань щодо припинення права користування земельними ділянками, які використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням земельного законодавства;

-            вирішення питань щодо розбіжності місцеположення, форми або розміру ділянки, яка фактично знаходиться у користуванні, та ділянки, яка раніше була надана у користування;

-            аналіз фактичного використання земельних ресурсів;

-            одержання інших даних, необхідних для ведення державного земельного кадастру;

-            надання інформації для обчислення земельного податку та орендної плати.

 

4.Розмежування прибудинкових територій з благоустроєм прилеглої території.

На території м.Щастя є житловий фонд,на який необхідно оформити право користування землею під розміщеним житловим фондом та прибудинковою територією із благоустроєм. Легалізація прибудинкових територій обумовлена процесами реформування в житловій сфері, створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Проектами розмежування прибудинкових територій визначаються безпосередньої території під житловим будинком, а також включається : проїзди та тротуари, озеленені території, ігрові майданчики для дітей, майданчики для відпочинку дорослого населення , занять фізичною культурою, тимчасового зберігання автомобілів, господарських цілей, вигулювання собак, інших території, пов’язані з утриманням та експлуатацією будинків та інших, пов’язаних з цим об’єктів.(Глава 31,ст.184,п,«з» Земельного Кодексу України»), Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах № 85 від 26.08.1997 р. «Про затвердження Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів».

 

5. Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічних документацій щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.

Фінансування робіт з геодезичних зйомок земельних ділянок, з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельнихділянок під об’єктами комунальної власності на території Щастинської міської ради буде здійснюватися за рахунок місцевого бюджету та включає:

-        Фінансування інженерно-геодезичних вишукувань (польові роботи, топографічний план у масштабі 1:500) та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянокпід розташованими будівлями та спорудами комунальної власності на території Щастинської міської ради;

Строк виконання - протягом 2017 – 2020 років.

-       Інженерно-геодезичні вишукування (польові роботи, топографічний план у масштабі 1:500) та розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкипід розташованими будівлями та спорудами «Щастинська міська лікарня»;

Строк виконання протягом 2017 - 2020 років.

-            Інженерно-геодезичні вишукування (польові роботи, топографічний план у масштабі 1:500) та розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкипід будівлею школи мистецтв еститичного виховання;

Строк виконання протягом 2017 - 2020 років.

- Оформлення та реєстрація правовстановлюючих документів комунальному підприємству «Жилбудсервіс» на земельну ділянку для розміщення кладовища;

Строк виконання протягом 2017 - 2020 років.

 Запровадження ринку землі за умови оформлення права власності на землю є вирішальним для успішного формування земельних відносин і сприяє ефективному землекористуванню та проведенню робіт з охорони земель зі сторони землевласників, стабільному надходженню земельного податку до бюджету та розвитку економіки міста у цілому.

Розвиток ринку землі на сучасному етапі передбачає здійснення заходів з використання правових і економічних важелів регулювання ринкових земельних відносин щодо прискорення приватизації земельних ділянок шляхом передачі з державної до приватної власності шляхом купівлі-продажу (первинний ринок) і створення умов для вільного обігу земельних ділянок і прав на них (вторинний ринок).

 При цьому, Земельним кодексом України визначений порядок щодо проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису).

 Тому, з урахуванням прийнятих змін до Земельного кодексу України, Щастинська міська рада може отримувати дохід від продажу прав на земельні ділянки, який буде направлений на здійснення програм соціально-економічного розвитку та збільшення фінансування соціальної сфери.

Строк виконання - на протязі 2017-2020 років.

 

VI. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

1.СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

1.1.   Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м. Щастя в сфері соціального забезпечення протягом 2017 -2020 р.р.

Головна мета - вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення, забезпечення надійних передумов з реалізації прав та свобод, надання допомоги з вирішення основних проблем соціального захисту окремих категорій громадян, взаємодія з органами виконавчої влади, громадськими організаціями таін.

Пріоритетні напрями:

-            надання соціальної допомоги й підтримки сім'ям з дітьми, які позбавлені батьківського піклування, багатодітним сім’ям, сім'ям, які опікуються дітьми-сирітами, дітьми-інвалідами;

-             підтримка інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни, учасників АТО, дітей війни, вдів загиблих та померлих ветеранів війни, осіб нагороджених званням за особливі заслуги, дітей війни, сімей загиблих військовослужбовців, ветеранів праці;

-             надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів і інвалідів з метою їх підтримки та сприянні у здійсненні їх соціальної реабілітації;

-            розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціальної допомоги.

Основними задачами Програми є:

-            надання одноразової грошовоїгромадянам, які опинились у складних життєвих обставинах у зв’язку із хворобою (лікування, операція), пожежею, катастрофою та інше;

-            надання одноразової грошової допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані в центрі зайнятості, як безробітні;

-            надання одноразової грошової допомоги на поховання осіб, які мали право на призначення пенсії або державної соціальної допомоги, але за життя таким правом не скористалися;

-            надання одноразової грошової допомоги на поховання померлих одиноких громадян;

-            надання одноразової грошової допомоги опікунам над неповнолітніми дітьми;

-            надання грошової допомоги Почесним громадянам міста Щастя, відповідно до рішення Щастинської міської ради від 24.11.2005 № 30/6 «Про затвердження Положення про почесне звання «Почесний громадянин» м. Щастя»;

-            надання безкоштовних продуктових наборів громадянам з числа соціально-незахищених категорій;

-            забезпечення проведення новорічних заходів для дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, здійснювання оплати новорічних подарунків;

-            проведення благодійних обідів для зазначених категорій громадян;

-            сприяння забезпеченню належного соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранів праці, ветеранів та інвалідів з числа військовослужбовців, громадян похилого віку (надання безкоштовних продуктових наборів до свята Дня Перемоги учасникам бойових дій та інвалідам ВОВ, вдовам учасників бойових дій, учасникам АТО, ветеранам праці до Дня людей похилого віку), та організацій ветеранів війни (фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів);

-            організація та проведення для осіб з обмеженими фізичними можливостями культурно-мистецьких заходів за участю майстрів мистецтв, народної творчості;

-            проведення зустрічей, «круглих столів» за участю громадської організації інвалідів з метою розгляду проблемних питань соціальної спрямованості та залучення зазначеної організації до їх вирішення згідно з чинним законодавством;

-            продовження роботи щодо реалізації заходів з безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення;

-            надання бібліотечних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями на дому;

-            сприяння створенню сприятливих умов для соціального, культурного розвитку багатодітних сімей, зміцненню позитивного іміджу багатодітних родин;

-            надання одноразової грошової допомоги до Дня міста Почесним громадянам м. Щастя згідно Положенню «Про почесне звання «Почесний громадянин міста Щастя»;

-            проведення загальноміських заходів для зазначених категорій громадян;

-            підтримка зайнятості населення (проведення спільних заходів з представниками Новоайдарського районного центру зайнятості населення, зацікавлених органів місцевого самоврядування, соціальних служб для молоді, роботодавцями, профспілками, громадськими організаціями, ЗМІ та іншими соціальними партнерами з питань проведення профорієнтаційної роботи серед громадян міста;

-            сприяння постійному обміну інформацією, між постійними соціальними партнерами, щодо бажаючих працевлаштуватися з числа осіб з обмеженими фізичними можливостями.

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

№з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Головний виконавець

Видатки з міського бюджету

 (тис. грн.)

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

1.

Надання одноразової грошової допомоги особам, які опинились в екстремальній ситуації

у зв’язку із хворобою (довготривале лікування, операційне лікування), пожежею, катастрофою та інше у т.р. поштові витрати.

Протягом року

Виконавчий комітет

100,000

50,000

100,000

100,000

2.

Надання одноразової грошової допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані в центрі зайнятості, як безробітні, або на момент смерті не встигли оформити пенсію

-х-

-х-

50, 000

30, 000

50, 000

50, 000

3.

Надання одноразової грошової допомоги опікунам над неповнолітніми дітьми

-х-

-х-

50, 000

35, 000

50, 000

50, 000

4.

Надання одноразової грошової допомоги на поховання померлих одиноких громадян

-х-

-х-

50, 000

5, 000

50, 000

50, 000

5.

Надання безкоштовних продуктових наборів окремим категоріям соціально незахищених громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

-х-

-х-

40, 000

60, 000

40, 000

40, 000

6.

Забезпечення проведення новорічних заходів для дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, здійснювання оплати новорічних подарунків

(Опіка, ЧАЕС, багатодітні)

-х-

-х-

30,000

50,000

30,000

30,000

7.

Надання грошової допомоги почесним громадянам м. Щастя згідно рішенню міської ради № 30/6 від 24.11.2005 р.

-х-

-х-

20,000

30, 000

20,000

20, 000

8.

Благодійні обіди:

1.      Урочистості до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Обід благодійний (60 чол*0,160)

2.      До Дня річниці Чорнобильської катастрофи.Обід благодійний (60 чел*0,160)

3.      День Перемоги. Польова кухня (2,000), Продуктові набори (8,000)

-х-

-х-

30, 000

30, 000

30, 000

30, 000

9.

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

(Щастинська міська організація «Спілка ветеранів Афганістану

( воїнів інтернаціоналістів)

-х-

-х-

80, 000

80, 000

80, 000

80, 000

 

Разом

 

 

450,000

370,000

450,000

450,000

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

-          зменшити соціальну напругу серед громадян міста, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-          покращити умови життєдіяльності ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранів праці, ветеранів та інвалідів з числа військовослужбовців, громадян похилого віку, інвалідів, сімей загиблих військовослужбовців та організацій ветеранів війни;

-          покращити умови життя сімей з дітьми, які позбавлені батьківського піклування, багатодітних сімей, сімей, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми-інвалідами;

-          забезпечити сприятливі умови для підвищення активності громадських організацій міста та їх співпраці з виконавчим комітетом Щастинської міської ради;

-          створити безперешкодний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями тями до об’єктів житлового та громадського призначення;

-          сприяти духовному та культурному розвитку підростаючого покоління.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів обласного бюджету;

- коштів місцевого бюджету;

- власних коштів співвласників будинків.

 

 

КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

 

2.1.Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м. Щастя в сфері культури на 2017-2020 р.р.

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головна мета- забезпечення потреб населення м. Щастя в самореалізації та в культурному розвитку; залучення молодих людей до культурного розвитку; повернення молодих мешканців міста з вулиць, та залучення їх до культурного життя міста; залучення інвестора для організації регулярних трансляцій кінофільмів; збереження та покращення стану комунального майна; надання можливості жителям міста та гостям разом (колективно) відзначати державні та місцеві свята; проведення концертних програм, свят на високому професійному художньому та організаційному рівнях; збереження народних традицій та свят.

Оцінка становища у сфері культури.

Діяльність КЗ «Щастинський міський Палац культури» на території м. Щастя в основному, задовольняє духовні потреби населення. В КЗ «Щастинський міський Палац культури» розташовані та функціонують такі гуртки та колективи:

- Народний хор ветеранів «Натхнення» (15 учасників),

- Ансамбль народної пісні «Мрія» (9 Учасників),

- Дитячий вокальний ансамбль «Гармонія» (18 Учасників),

- Центр естетичного виховання «Горошинки» (12 учасників),

- Танцювальний колектив «Ренесанс» (30 учасників),

- Театрально-драматичний гурток «Ефір» (16 учасників),

- Гурток образотворчого мистецтва (22 учасники),

- Дитячий гурток художнього слова «Мікрофон» (14 учасників),

- Гурток «Здоров'я» для людей похилого віку,

- Гурток шейпінгу.

У 2016 році КЗ «Щастинський міський Палац культури» було проведено 26 державних, міських, професійних свят, конкурсів, фестивалів.

За останні роки значно зміцнена матеріально-технічна база установи культури. До 2016 року в КЗ «Щастинський міський Палац культури» був зроблений частково капітальний ремонт.

 

Основними задачами Програми є:

КЗ «Щастинський міський Палац культури» на території м. Щастя:

- удосконалення форм і методів естетичного виховання, організації змістовного дозвілля жителів міста, проведення державних свят та міських культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, оглядів;

- продовження модернізації матеріально-технічної бази закладів культури;

- збереження та розвиток українських національних традицій, мови, обрядів;

-розвиток самодіяльної творчості, створення умов для здобуття початкової спеціалізованої мистецької освіти, підтримка обдарованих дітей і молоді;

- продовження роботи з охорони культурної спадщини;

- створеня спортивних секцій;

- залучення молоді до спортивних секцій;

- створення умов для залучення мешканців міста до здорового образу життя.

 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Назва заходів і завдань

Сумма, тис.грн

Термiн виконання

За роками виконання

2017

2018

2019

2020

1. Утримання КЗ «ЩМПК» (заробітна плата, електроенергія, вода)

900,00

щомiсячно

 

 

 

 

 

2. Реконструкція і капітальний ремонт другої частини КЗ «ЩМПК» за рахунок Новоайдарського районного бюджету

2570,00

 

 

 

01.01.2019

 

3. Придбання обладнання та інвентарю, реквізиту, декорацій сцени, театральних костюмів, головних уборів:

- Жіночий український національний костюм. 1х - 1700 грн.

- Чоловічий український національний костюм. 1х – 2000 грн.

- Жіночі українські вишиванки. (дорослий) 15х –650х1 грн.

- Чоловічі українські вишиванки. (дорослий) 10 х – 700х1 грн.

- Жіночі українські вишиванки. (дитячий) 10х – 320х1 грн.

- Чоловічі українські вишиванки. (дитячий) 10х – 320х1 грн.

- Українські національні вінки (головний убір) 15х – 200х1 грн.

- Шаровари (дорослі) 10 х – 200х1 грн.

- Ростові ляльки 2х – 3000х1 грн.

- Тканина для сценічних костюмів: шифон, органза, фатин.

- Мольберт 5х. фарби.

- Кулер 2х – 1000х1 грн.

- Сценічне освітлення: комплект.

- Радіомікрофони: 4х – 1000х1 грн.

Оргобладнання: комп'ютери стаціонарні 2х

- Принтер 1х

- Ксерокс 1х

- Відеокамера 1х

Інвентар:

- Офісні стільці 15х

- Офісні столи 15х

- Крісла для концертного залу.

Одяг сцени:

- Театральна завіса

- Арлекіни 4х

- Куліси 8х

- Супер-завіса 1х

- Задник декоративний 1х

- Задник театральний 1х

ОДЯГ СЦЕНИ НА ЗАМОВЛЕННЯ.

255,00

 

 

Частково протягом року

Частково протягом року

Частково протягом року

4. Покращення матеріально-технічної бази. Встановлення заземлення та громовідводу (придбання обладнання).

60,00

 

01.03.2017р.

 

 

 

5. Закінчення реконструкції сцени.

380,00

 

Кінець 2017 року

 

 

 

6. Закінчення реконструкції глядацької зали.

1100,00

 

Кінець 2017 року

 

 

 

8. Готовавулична сцена ProlyteARC 10x8.

830685, 00

 

 

 

 

 

9. Придбання звукової, світової та відеоапаратури.

430,00

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

6525,685

 

 

 

 

 

Створення Щастинського міського музею.

Фізичной культури та спорту м. Щастя:

а) Підвищення інтересу різних верств населення міста до занять фізичною культурою і спортом:

- встановлення у місті та на стадіоні «Енергія» рекламно-інформаційних щитів;

-створення особистого сайту КЗ «КСЦ»Щастя»;

-регулярні виступи на місцевому ТБ і публікації в пресі.

б)Зміцнення матеріально-технічної бази для занять спортом шляхом будівництва простих спортивних споруд та ремонту наявних спортивних об'єктів міста:

- ремонт табло, трибун, бігової доріжки і системи освітлення на стадіоні «Енергія» -100 000грн.;

-ремонт тенісних кортів в районі магазину «Білий лебідь» - 50 000грн.

Термін 2018-2019 роках;

в)Забезпечення підготовки та участі команд міста в індивідуальних та ігрових видах спорту на міських,районних, обласних та республіканських змаганнях.

Термін 2017-2020роках;

г) Залучення загальноосвітніх установ міста до проведення спартакіад між учнями старших класів.

Термін 2017-2020роках;

д) Виділення коштів на розвиток стадіону «Енергія», витрати на навчально-тренувальну роботу:

- утримання футбольного поля,купівля насіння газонної трави 10 000грн., бензин і масло 10 000грн., замовлення ковзанки-укатчика 3000грн. Термін – щорічно.

е)Витрати на утримання КЗ КСЦ «Щастя» - зарплата, вода, тепло, електроенергія - 650 000 грн. Щороку з урахуванням індексації.

ж)Правова, організаційна та фінансова підтримка спортивних клубів, гуртків, секцій, шкіл.

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Розрахунок очікуваної ефективності Програми дасть змогу:

- удосконалювати роботу КУ «СГДК»;

- покращиння матеріально-технічної бази;

- забезпечити матеріальну підтримку працівників закладів культурита спорту;

- створення матеріальної бази та можливості займатися профісійним та оматорскім спортом в місті;

- залучення всіх верст населення до заняття спортом.

Контроль за реалізацією програми здійснюється шляхом:

- Планових звітів і розгляду окремих питань роботи відділу по роботі з молоддю, культури, соц. захисту населення на апаратних нарадах, засіданнях міської громади, виконкому, сесіях Щастинської міської ради;

- Здачі річних звітів, щорічної самооцінки працівників закладів культури.

 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 Фінансування заходів здійснюється за рахунок:

 - коштів державних програм;

 - коштів обласного бюджету;

 - коштів районного бюджету;

 - коштів місцевого бюджету;

 -власних коштів;

 -інших коштів, не заборонених законодавством України.

 

 

2.2. Програма міських та інших заходів на 2017-2020 р.р.

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головна мета - святкування загальнодержавних та міських свят, відродження і розвиток культури української нації, створення необхідних умов для культурного і фізичного розвитку дітей та молоді, створення умов для розвитку культури та мистецтва у місті. Взаємодія між радами всіх рівнів, ефективне використання комунального майна.

№ з/п

Найменування заходів

Строк

виконання

Головний

виконавець

2017

(тис.грн.)

2018

(тис.грн.)

2019

(тис.грн.)

2020

(тис.грн.)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Внесок до асоціації міст України

1-2 квартал

Виконавчий комітет Щастинської міської ради

5,000

5,000

5,000

5,000

2

Внесок до асоціації органів місцевого самоврядування

1-2 квартал

Виконавчий комітет Щастинської міської ради

20,000

20,000

20,000

20,000

3

Оцінка майна територіальної громади м.Щастя

1-3 квартал

Виконавчий комітет Щастинської міської ради

10,000

15,000

10,000

10,000

4

Новорічні заходи

грудень, січень

КЗ «Будинок культури»

6,100

2,500

12,000

17,000

5

Урочистості до Дня соборності України

січень

Виконавчий комітет міської ради

0,300

0,300

0,330

0,350

6

Урочистості до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

лютий

Виконавчий комітет міської ради

300,00

300,00

330,00

350,00

7

Заходи з святкування масляниці

лютий

КЗ Будинок культури»

4,300

0,600

4,500

4,500

8

Заходи до Міжнародного жіночого Дня

квітень

Виконавчий комітет міської ради

2,000

2,500

3,000

3,000

9

Заходи до Дня річниці Чорнобильської катастрофи

 

травень-червень

КЗ «Будинок культури»

0,300

0,300

0,330

0,350

10

Заходи з проведення Свята випускного балу

травень

Виконавчий комітет міської ради

5,100

8,100

6,000

6,500

11

Святкові заходи на честь Дня пам’яті і примирення, Дня Перемоги

червень

КЗ «Будинок культури»

5,600

2,000

6,500

7,000

12

Святкові заходи на честь Міжнародного Дня захисту дітей

червень

Виконавчий комітет міської ради

4,000

1,000

4,500

5,000

13

Урочистості до Дня визволення міста

червень

Виконавчий комітет міської ради

2,000

0,500

3,000

3,500

14

Урочистості до Дня Конституції України           

серпень

Виконавчий комітет міської ради

6,000

1,000

6,500

7,000

15

Святкові заходи на честь   Дня Незалежності України

вересень

Виконавчий комітет міської ради

5,000

0,500

7,000

7,500

16

Урочистості та святкові заходи до Дня міста

Жовтень, щороку

Виконавчий комітет міської ради

2,000

16,000

24,000

25,000

17

Урочисті заходи до Дня захисника України

Листопад

 

Виконавчий комітет міської ради

3,400

3,000

4,000

4,000

18

Урочисті заходи по святкуванню Дня Гідності та Свободи

Листопад

 

Виконавчий комітет міської ради

1,300

-

1,300

1,300

19

Проведення заходів по вшануванню  пам'яті жертв голодомору та політичних репресій

листопад

Виконавчий комітет міської ради

0,300

-

0,300

0,300

20

Заходи до святкування професійних празників

Грудень

Виконавчий комітет міської ради

4,600

0,500

4,600

4,600

21

Проведення заходів к Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Грудень

Виконавчий комітет міської ради

1,300

-

1,300

1,300

 

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

- створити нові творчі колективі у місті, налагодити культурні зв'язки між творчими колективами області та сформувати культурне середовище для всіх верств населення;

- сформувати позитивні громадські думки з питань патріотизму до рідної країни та населеного пункту, благоустрою та санітарного стану міста, а також розвиту і реалізації творчого потенціалу населення.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 Фінансування заходів здійснюється за рахунок:

 - коштів державних програм;

 - коштів обласного бюджету;

 - коштів районного бюджету;

 - коштів місцевого бюджету;

-інших коштів, не заборонених законодавством.

 

3. ОСВІТА

 

3.1.Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики їм. Щастя в сфері освіти на 2017-2020 р.р.

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головна мета- збереження та оптимізація мережі дошкільних, шкільних, профісійних навчальних закладів міста з урахуванням контингенту дітей різного віку, освітніх запитів та кадрового забезпечення. У зв’язку зі стабілізацією ситуації в Щасті спостерігається повернення мешканців міста.

Оценка становища у сфері освіти.

Щастинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. Кутового

В Щастинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. Кутового на 01.12.2016 р. навчається 338 учня, 16 класів.

Щастинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2

В Щастинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 на 01.12.2016 р. навчається 373 учня, 19 класів.

ВП «РЦПО ЛНУімені Тараса Шевченка»

В ВП «РЦПО ЛНУімені Тараса Шевченка»на 01.12.2016 р. навчається 143 учня,групп 8.

ДПТНЗ «Щастинський професійний ліцей»

В ДПТНЗ «Щастинський професійний ліцей»на 01.12.2016 р. навчається 162 учня,групп 6.

КПНЗ «Школа мистецтв естетичного виховання м. Щастя

В КПНЗ «Школа мистецтв естетичного виховання м. Щастя Новоайдарського району Луганської області» на 01.10.2016р. навчається 274 учня, з них на фортепіанному відділі – 37;

 на хореографічному відділі – 106;

 на образотворчому відділі – 68;

 на вокалі – 14;

 на скрипці – 6;

 на духових та ударних – 3;

 на баяні та акордеоні – 4;

 на гітарі – 32;

 на домрі – 4.

На безкоштовному навчанні – 19 учні.

Середня наповнюваність школи на2016-2017 уч. році складає – 68.5%.

Виконання учбових програм складає 70%.

 

     ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

     Станом на 01.12.2016 р. дошкільні навчальні заклади міста відвідують 278 дітей. На обліку в дитячій консультації 520 дітей віком до 6 років.

     Відкриття додаткових груп зменшить соціальне напруження в місті, дасть можливість населенню міста, яке має дітей дошкільного віку, самореалізуватися в суспільстві, а не вирішувати питання куди подіти свою дитину, дасть можливість реалізувати освітні реформи в державі, де передбачено обов’язкове отримання дошкільної освіти в закладах дошкільного виховання, додатково відкрити робочі місця для жінок, що є актуально для м. Щастя.

         ДНЗ я/с КТ «ЗІРОЧКА»

В ДНЗ  з 11 вікових груп функціонують 7 :

-         2 групи – раннього віку

-         3- групи дошкільного віку

-         2 -логопедичні групи

Загальна кількість дітей - 120 осіб.

За останні роки в ДНЗ був частково зроблений косметичний ремонт всіх підрозділів (групових кімнат, харчоблоку, коридорів). Однак деякі підрозділи потребують капітального ремонту.

           ДНЗ я/с «Івушка»

У закладі функціонують:

-          6 дошкільних груп,

-         2 групи раннього віку

-         1 різновікова група.

Загальна кількість дітей - 158 осіб.

За останні роки значно зміцнена матеріально-технічна база закладу освіти. До 2016 року в закладі було зроблено частковий капітальний ремонт: замінено вікна, система опалення, система водопостачання, каналізації.

Основними задачами Програми є:

-створеня умов для отримання якісної освіти;

- збільшення відсотку охоплення дітей;

- надання матеріальної підтримки обдарованим та талановитим учням;

- поступове приведення до належного матеріально

- технічного стану приміщень і створення комфортних умов перебування дітей у школі;

- популяризацію книги та бібліотек, заохочення до читання через творчо-комунікативні заходи.

 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:

Міської бібліотеки для дітей

- забезпечення бібліотеки необхідним обсягом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції;

- забезпечення бібліотекинеобхідним обсягом періодичних видань; - забезпечення поповнення бібліотечних фондів документами на електронних носіях інформації;

- забезпечення дотримання нормативних умов зберігання документних ресурсів;

- впровадження новітніх інформаційних технологій в обслуговування дітей, підлітків та керівників дитячого читання, автоматизація та комп’ютеризація бібліотечно-бібліографічних процесів;

- удосконалення інформаційно-бібліографічного обслуговування населення за допомогою створення електронних баз даних;

- капітальний ремонт приміщення бібліотеки;

- модернізація та оновлення технічного устаткування, бібліотечної техніки, придбання сучасних бібліотечних меблів;

- удосконалення системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та обмін досвідом між книгозбірнями;

- сприяння участі бібліотекиу конкурсах на отримання грантів на впровадження нових технологій у практику бібліотеки.

 

 КЗ «МУПБ м.Щастя»

-          Капітальний  ремонт та сучасний дизайн приміщення;

-          Придбання спеціальних бібліотечних меблів та оргтехніки;

-          Придбання літератури. Збільшення   якісного складу  нового бібліотечного фонду до 30% ;                                                             

-          Розширення  асортименту передплати періодичних видань;

-          Розширення комп’ютерного парку та придбання ліцензійного програмного забезпечення.

 

  ДНЗ я/с КТ «ЗІРОЧКА»

-       утеплення будівлі закладу;

-      капітальний ремонт покрівлі, з виконанням захисту будівлі від прямих попадань

блискавки, обробка дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином;

-       заміна металопластикових вікон згідно зі стандартами;

-       капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення;

-       забезпечення автономної подачі гарячого водопостачання;

-       капітальний ремонт системи опалення;

-       забезпечення подачі тепла в меж опалювальний період;

-       утеплення підлоги групових кімнат на 1 поверсі та в санвузлах на 2 поверсі;

-       заміна лінолеуму;

‑      заміна електропроводки, підведення 2 лінії електроживлення;

 -       встановлення люків перекриття та протипожежні двері в електрощитовій, які

відповідають вимогам ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

-       ремонт або заміна пожежних сходів, драбин;

-       капітальний ремонт харчоблоку з заміною дверей з вікном для видачі їжі та

вхідних утеплених дверей;

-       капітальний ремонт пральні;

-       ремонт душової кімнати та санвузла;

‑       ремонт переходів;

-       ремонт хозбудівлі (підвальне приміщення для зберігання овочів, заміна дверей та

ремонт покрівлі);

-       укладання доріжок на території закладу та на підходах до нього;

-       ремонт та установка альтанок на ділянках, придбання сучасних безпечних для

життя дітей ігрових майданчиків;

-       укладання м’якого покриття на спортивному майданчику та встановлення

спортивного обладнання;

-       буріння свердловини на території закладу;

-       озеленення та освітлення території та підходів до закладу;

-       ремонт санвузлів в групових кімнатах (заміна унітазів, рукомийників,

змішувачів, душових піддонів);

-       заміна витяжної системи, духової шафи, ванн для миття посуду, овочів,

рукомийники, робочих поверхонь для кухні (оброблення м’яса, риби, овочів, тіста, готової продукції та сирої продукції);

-        придбання для харчоблоку: овочерізка, протиральна машина, електронні ваги,

тістомісильна машина, пароконвектомат, морозильна камера, холодильники, каструлі, сковороди, деко, жаровні;

-         придбання посуду для отримання їжі для дітей;

-         заміна міжкімнатних дверей та віконних перегородок в групових кімнатах;

-        придбання мультимедійної системи (ноутбук, відео проектор, екран, колонки, мікшер);

-         придбання електрогенератор;

-          створення комп’ютерного класу;

-         придбання Освітньої системи EduQuest (ЕдуКвест);

-          придбання меблів, для документів, для інвентаря, столів письмових;

-          придбання спальних приналежностей (матраци, подушки, ковдри, постільна білизна);

-          придбати ваги та ростомір для медичного кабінету,

-        придбання сучасного спортивного обладнання для спортивної зали (мат, м’які

модульні комплекси, тренажери, гральний лабіринт, багатофункціональний набір (великий м’який конструктор).

 

       ДНЗ «Івушка»

-          капітальний ремонт харчоблоку;

-         заміни вхідних дверей (в кількості 10 шт.);

-          ремонт сходів центрального входу;

-         ремонт підлоги альтанок;

-         ремонт тротуарів;

-         закупівля нового матеріально-технічного обладнання (мультимедійна система, музичний центр, 2 комп’ютера, 2 кондиціонера для музичного залу).

Щастинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. Кутового

1

Асфальтування спортивних площадок

2018 рік

0,5 млн. грн.

2

Комп’ютерний клас з мультимедійною системою на 30 учнів

2018 рік

200 тис. грн.

3

Капітальний ремонт і утеплення покрівель обох будівель школи

             2018 рік

         1 млн. грн.

4

Капітальний ремонт спортивної зали,коридорів,рекреацій

2019 рік

300 тис. грн.

5

Капітальний ремонт фасадів обох будівель школи

2019 рік

          1 млн. грн.

 

6

Заміна електропроводки в обох будівлях школи

2019 рік

100 тис. грн.

 

Щастинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2

ü       мультимедійний кабінет;

ü       комп'ютерний клас для початкової школи;

ü        виставкові шафи для бібліотеки;

ü    капітальний ремонт опалення;

ü    капітальний ремонт водовідведення;

ü    заміна сантехніки (12 туалетних кімнат);

ü    капітальний ремонт кухні;

ü    заміна столів, скамійок для їдальні;

ü    заміна лінолеума (1000 кв.м.);

ü    заміна скамійок зі спинками для рекреацій (30 шт.);

ü    заміна ліжок дитячих двоярусних (15 шт.);

ü        заміна матраців, подушок для спальні ГПД (30 шт.).

Школа мистецтв естетичного виховання м. Щастя

•                  капітальний ремонт вітражних вікон на другому поверсі;

•                  капітальний ремонт даху школи;

•                  капітальний ремонт система каналізації будівлі;

•                  капітальний ремонт підлоги кабінетів хореографічного відділу;

•                  капітальний ремонт пожарних виходів будівлі;

•                  підвищення рівня викладання (оновлення музичних інструментів та обладнання);

•                  закупівля меблів для класу дошкільного навчання та концертного залу;

·         Підвищення кількості педагогічних ставок ( до 50);

•        Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями до навчального закладу, необхідність створення умов для реалізації права на освіту дітей з обмеженими можливостями.

 

ВП «РЦПО ЛНУімені Тараса Шевченка»

 

 Провести ремонт залу боротьби та замінити покриття полу;

·         Придбання борцівського килиму;

·         Виконати заміну покриття полу залу настільного тенісу;

·         Придбання тенісних столів;

·         Виконання освітлення  залу настільного тенісу;

·         Виконати ремонт приміщення стрілецького тиру;

  •        Замінити куле уловлювач;

·         Придбання нових пневматичних гвинтівок;

  •         Заміна покриття полу залу боксу;
  •         Придбаня матів спортивних;
  •         Придбання покривала боксерського рингу;
  •         Реконструкція освітлення залу боксу;

·                 Придбання тренажерних боксерських грушів;

·                 Придбання боксерських тренажерних рукавичок;        

·          Придбати покривало боксерського рингу;

·         Придбати та встановити комплект тренажерів;

·                 Придбати світло-динамічний апарат;

  •         Придбати звукопідсилювальну апаратуру;
  •         Придбати радіо мікрофони.

 

ДПТНЗ «Щастинський професійний ліцей»

Пріоритетний напрям

Пріоритетні завдання

1. Адміністративна система

Створити Консультативну раду за професіями будівельного напрямку та напрямку загального для всіх галузей економіки

2. Фінанси та контроль

Відкрити позабюджетний рахунок для надання платних послуг громадян щодо індивідуальної форми навчання за професіями:

« Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації»; «Пічник»

Скласти договори на навчання незайнятого населення з

Новоайдарським районним центром зайнятості за

професіями:

муляр;

штукатур;

радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури;

радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури-слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

3.Людські ресурси.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, стажування майстрів виробничого навчання щодо підвищення їх кваліфікації.

 

 

 

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

4. Навчальні плани.

Впровадження Державних стандартів ПТО за професіями: Муляр. Пічник;

Штукатур;

Охоронник;

Радіомеханік з обслуговування та ремонту РТА; Плодоовочівник. Квітникар;

Плодоовочівник. Квітникар;

Маляр. Штукатур.

5. Викладання.

Створити пакети навчально - плануючої документації щодо професій, з яких проводиться впровадження ДСПТО.

Закупити Державні стандарти ПТО.

Впровадити використання сучасних мультимедійних технологій у процес навчання.

6. Матеріально - технічна база.

Поповнити навчально - матеріальну базу за професіями згідно ДСПТО.

7. Соціальна і тендерна рівність.

Забезпечити рівні можливості для учнів та слухачів різних соціальних та гендернихгруп.

8. Працевлаштування випускників.

Підвищити рівень працевлаштування випускників.

- створення системи загального доступу до інформації та знань для всіх категорій користувачів, що сприятиме наданню їм рівних можливостей у задоволенні інформаційних потреб і отриманні інформаційних послуг у сфері інформаційних комунікацій;

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного та шкільного віку на доступність здобуття якісної освіти;

- створення умов для дітей різного віку на здобуття обов’язкової дошкільної, шкільної та профісійної освіти;

-поліпшення якості освіти, створенню механізму стійкого інноваційного її розвитку;

-забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;

 -збереженню та зміцненню здоров’я дітей, активному впровадженню і пропаганді здорового способу життя з раннього дитинства;

-зміцненню навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних, шкільних та профісійних навчальних закладів;

-сприяння розвитку особистості дитини у подальшому її житті та забезпечення розширенню форм роботи з батьками.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 Фінансування здійснюється за рахунок:

- коштів державних програм;

- коштів обласного бюджету;

- коштів батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- коштів місцевого бюджету;

- інших коштів, не заборонених законодавством.

 

 

4.ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

4.1.Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м. Щастя в сфері екології на 2017-2020 р.р.

1.Проведення моніторингових досліджень рівнів підземних та поверхневих вод. Лабораторні дослідження їх якості та відповідність вмісту шкідливих речовин нормам ГДК. Підтримка у належному технічному стані існуючих спостережливих свердловин та розширення мережі моніторингових досліджень шляхом буріння додаткових спостережливих свердловин.

Очікуваний природоохоронний ефект:

а)попередження безконтрольного забруднення підземних та поверхневих вод;

б)прогнозування тенденції зміни рівнів підземних вод в залежності від кліматичних умов (особливо у паводковий період) та хімічного складу;

в)дослідження ефективності виконання природоохоронних заходів, які виконуються на адміністративної території населеного пункту.

Джерело фінансування: місцевий екологічний фонд, власні кошти утримувачів свердловин.

Виконавець: регіональний суб'єкт моніторингу підземних вод «Схід ДРГП» - з використанням регіональної мережі спостережливих свердловин та аналізів регіонального моніторингу яке проводить підприємство.

Очікувана вартість: 30-40 тис. грн. на рік.

Термін виконання: щорічно.

 

2.Проведення лабораторією СЕС або іншими акредитованими лабораторіями моніторингових досліджень впливу викидів Луганської ТЕС на стан атмосферного повітря міста Щастя.

Очікуваний природоохоронний ефект:

а)попередження безконтрольного забруднення атмосферного повітря;

б)прогнозування тенденції зміни стану атмосферного повітря в залежності від кліматичних умов та його хімічного складу;

в) дослідження ефективності виконання природоохоронних заходів, які виконуються на адміністративної території населеного пункту та які спрямовані на захист від забруднення атмосферного повітря.

Джерело фінансування: місцевий екологічний фонд.

Виконавець: ОблСЕС.

Очікувана вартість: 30-40 тис. грн. на рік.

Термін виконання: щорічно.

 

3.Проведення природоохоронних заходів у рамках існуючого проекту з озеленення міста Щастя:

- розглянути питання виконання робіт з озеленення та благоустрій: території міста Щастя відповідно до проектних рішень (збереження існуючих зелених насаджень, догляд за ними, створення та формування високо декоративних та стійких до забруднених речовин зелених насаджень, озеленення та благоустрій вулиць, скверів, парків, прибудинкових територій з улаштуванням газонів, квітників, альпійських гірок тощо). Ці заходи дозволять забезпечити рекреаційні потреби населення, захист населення від шкідливого впливу шуму, пилу та інших хімічних речовин в атмосфері.

Можливий виконавець: спеціалізовані підприємства та установи різних форм власності, які мають відповідні дозвільні документи (ліцензії) на виконання зазначених робіт комунальні підприємства.

Очікувана вартість: ринкова вартість обладнання та робіт повинна встановлюватися шляхом проведення процедур тендерних закупівель відповідно з вимогами норм діючого законодавства.

Термін виконання: 2017 -2020р.р.

 

4.Проведення вишикуваних робіт з підготовки технічного завдання на розробку проектів «Реконструкція існуючих каналізаційних колекторів». Виконання передбачених проектами природоохоронних заходів. Реалізація проектів:

- «Реконструкція КНС №4 з оптимізацію схеми водовідведення

будинків кварталу 21» з вартістю робіт – 3205,272 тис. грн.

- «Реконструкція каналізаційного колектору вул. Рєспубліканская» з вартістю робіт –

11862,725 тис. грн.

 - «Реконструкція КНС №3 з оптимізацію схеми водовідведення кварталів 2 та 3»з

вартістю робіт – 6 865,494 тис. грн.

- “Реконструкція очисних споруд м. Щастя” з вартістю робіт – 67 048,932 тис. грн.

- «Реконструкція КНС №1м. Щастя Луганської області» з вартістю робіт – 6425,539

тис. грн.

- «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору вул. Рєспубліканская, 16» з

вартістю робіт – 1862,722 тис. грн.

       - «Будівництво каналізаційної станції № 11 в м. Щастя» з вартістю робіт – 1656,846 тис. грн.     

        -«Реконструкція окремих ділянок самопливних каналізаційних мереж»-2554,057 тис.

грн.

- «Реконструкція каналізаційної мережі на території міської лікарні в м. Щастя» -  

2594,462 тис. грн.

- «Реконструкція самопливного колектора по вул. Дружби в м. Щастя»- 4952,22 тис.

грн.

- «Реконструкція з ліквідації КНС №10 з реорганізацією каналізаційної мережі» - 

1178,305 тис. грн.

- «Реконструкція самопливного колектора по вул. Дружба 28 в м. Щастя» -                

617,338 тис. грн.

- «Реконструкція самопливного колектора по кв. Енєргєтіков 8 в м. Щастя» -                   

571,477 тис. грн.

- «Реконструкція самопливного колектора по кв. Енєргєтіков 10 в м. Щастя» -             

181,852 тис. грн.

- «Реконструкція самопливного колектора по кв. Енєргєтіков 11-13 в м. Щастя» -          

1914,883 тис. грн.

- «Реконструкція самопливного колектора по кв. Енєргєтіков 6-7 в м. Щастя» -        

588,307 тис. грн.

- «Реконструкція самопливного колектора по вул. Донєцкая 40 в м. Щастя» -         

1615,538 тис. грн.

- «Реконструкція самопливного колектора по вул. Дружби 11 в м. Щастя» -               

344,252 тис. грн.

- «Реконструкція самопливного колектора по вул. Рєспубліканская 23 в м. Щастя» -

576,122 тис. грн.

 

-         «Реконструкція самопливного колектора по вул.. Донєцкая, 32 – пл.. Міра,4 у сумі 79,00 тис. грн.. (проектні роботи).

-         «Реконструкція самопливного колектора по вул. Рєспубліканская, буд 9-13 у сумі 65,00 тис. грн.. (проектні роботи).

-         «Реконструкція самопливного колектора по вул. Матросова,9 – вул.. Каштанова, 2 у сумі 173,80 тис. грн.. (проектні роботи).

-         «Реконструкція самопливного колектора по вул.. Донєцкая, 30 – вул.. Матросова, 1 у сумі 91,67 тис. грн.. (проектні роботи).

-         «Реконструкція самопливного колектора по пл.. Міра, 3 – вул.. Дружби, 24 у сумі 201,60 тис. грн.. (проектні роботи).

-         Реконструкція самопливного колектора по вул. Республіканська , МЧС в м. Щастя  (будівельні роботи) у сумі 1490,170 тис. грн.

-         Реконструкція самопливного колектора по вул. Республіканська , 1.2.3 в м. Щастя  (будівельні роботи) у сумі 1162,270 тис. грн..

-         Реконструкція споруди каналізаційної насосної станції № 5 в м. Щастя, район ТЕС (будівельні роботи) у сумі 494,790 тис. грн..

-         Реконструкція самопливного колектора по вул. Дружби ,11  в м. Щастя  (будівельні роботи) у сумі 553,41 тис. грн..

-         Реконструкція самопливного колектора по кв. Енергетиків ,8   в м. Щастя  (будівельні роботи) у сумі 869,60 тис. грн.

-          «Система діспечерізації КНС№1,2,3,4,5,6,9 -реконструкція» (проектні роботи) у сумі 250,00 тис. грн..

-         «Реконструкція каналізаційних колодязів м. Щастя» (типовий проект) у сумі 20,00 тис. грн..

-         «Реконструкція окремої ділянки каналізації (випуск) (типовий проект будинки без підвалів)  у сумі 21,06 тис. грн..

-          «Реконструкція окремої ділянки каналізації (випуск) (типовий проект будинки з підвалами)  у сумі 21,06 тис. грн..

-         «Реконструкція окремої ділянки каналізації (випуск) (типовий проект будинки з технічним підпіллям)  у сумі 21,06 тис. грн..

-         «Реконструкція окремої ділянки каналізації (випуск) (типовий проект будинки з підвалами та з укриттям)  у сумі 21,06 тис. грн..

-         Придбання ассенізаторскої машини в сумі 1400,00 тис. грн..

-          «Реконструкція самопливного колектора по вул.. Республіканская, 4-5, у сумі 49,80 тис. грн.. (проектні роботи).

Внесені до програми відповідно до розпорядження керівника ВЦА міста Щастя від 13.08.2019 № 91

 

Очікуваний природоохоронний ефект:

а)ліквідація джерел забруднення ґрунтових вод зруйнованими каналізаційними колекторами;

б)використання населенням централізованої каналізації та ліквідація зливних ям, які забруднюють ґрунтові води;

в)ліквідація забруднення ґрунтових вод стоками, які скидаються у довкілля з непрацюючих очисних споруд;

г)поліпшення санітарного та екологічного стану населеного пункту;

Джерело фінансування: місцевий екологічний фонд.

Можливий виконавець: спеціалізовані підприємства та установи різних форм власності, які мають відповідні дозвільні документи (ліцензії) на виконання зазначених досліджень та робіт.

Очікувана вартість: відповідно до вимог Державних будівельних норм України.

Термін виконання: 2017 -2020р.р.

 

5.Проведення робіт з виконання природоохоронного заходу «Капітальне будівництво споруд з захисту від підтоплення житлового масиву м. Щастя, відводу талих вод та опадів».

Очікуваний природоохоронний ефект:

а)зниження рівня ґрунтових вод та захист їх від забруднення у паводковий період джерелами, які розташовані на території населеного пункту, поліпшення водовідтоку у паводковий період;

б)поліпшення стану земель на присадибних ділянках;

в)запобігання руйнування підтоплених будинків та споруд (існуючого каналізаційного колектору, який є потенційним джерелом їх забруднення).

Джерело фінансування: місцевий екологічний фонд.

Можливий виконавець: спеціалізовані підприємства та установи різних форм власності, які мають відповідні дозвільні документи (ліцензії) на виконання зазначених досліджень та робіт.

Очікувана вартість: відповідно до вимог Державних будівельних норм України.

Термін виконання: 2017 - 2020р.р. У сухий період року.

 

6.З метою ліквідації несанкціонованих звалищ, які є потенційним забруднювачем підземних вод, забезпечення централізованого збору та захоронення (переробку) побутових відходів, оснащення відповідних комунальних підприємств необхідною технікою, забезпечити виконання наступних заходів:

1) провести централізовану закупівлю машин для збору побутових відходів (сміттєвоза), спеціалізованої техніки для збору відходів у місті (Трактор колісний МТЗ-82, МТЗ-320, причеп ПТС – 3шт.), спеціалізованої техніки для миття контейнерів, облаштування місць для збору побутових відходів відповідно до санітарних вимог та придбати у необхідної кількості контейнери для їх збору;

2) розробка та реалізація проекту «Реконструкція полігону ТПВ м. Щастя»;

Очікуваний природоохоронний ефект: ліквідація несанкціонованих звалищ відходів, які є потенційним забруднювачем ґрунтових вод, поліпшення екологічного та санітарного стану населеного пункту.

3) реалізація проекту «Сміттєві майданчики під роздільне сміття м. Щастя ІІІ черга»;

4) реконструкція сміттєвих майданчиків м. Щастя ІІ черга.

Джерело фінансування: місцевий екологічний фонд.

Можливий виконавець: місцеве комунальне підприємство, будівництво місць складування відходів - спеціалізовані підприємства та установи різних форм власності, які мають відповідні дозвільні документи (ліцензії) на виконання зазначених досліджень та робіт.

Очікувана вартість: 6 млн. грн.

Термін виконання: 2017 - 2019р.р.

 

7.Проведення заходів з збереження та відновлення санітарно - екологічного стану існуючих водних об'єктів шляхом розробки проектної документації та виконання рішень проектів.

Очікуваний санітарно - екологічний ефект:

а)охорона здоров'я громадян;

б)дотримання норм санітарного та екологічного законодавства України, яке регламентує збереження та охорону водних об'єктів;

в)збереження біологічного середовища водних об'єктів.

Джерело фінансування: кошти місцевого екологічного фонду.

Можливий виконавець: спеціалізовані підприємства та установи різних форм власності, які мають відповідні дозвільні документи (ліцензії) на виконання зазначених досліджень та робіт.

Очікувана вартість: відповідно до вимог Державних будівельних норм України. Ціна кожного з заходу повинна бути узгоджена та затверджена ДП «Укрінвестбудекспертиза».

Термін виконання: 2017 – 2019р.р.

 

            8. Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

              Очікуваний природоохоронний ефект:

            а) формування екологозорієнтованого мислення підростаючого покоління, та населення м. Щастя;

            б) підвищення рівня екологічної просвіти та виховання;

            в) пропаганда охорони навколишнього природного середовища.

           Джерело фінансування: місцевий екологічний фонд.

           Можливий виконавець: виконавчий комітет Щастинської міської ради

           Очікувана вартість: ринкова вартість обладнаннядля проведення заходів  та робіт повинна встановлюватися шляхом проведення процедур тендерних закупівель відповідно з вимогами норм діючого законодавства України.

 

5. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

5.1. Заходи щодо реалізації соціально-економічної політики м.Щастя в сфері охорони здоровя на 2017-2020 р .р.

 Головна мета - збільшення обсягу та якості медичної допомоги населенню, збереження здоров’я наших громадян та зменшення смертності.

З цією метою необхідно виконати:

-Розширення діагностичної бази;

-Своєчасна якісна діагностика онкопатологій на ранніх стадіях розвитку;

-Тотальне обстеження населення на предмет ВІЧ-інфекції та туберкульозу;

-Забезпечення можливості виявлення внутрішньочеревної патології плода на ранніх строках вагітності;

-Розширення обсягу хірургічного втручання та впровадження ендоскопічної хірургії;

-Будівництво паталого-анатомічного відділення;

-Відкриття власного відділення переливання крові;

-Відкриття реанімаційного відділення неврологічного відділення.

Основні напрями та заходи реалізації:

-Реконструкція хірургічного корпусу ;

-Реконструкція території лікарні і паркової зони;

-Будівництво дороги і додаткового в’їзду на територію лікарні;

-Закінчення реконструкції корпусу інфекційного відділення та відкриття гістологічної лабораторії ;

-Придбання мамографу ,а також апарату УХД-діагностика з Допплером;

- Придбання електрохірургічного прибору SHF01(Сургитрон) для профілактичного лікування рака шийки матки, а саме лікування фонових передракових захворювань;

- Придбання ендоскопічної стойки для проведення операцій.

Необхідність впровадження комплексу цих заходів виникла у зв’язку з тим, що лікуватися в обласній лікарні міста Луганська немає можливості. Тому, люди з 15 навколишніх населених пунктів звертаються за медичною допомогою у Щастинську міську лікарню.

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

На протязі 2017-2020 років передбачається:

-Будівництво паталого-анатомічного відділення;

-Реконструкція території лікарні і паркової зони;

-Реконструкція хірургічного корпусу;

-Будівництво дороги і додаткового в’їзду на територію лікарні;

-Закінчення реконструкції корпусу інфекційного відділення та відкриття гістологічної лабораторії.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів здійснюється за рахунок:

-коштів державних програм;

-коштів обласного бюджету;

-коштів місцевого бюджету;

-власних коштів;

-інших коштів,не заборонених законодавством.

 

 

 

Секретар Щастинської міської ради