Результати хімічного аналізу стічних вод за липень 2019 року