Віталій Комарницький підписав декларацію внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації

02 Aug 2019
Віталій Комарницький підписав декларацію внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації
 

Відповідний документ підписано для забезпечення незалежності, неупередженості, об’єктивності та обґрунтованості і сприяння розвитку діяльності з внутрішнього аудиту в облдержадміністрації головою Луганської обласної державної адміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації Віталієм Комарницьким та в. о. начальника управління внутрішнього аудиту Іриною Вєдєрніковою.

Це допоможе у досягненні облдержадміністрацією поставлених цілей за допомогою системного та послідовного підходу до проведення внутрішніх аудитів відповідно до основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених Кабінетом Міністрів України, і Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України.

«Це забезпечить більш ефективне здійснення управлінської діяльності, прийняття обґрунтованих рішень щодо методів і механізмів такої діяльності, своєчасного реагування на чинники, які заважають реалізації запланованих заходів», – підкреслив Віталій Комарницький.

Стосовно цього будуть надані належні рекомендації щодо удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, у тому числі процесів управління ризиками.

А також стосовно поліпшення процедур, які забезпечують запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, підвищення ефективності діяльності облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, тощо.

Внутрішній аудит орієнтується на здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, адміністративних послуг тощо, надання аудиторських рекомендацій, спрямованих на покращення діяльності облдержадміністрації, її внутрішнього контролю та досягнення визначених цілей, об’єктивність та неупередженість при здійсненні своїх функцій, належне обґрунтування аудиторських висновків та рекомендацій тощо.

 

За інформацією прес-центру ЛОДА