Управитель багатоквартирним будинком– хто це?

05 Jan 2017

Управитель багатоквартирнимбудинкомхто це?

 

У попередній статті ми з Вами говорили про загальні механізми створення ОСББ. Сьогодні ж ми поговоримо про те, як здійснюється управління багатоквартирним будинком управителем? Хто такі управителі? Ким та навіщо вони призначаються?

Поняття "управитель багатоквартирного будинку" з’явилось в Україні з часу прийняття Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. № 417-VIII (далі – Закон),  є доволі новим та малознайомим для українців. Отже, згідно з Законом, управитель багатоквартирного будинку – фізична особа-підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

В свою чергу, управитель багатоквартирним будинком залучається на договірних засадах співвласниками багатоквартирним будинком, або такий управитель призначається органом місцевого самоврядування (яким у м.Щастя є Щастинська міська рада) за результатами проведення відповідного конкурсу.

Тобто фактично на рівні Закону було закладено процедуру ліквідації ЖЕКів, як застарілої системи управління багатоквартирними будинками, та запропоновано нову форму управління багатоквартирними будинками, як ОСББ та  управитель багатоквартирного будинку.

Варто наголосити, що саме  ОСББ ніяк не може бути управителем, це, як уже згадувалось у попередній статті, цілком окрема форма управління будинком – організованою співвласниками. При цьому, у разі створення ОСББ – орган місцевого самоврядування не має права проводити будь-які конкурси та призначати у такому будинку управителя.

Щодо безпосередньо діяльності управителя, слід зауважити, що управління здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком. Вартість послуг з управління визначається за згодою сторін та зазначається у договорі, при чому умови договору повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Варто наголосити, що наразі згаданий типовий договір затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. №484.

Основними умовами договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком є:

1) перелік послуг;

2) права і обов’язки сторін;

3) ціна на послуги;

4) строк дії договору.

 Якщо зборами співвласників  (в якому не створено ОСББ), прийнято рішення про укладення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, такий договір (зміни до нього) підписується співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників, та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

Управитель протягом одного місяця після підписання з ним договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (змін до нього) зобов’язаний надати або надіслати рекомендованим листом кожному співвласнику примірник такого договору (змін до нього), завірений підписом і печаткою управителя (за її наявності).

З моменту укладання договору, управитель повністю керує багатоквартирним будинком: визначає розмір здійснення оплати за утримання будинком та прибудинкової території, забезпечує належне утримання будинку та прибудинкової території, визначає постачальників комунальних послуг, організовує здійснення поточного ремонту багатоквартирного будинку, виконує інші функції визначені договором.

Договір з управителем укладається строком на один рік; якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на наступний однорічний строк.

З огляду на приписи Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» - увипадку, коли співвласники не визначились із формою управління протягом року із дня набуття чинності закону, тобто до 01 липня 2016 року, то управителя призначає виконавчий орган місцевої ради га конкурсних засадах відповідно до «Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», затвердженого наказу Міністерстварегіонального розвитку,будівництвата житлово-комунальногогосподарства України13.06.2016 р. № 150. Але про це ми поговоримо з Вами у наступних статтях.

 

Експерт з
питань управління багатоквартирним будинком
Олена Дємєнєва