ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Державне підприємство «Станично – Луганське досвідне лісомисливське господарство»

13 Feb 2018

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Державне підприємство «Станично – Луганське досвідне лісомисливське  господарство»

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля
_________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб'єктом господарювання)
_________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Державне підприємство «Станично – Луганське досвідне лісомисливське господарство», код ЄДРПОУ 00993633
________________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові
________________________________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або
________________________________________________________________________________________ серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб'єкта господарювання
_Державне підприємство «Станично – Луганське досвідне лісомисливське господарство»___
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
93601 Луганська область, Станично – Луганський район, смт. Станиця Луганська, вул. Букаєва, 4, тел. – (06472) 3-14-14, директор Чегринець Сергій Миколайович _____________________________________________________________________________________
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
- Проведення санітарно – оздоровчих заходів з подальшим лісовідновленням на землях Державного підприємства «Станично–Луганське досвідне лісомисливське господарство», а саме проведення суцільних санітарних рубок на площі 498 га. Загальною масою деревини 107807 м3.
- Садіння захисних лісових насаджень на землях держлісгоспу на площі 137 га.,

Технічна альтернатива 1.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче технічна альтернатива 1 не розглядається
Технічна альтернатива 2.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче технічна альтернатива 2 не розглядається
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Місце проведення Санітарно оздоровчих заходів та садіння захисних лісових насаджень плануються на землях держлісгоспу, а саме Державного підприємства «Станично – Луганське ДЛМГ» до складу якого входять 6 структурних підрозділів (лісництв) – Щастинське, Кондрашівське, Малинівське, Санично – Луганське, Піщане та Чугинське. Лісові масиви розташовані в межах Станично – Луганського району та м.Щастя, Луганській області на території Валуйської, Великочернігівської, Верхньобогданівської, Вільхівської, Гарасимівської, Камишняньської, Красноталівської, Нижньотеплівської Передільської, Розквітняньської, Петропавлівської, Станично – Луганської, Талівської, Теплівської, Сотенської, Чугинської, сільських рад та м. Щастя. Землі вищезгаданих землекористувачів знаходяться в постійному користуванні ДП «Станично – Луганське ДЛМГ».
_____________________________________________________________________________________
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 2 не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планова діяльність у вигляді проведення санітарно – оздоровчих заходів та створення захисних лісових насаджень носить позитивний характер. Найбільш важливим із соціально – економічних факторів є першочергове очищення площ від згарищ та заліснення. Невчасне проведення цих заходів та не розроблення згарищ приведе до неконтрольованого розповсюдження шкідників лісу, що може викликати розвиток екологічної катастрофи на території району та пошкодження здорових насаджень. Крім того неприбрана деревина втратить свої якості а це в свою чергу може призвести до значних збитків державі.
Також для збереження та відновлення екологічного балансу регіону, підприємство планує створення захисних лісових насаджень на землях держлісгоспу на площі 137 га.
_____________________________________________________________________________________
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Площа планованої лісогосподарської діяльності (проведення санітарно оздоровчих заходів) складає 498 га., загальною масою 107807 м3, з планованим надходженням ліквідної деревини 57649 м3. А саме у Щастинському лісництві площа - 7 га, загальна маса – 1267 м3, ліквідна маса – 1102 м3, Кондращівське лісництво площа – 123 га, загальна маса – 22824 м3, ліквідна маса – 18880 м3, Піщаному лісництві площа – 231 га, загальна маса - 56453 м3, ліквідна маса – 17662 м3, Малинівському лісництві площа – 94 га, загальна маса – 24042 м3, ліквідна маса – 19314 м3, Станично – Луганське лісництво площа – 43 га, загальна маса – 3221 м3, ліквідна маса – 691 м3.
Створення захисних лісових насаджень (садіння лісу) на площі 137,1 га, а саме у Щастинському лісництві площею 50 га, Кондрашівському лісництві площею 46,7 га, Станично – Луганському лісництві площею 30 га, та Чугинському лісництві площею 10,4 га.
_____________________________________________________________________________________
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- При складанні матеріалів з відводу лісосік та подальшим роботам керуватися
постановою КМ України від 26 жовтня 2016 р. № 756 про затвердження Санітарних правил в лісах України.
- При складанні карти технологічного процесу розробки лісосік враховувати вимоги Законів України «про охорону навколишнього середовища», «Про рослинний світ»,
- Під час розробки лісосік (лісозаготівлі) враховувати вимоги Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою КМ України від 12.05. 2007 № 724.
- Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки в лісах України» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 р. № 278(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 береня 2005р. №328/10608), щодо місць спалювання порубочних решток, влаштування мінералізованих смуг тощо.
- Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005р. № 119 (зареєстровано в Міністерстві Юстицій України 22 вересня 2005р. за № 1084/11364) щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів, наявність будиночків тощо. _____________________________________________________________________________________
щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче технічної альтернатива 2 не розглядається _____________________________________________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 1 не розглядається _____________________________________________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 2 не розглядається _____________________________________________________________________________________
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче технічна альтернатива 1 не розглядається
_____________________________________________________________________________________
щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче технічна альтернатива 2 не розглядається _____________________________________________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 1 не розглядається _____________________________________________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 2 не розглядається
_____________________________________________________________________________________
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат – вплив не передбачається.
Повітряне середовище – потенційний вплив планованої діяльності на повітряне середовище передбачає здійснення мінімальних викидів забруднюючих речовин під час спалювання порубкових решток, від роботи двигунів бензопил під час трелювання,
вивезення деревини та посадці лісових культур.
Грунт – незначне порушення лісової підстилки під час вивезення трелювання деревини та посадці лісових культур.
_____________________________________________________________________________________

щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче технічна альтернатива 2 не розглядається .
_____________________________________________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 1 не розглядається.
_____________________________________________________________________________________
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 2 не розглядається. _____________________________________________________________________________________
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")
Планова діяльність з проведення санітарно оздоровчих заходів (суцільно санітарних рубок) відноситься до першої категорії, а саме: п. 21 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Планова діяльність з садіння захисних лісових насаджень (насадження лісу) відноситься до п. 2 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
_____________________________________________________________________________________
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля не має. _____________________________________________________________________________________
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
У відповідності зі ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. _____________________________________________________________________________________

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде -
Відповідно до законодавства рішення про проведення даної планової діяльності буде рішення Міністерства екології та природних ресурсів України(вид рішення відповідно до частини першої статі 11, закону України «Про оцінку впливу на довкілля») що видається Міністерством екології та природних ресурсів України (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) _____________________________________________________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11
_____________________________________________________________________________________,
Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")
_____________________________________________________________________________________
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації проспект Центральний (колишній проспект Радянський), 54 б, м.Сєвєродонецьк, Україна, 93405
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
тел. (06452) 4-21-56, 4-40-68, 4-21-58___lugeco2015@gmail.com, lugeco@loga.gov.ua ___
контактна особа)